Opinie
Frank Pasmans

Het grote klimaattaboe anno 2019: onze kinderwens

1 Frank Pasmans. © rv

Frank Pasmans is hoogleraar aan de faculteit diergeneeskunde van de UGent.

Met het recente overlijden van Etienne Vermeersch is een belangrijke stem in het klimaatdebat verloren gegaan. Dat we zo snel mogelijk fossiele brandstoffen vervangen door duurzame alternatieven, daar is zowat iedereen het momenteel gelukkig over eens. Maar er is veel meer. Onze globale ecologische voetafdruk wordt grotendeels bepaald door keuzes die elk individu maakt (Wynes en Nicholas, 2017). Met glans op nummer één: het aantal kinderen dat we op de wereld zetten. 

Share

We moeten het taboe durven doorbreken rond de bevolkingsdruk als drijvende kracht voor global change

De keuze voor één kind minder is dertig keer effectiever (gemeten als jaarlijkse uitstoot van broeikasgassen) dan de auto aan de kant te laten staan, 40 keer effectiever dan een transatlantische vlucht (heen en terug) links te laten liggen en maar liefst 60 keer effectiever dan een keuze voor een vegetarisch dieet.

cult

zine