Standpunt
Bart Eeckhout

Het jaar is amper anderhalve week oud, maar de eerste kandidaat voor de prijs voor ‘meest cynische bericht van het jaar’ is al binnen

“Van alle problemen in Brussel is de verwaarlozing van het Franstalige onderwijs wellicht het meest zorgwekkende”, schrijft Bart Eeckhout

2 Bart Eeckhout. © Eva Beeusaert

Bart Eeckhout is hoofdredacteur van De Morgen.

De Franse Gemeenschapscommissie, die de voorzieningen voor Franstaligen in Brussel overziet, dient een belangenconflict in tegen het Vlaamse inschrijvingsdecreet. Dat decreet zou in de grote steden (en dus ook in Brussel) uniforme inschrijvingsregels invoeren. Zo wil de Vlaamse regering een einde maken aan het kamperen bij populaire secundaire scholen. Dat gaat dus voorlopig niet door.

Share

Natuurlijk kampt de Franse Gemeenschap met een budgettair tekort, maar ze loopt ook niet echt over van investeringsijver

Het jaar is amper anderhalve week oud, maar de eerste kandidaat voor de prijs voor ‘meest cynische binnenlandse bericht van het jaar’ is al binnen. De Franse Gemeenschapscommissie, ook wel COCOF genoemd, stelt haar veto omdat in de Nederlandstalige scholen in Brussel Nederlandstalige ouders een voorgift zouden krijgen. Daardoor, zo vreest de COCOF, komen de Franstalige scholen onder te grote druk te staan.

nieuws

cult

zine