Standpunt
Bart Eeckhout

Laten we niet de fout maken dit een circus te noemen

1 Bart Eeckhout. © Eva Beeusaert

Bart Eeckhout is hoofdredacteur van De Morgen.

Liefhebbers van politiek kijken wel vaker met hartstocht naar debatten in de Nederlandse Tweede Kamer. Als het er echt spant, tref je er een volksvertegenwoordiging die haar regering beschaafd maar hard ter verantwoording roept en falende ministers, desnoods tot aan het ontslag, om rekenschap vraagt.

Dat gaat weleens gepaard met een boem en een paukenslag. Maar een circus is het niet.

Of neem het Britse Lagerhuis, dat de veelgeplaagde eerste minister Theresa May nog deze week een smadelijke nederlaag bezorgde, door haar ‘minachting van het parlement’ aan te wrijven.

Dat ging, naar traditie, gepaard met enig retorisch drama. Maar een circus was het niet.

Share

We moeten durven verdedigen dat de beschaafde botsing van standpunten over een belangrijk thema de essentie is van een parlementaire democratie

België heeft die traditie van een krachtige wetgevende macht niet.

nieuws

cult

zine