Opinie
Sylvie Dhaene

Een pleidooi voor meer leesplezier is geen pleidooi voor ‘leutigheid’ of ‘verkleutering’, integendeel

1 Sylvie Dhaene. © rv

Sylvie Dhaene is directeur bij Iedereen Leest.

Share

Vaak lezen voor het plezier blijkt een sterke voorspeller te zijn geworden voor de prestaties voor begrijpend lezen

De bekendmaking van de PIRLS-resultaten op het vlak van begrijpend lezen veroorzaakte een storm aan reacties binnen en buiten de onderwijskamers. Vanuit Iedereen Leest lazen we de hele week met verhoogde aandacht mee. Vooral de discussie rond leesplezier die zich ontspon rond één van de aanbevelingen uit het onderzoek, deed ons de wenkbrauwen fronsen. De reden hiervoor ligt voor de hand: leesbevordering zit in het hart van onze opdracht. 

Naast de vaststelling dat slechts een derde van de leerlingen voor hun plezier leest, is er een andere bevinding die ons aanbelangt: vaak lezen voor het plezier blijkt een sterke voorspeller te zijn geworden voor de prestaties voor begrijpend lezen.


Naar een structureel leesbeleid 


Deze vaststelling bevestigt wat wetenschappelijk onderzoek altijd opnieuw aantoont: voorlezen en lezen hebben positieve effecten op taalontwikkeling en verrijken de woordenschat.

nieuws

cult

zine