Opinie
Bogdan Van den Berghe ea

Laat België de wereldgemeenschap de rug niet toekeren

Global Compact Migratie: terugplooien of kiezen voor multilateralisme?

1 Bogdan Vanden Berghe, een van de ondertekenaars. © Photo News

Na twee jaar onderhandelen wordt op 10 en 11 december het ‘Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration’ aangenomen in Marrakech. Dit Global Compact is het eerste internationale kader over migratie in al haar vormen. Een belangrijke stap om te komen tot een gemeenschappelijk kader met alle betrokken actoren: de landen van vertrek, transit en bestemming en uiteraard de migranten zelf.

Twee jaar lang speelde België een constructieve rol in de uitwerking ervan. Het stemde daarvoor af met de betrokken beleidsdepartementen, het middenveld en de Europese en internationale partners. Terecht zette België in op diplomatie, compromisvorming en multilateralisme.

Het spreekt voor zich dat een nationaal kader te eng is om migratie, een bij uitstek internationale uitdaging, te beheren. De nood aan een globale, lange termijn benadering die de verschillende spelers bij elkaar brengt is evident.

nieuws

cult

zine