Opinie
Anne Marie De Clerck

Hoog tijd om dieper te graven naar de oorzaak van een herval in criminaliteit

1 Anne Marie De Clerck. © rv

Anne Marie De Clerck is strafrechtadvocate (Van Steenbrugge Advocaten) en criminoloog.

Sinds de aanslag in Luik regent het populistische uitspraken over onze strafuitvoering. In het zoeken naar oorzaken wordt het penitentiair verlof in vraag gesteld. Het zou evenwel van kortzichtigheid getuigen om de recente gebeurtenissen aan te wenden als argument tot afschaffing van dit nuttig instrument tegen recidive. Denken dat herval in criminaliteit ingeperkt wordt door de straf zo lang als mogelijk te maken, is een simplistisch denken. 

Het is evident waar dat de gevangenis op de eerste plaats als sanctie dient. Maar straffen zijn ook eindig. Beter wapen je de samenleving tegen de terugkeer van de delinquent door die persoon te motiveren tot verandering. Het is bewezen dat motivatie een grotere katalysator vormt tot verandering dan pure sanctie.

nieuws

cult

zine