Opinie
Wim van Rooy

It takes two to tango, en de dans met de islam is niet simpel

Een reactie op de opiniebijdrage van Koert Debeuf over Verlichting en superioriteit

Wim van Rooy is publicist en islamcriticus.

1 Wim Van Rooy. © Eric de Mildt

De opinie van Koert Debeuf over de westerse Verlichting en de volgens hem immer gedwarsboomde potentie van de islam om tot een reformatie te komen, is interessant maar niet erg nieuw, en dat zegt veel over de manier waarop men de laatste decennia met de islam omgaat. Want historische, theologische, antropologische en algemeen-culturele kennis erover bij media en academia is schaars, onvolledig, oppervlakkig en vaak koket omdat men meestal en als zwaktebod vanuit een aantal algemene concepten vertrekt die de westerse mens in de eerste plaats gerust moeten stellen. 

Ik geef er één: de islam is een monotheïsme, zo ongeveer als jodendom en christendom. Dat stelt gerust maar is gemakzuchtig en lichtzinnig omdat er inderdaad parallellen zijn, maar meer nog zijn er fundamentele verschillen die de islam compleet anders maken dan de twee andere monotheïsmen.

nieuws

cult

zine