Opinie
Naert, Van Damme e.a.

Met meer straf en opsluiting helpen we onze jongeren die feiten plegen niet

1 Lore Van Damme en Jan Naert © rv

Jan Naert & Lore Van Damme zijn verbonden aan de Vakgroep Orthopedagogiek, Universiteit Gent.

Naar verwachting keurt de Vlaamse regering na de zomer het nieuwe jeugddelinquentierecht goed. Dat jongeren tussen 12 en 18  jaar daarmee meer rechtszekerheid krijgen is nobel, maar de verschuiving naar sanctionering en responsabilisering vinden we minder positief.

Jongeren die feiten plegen doen dat niet plots. Hun hulpverleningstrajecten tonen een complex verhaal, waar zorg en steun vaak tekortschoten. Toch zien we een evolutie naar meer straf en minder aandacht voor het bredere verhaal. Straf en opsluiting werken op korte termijn vooral om risico te vermijden voor anderen, effecten op langere termijn zijn zelden positief. Drie kanttekeningen bij het nieuwe decreet: (1) de opdeling tussen ‘sanctierecht’ en ‘recht op jeugdhulp’; (2) gesloten begeleiding als sanctie; en (3) het ‘alternatief’ voor uithandengeving.

nieuws

cult

zine