Opinie
Bart De Wever

Etienne Vermeersch was de executeur van secularisatie en verlichting

1 Bart De Wever. © Photo News

Bart De Wever is de voorzitter van N-VA.

Etienne Vermeersch is niet (meer), om zijn laatste woorden te parafraseren. Hij was reeds lang ziek, en hij had misschien nog wat verder kunnen leven, maar niet op zijn manier: lucide en rationeel. Dus koos hij ervoor om gebruik te maken van de vruchten van zijn eigen levenswerk en euthanasie te plegen. In besloten kring, zonder spektakel of statement; hij hield er niet van bewierookt te worden.

Ik heb de eer en het intellectuele genoegen gehad om een aantal keren met Vermeersch in debat te mogen treden. Onze meningsverschillen waren fundamenteel: de progressieve filosoof tegenover de conservatieve politicus, de universele moraal tegenover de beperkingen van de politieke praxis. Hij was de Rousseaan die pleitte voor zelfontplooiing, ik de Hobbesiaan die begreep dat mensen grenzen nodig hebben.

nieuws

cult

zine