Opinie
Paul De Grauwe

Hoe mobiliteit rationeler organiseren

1 Paul De Grauwe. © Bob Van Mol

Paul De Grauwe is professor aan de London School of Economics. Zijn column verschijnt wekelijks.

‘Rethinking Belgium’ is een forum dat Philippe Van Parijs en ik hebben opgericht om na denken en te debatteren over hoe België, met zijn speciale politieke instellingen, de grote maatschappelijke problemen kan aanpakken. Verleden week hadden we een colloquium over mobiliteit in een verstedelijkt Belgisch landschap.

De kern van het mobiliteitsprobleem is dat er te veel auto’s rondrijden. Het is nauwelijks te geloven dat we in België en in de meeste geïndustrialiseerde landen een transportmiddel hebben gekozen dat een dergelijke graad van inefficiëntie heeft bereikt. De gemiddelde auto wordt 95 procent van de tijd niet gebruikt. Veronderstel even een onderneming die dure machines heeft aangekocht en deze 95 procent van de tijd niet zou gebruiken.

cult

zine