Column
Mark Elchardus

Mark Elchardus: “Een fietsende vegetariër die nooit vliegt, levert een flinke bijdrage. Peanuts echter vergeleken met mensen die kinderloos blijven”

2 Mark Elchardus © Bob Van Mol

Mark Elchardus is emeritus professor sociologie aan de Vrije Universiteit Brussel en opiniemaker bij De Morgen. Zijn column verschijnt op zaterdag.

Soms werd het punt van verzadiging overschreden, maar de intense media-aandacht voor het klimaat leverde een verhelderend debat op. Ik zal wel niet de enige zijn die zich afvraagt: wat kan ik nu zelf gaan doen?

Share

Tegen 2050 zou de jaarlijkse CO2-uitstoot wereldwijd 2 ton per persoon moeten bedragen. Nu nemen we in België tussen de 8 en 9 ton per jaar per persoon voor onze rekening

Mijn zoektocht naar literatuur die een wetenschappelijk onderbouwd antwoord geeft op de vraag hoe ons gedrag de uitstoot van broeikasgassen veroorzaakt, en dus ook weer kan doen dalen, was wel enigszins ontnuchterend. Over het relatieve belang van de oorzaken drukken wetenschappers zich voorzichtig uit. Zij onderstrepen dat hun modellen steunen op vele veronderstellingen en niet zelden tot verschillende conclusies leiden. Over één ding zijn ze het eens.

cult

zine