Opinie
Mieke Van Houtte

Hoe een stereotiepe kijk op gender werkloosheid in de hand werkt

1 Mieke Van Houtte. © rv

Mieke Van Houtte is sociologe aan de Universiteit Gent.

Vrouwen doen het verhoudingsgewijs beter op de arbeidsmarkt dan mannen. De woordvoerder van de VDAB geeft in De Morgen (12/7) aan dat sectoren waar vrouwen het overwicht hebben, zorg, onderwijs en administratie, in de lift zitten. Mannen kiezen niet voor dat soort jobs, en doen zichzelf zo de das om. In het artikel wordt gewezen op stereotiep denken dat doorbroken moet worden, maar hoe fundamenteel dit werkelijk is, komt onvoldoende naar voren.

Het staat vast dat onze samenleving stereotiep kijkt naar mannen en vrouwen en een duidelijk beeld heeft van hoe mannen en vrouwen zich behoren te gedragen en behoren te zijn. Van kleins af aan krijgen kinderen subtiel en minder subtiel mee wat van jongens en meisjes wordt verwacht.

nieuws

cult

zine