Opinie
Rik Van de Walle

Het VN-migratiepact is geen ‘schabouwelijke volksverlakkerij’, zoals Mark Elchardus beweert

1 © BELGA

Rik Van de Walle is rector van de Universiteit Gent. Hij schreef deze bijdrage in eigen naam.

In zijn column van 17/11 vaart Mark Elchardus uit tegen het Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration (GCM) dat binnen de Verenigde Naties werd voorbereid. Hij refereert aan diverse artikels in de VN-tekst en komt tot uitgesproken negatieve conclusies. De tekst zou schabouwelijk zijn; er zou sprake zijn van volksverlakkerij. Het siert Elchardus dat hij systematisch verwijst naar specifieke artikels in de VN-tekst om zijn betoog te staven. Dit laat ons toe zijn gedachtegang te volgen én in vraag te stellen. Dat laatste is precies wat ik wil doen.

Share

Dat het Migratiepact stof biedt voor debat, is zonneklaar. Laat het een debat zijn waarin alle elementen aan bod komen

Omtrent het wel of niet juridisch bindend zijn van het GCM stelt Elchardus dat voorstanders ‘beweren’ dat het juridisch niet-bindend is, en dat dit een sterk staaltje volksverlakkerij is.

nieuws

cult