Standpunt
Bart Eeckhout

Het zijn niet alleen die stoute vakbonden die vinden dat er iets heel erg scheef zit bij De Lijn

Bart Eeckhout over de vierdaagse staking

1 © Eva Beeusaert

Bart Eeckhout is opiniërend hoofdredacteur.

‘Prettig’ zal een staking nooit worden. Prettig zijn staat dan ook haaks op het concept van een staking. Maar het blijft wel een fundamenteel recht van een werknemer om problematische arbeidsvoorwaarden aan te klagen.

Zeker in de publieke dienstverlening, waar de alternatieven vaak niet voorhanden zijn, tref je met een staking evenwel veeleer de klant in plaats van de overheid als werkgever. Dat zou werknemersorganisaties beducht moeten maken om te snel naar dit ultieme syndicale wapen te grijpen.

Of de pittige vierdaagse staking bij De Lijn ongepast is, valt niet zomaar uit te maken. De vakbonden zijn er zelf verdeeld over. De christelijke bond ziet nog voldoende marge voor onderhandeling, de socialistische niet. Het maakt dat De Lijn toch op een minimale bezetting kan voortdraaien.

nieuws

cult

zine