Opinie
Sara Van Dyck

Kernenergie als klimaatoplossing? Er is simpelweg geen tijd om daarop te rekenen

1 Sara Van Dyck © rv

Sara Van Dyck is senior beleidsmedewerker energie bij Bond Beter Leefmilieu. Zij volgt het energiebeleid voor de milieubeweging al negen jaar op de voet.

Het nieuwe IPCC-klimaatrapport doet alarmbellen rinkelen. Om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5°C, mogen we wereldwijd tegen 2050 netto geen gram CO2 meer uitstoten. Maarten Keulemans (DM 8/11) stelt dat we die uitdaging niet kunnen slechten zonder kernenergie. De cijfers vertellen nochtans een ander verhaal.

De investeringen in hernieuwbare energie boomen. In 2017 groeide het aandeel zonneproductie met 35 procent, wind met 17 procent, en kernenergie met... 1 procent. Logisch, de investeringskosten voor zon daalden tussen 2009 en 2017 met 86 procent en voor wind met 67 procent. De kosten voor kernenergie stegen in diezelfde periode met 20 procent.

nieuws

cult

zine