Opinie
Peter Persyn

Er is maar één weg: minder geld voor stenen en meer voor de patiënt

1 Peter Persyn. © DIRK WAEM / BELGA

Peter Persyn is  Vlaams parlementslid voor N-VA.

De Vlaamse minister van Welzijn wil tegen 2025 achtduizend extra bedden in de woon-zorgcentra. Maar zonder zorgshift krijgt hij nooit de nodige handen aan die bedden. Het aantal inschrijvingen voor zorgopleidingen daalt schrikbarend, terwijl het aantal vacatures in de zorgsector piekt. Om deze kloof te dichten, is er maar één weg: minder geld voor stenen en meer voor de patiënt. Enkel zo krijgen we meer handen en harten aan het bed.

Door de vergrijzing treedt er in de gezondheidszorg de jongste decennia een verschuiving op van acute en episodische medische interventies (CURE) naar de langdurige, chronische zorg (CARE), zowel in instellingen als in de thuiszorg. De opleiding voor verzorgende en verpleegkundige kende de afgelopen jaren een stijgende interesse.

nieuws

cult

zine