Opinie
Bram Verschuere

Gents burgerkabinet heeft wél het voordeel van de dialoog

Bram Verschuere is professor aan de UGent en voorzitter van het Gentse burgerkabinet.

1 Bram Verschuere. © rv

Het Gentse burgerkabinet is een experiment dat probeert om de ‘representatieve’ en de ‘participatieve’ democratie samen te brengen. Een politieke meerderheid mag nog steeds, en gelukkig maar, een circulatieplan invoeren. Maar daarnaast wordt voor burgers – ook gelukkig – de opening gecreëerd om via het burgerkabinet voorstellen te doen om dat beleid bij te sturen. De recente kritiek op de werking van het burgerkabinet valt ernstig te nemen, maar ik durf een wat genuanceerder beeld schetsen, op basis van tussentijdse evaluaties en van mijn ervaringen als voorzitter. Niet om gelijk te halen, maar om lessen te trekken voor de toekomst.

Adviezen

De eerste en grootste kritiek is dat het speelveld voor de deelnemers te klein is.

nieuws

cult

zine