Opinie
Caroline Pauwels & Michael De Cock

Het grootste verzet is niet de versplintering, maar de verbinding

- Caroline Pauwels & Michael De Cock

Caroline Pauwels is rector aan de Vrije Universiteit Brussel (VUB). Michael De Cock is artistiek leider van de Koninklijke Vlaamse Schouwburg (KVS) in Brussel.

1 Caroline Pauwels en Michael De Cock. © Tim Dirven

De groeiende sociale ongelijkheid is de grootste bedreiging voor ons samenlevingsmodel. Daarom moeten academici en kunstenaars hun plek in de wereld opeisen en zich ferm en passioneel mengen in het publieke debat.

De herinnering en de erfenis aan mei ‘68 staan vandaag meer dan ooit terug in het centrum van het publieke debat. Dat heeft natuurlijk met die nakende vijftigste verjaardag te maken. ‘De grote revolutie’ : volgend voorjaar kan je er niet naast kijken. Maar misschien is er meer aan de hand dan die verjaardag? Misschien kunnen we nu pas écht terugkijken en begrijpen wat er toen gebeurd is en wat er écht verwezenlijkt werd, of misschien is mei '68 terug actueel omdat sommige vrijheden die toen bedongen werden, vandaag volgens sommigen, weer onder druk staan?

nieuws

cult

zine