Opinie
Jeanne Verwee

Met blind wantrouwen zullen we het klimaat niet redden

1 Jeanne Verwee. © Barbara Debeuckelaere

Jeanne Verwee (18) is studente Duitse taal- en letterkunde aan de UGent.

Lieve tegenstanders van Sign for my future,

Ik begin me stilaan af te vragen wie jullie zijn. Want ik begrijp het niet goed. Is het dan een probleem voor jullie dat het draagvlak om het klimaatprobleem aan te pakken té groot wordt (Een niet zo neutrale klimaatcampagne, DM 6/2)? Omdat jullie zo wantrouwig zijn tegenover Sign for my future, deze brief. Over hoe het is ontstaan en welk doel het nastreeft. Want dat lijkt nog niet helemaal duidelijk.

Ik ben de dochter van Koen Verwee, medeoprichter van Sign for my future. Ik heb dat initiatief aan onze keukentafel zien ontstaan. We voerden vaak hetzelfde gesprek. Wij kinderen vroegen: “Wat kunnen wij, die veel langer dan jullie op deze planeet blijven, voor het klimaatprobleem doen?”

cult

zine