Opinie
Bogdan Vanden Berghe

Internationaal migratieakkoord komt niets te vroeg

1 Bogdan Vanden Berghe. © photo_news

Bogdan Vanden Berghe is directeur van 11.11.11.

De afgelopen dagen was er volgens deze krant (DM 5/10) plots twijfel over de ondertekening van het internationale Migratieakkoord van Marrakech (de Global Compact for Migration). Dat is betreurenswaardig, want het verdrag is een eerste belangrijke stap naar een betere internationale aanpak van migratie.

Op zich is het al bizar dat pas vandaag het eerste internationale akkoord over migratie, een bij uitstek grensoverschrijdende uitdaging, op tafel ligt. Geen enkel land is in staat om die uitdaging op zijn eentje aan te pakken.

Vooreerst: het Global Compact afdoen als een verdrag dat de deur opent naar ongelimiteerde massamigratie is onzin. Het akkoord moet in de eerste plaats migratie beter omkaderen, via internationale samenwerking de negatieve uitwassen ervan (zoals mensensmokkel, uitbuiting, doden op zee) tegengaan en de kansen die migratie met zich mee brengt beter benutten.

nieuws

cult

zine