Standpunt
Maarten Rabaey

Het Sudan-debat is te ernstig om op de man te spelen

1 Maarten Rabaey. © Jef Boes

Maarten Rabaey is journalist bij De Morgen.

De regering-Michel vermijdt een politieke crisis nu het rapport van het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) het voordeel van de twijfel gunt na de omstreden repatriëring van enkele Sudanezen. Ze getuigden dat ze na aankomst waren gefolterd, maar het CGVS vond daar geen harde bewijzen voor. Toch pleiten ze zijn diensten niet volledig vrij van fouten. Daar moeten harde lessen uit worden getrokken.

Share

De universele mensenrechten en het internationaal vluchtelingenrecht moeten de énige leidraad voor het migratiebeleid zijn

Premier Michel zei gisteren dat de boodschap van het CGVS-rapport is dat we "weg moeten van de karikaturen die er de laatste tijd gemaakt zijn". Klopt. Dit debat is te ernstig om op de man te spelen. Het gaat er nu niet om pijlen te richten op staatssecretaris Francken of op de mensenrechtenonderzoeker die de alarmbel luidde over repatriëringen naar Sudan.

nieuws

cult

zine