Opinie
Lahlali, Benhddou, El-Omari

Een 'Europese islam' kan jongeren hedendaagse antwoorden bieden

Abderrahim Lahlali is mensenrechtenadvocaat; Khalid Benhddou is islamtheoloog en imam; Mohamed El-Omari is jurist en voorzitter van Divers&Actief.

1 ©PHOTO_NEWS
Share

Als we de hearts and minds van islamitische jongeren willen veroveren, komen we er niet als we de huidige weg blijven opgaan

Behalve tot een unanieme veroordeling leidden de terreurdaden in Parijs tot twee soorten reacties. Ofwel werd dé islam met de vinger gewezen, ofwel werden enkel de radicale moslims geviseerd. Beide vormen van reacties zijn problematisch.

In eerste instantie krijgen veel moslims alweer het gevoel dat hun Europees-islamitische identiteit in vraag gesteld wordt. Nochtans is het essentieel dat een 'gedeelde loyaliteit' gestimuleerd wordt: loyaliteit tegenover de principes van onze rechtsstaat die hand in hand gaat met loyaliteit tegenover de islamitische identiteit. Uitspraken zoals 'Rot op indien het jou hier niet bevalt' zijn vanuit deze optiek weinig constructief. Jihadisten gebruiken dit maar al te graag om jongeren ervan te overtuigen dat ze hier niet gewenst zijn. Gezaghebbende figuren zoals Rotterdams burgemeester Ahmed Aboutaleb of Antwerps burgemeester Bart De Wever zouden beter de positieve boodschap verspreiden dat alle moslims, ook degenen die kiezen voor een orthodoxe invulling van hun geloof, volwaardige burgers zijn.

Het stimuleren van een gedeelde loyaliteit moet ook een belangrijk onderdeel vormen van het door de federale overheid aangekondigde 'antiradicaliseringsbeleid'. Als we de hearts and minds van islamitische jongeren willen veroveren, komen we er niet als we de huidige weg blijven opgaan: jagen op patsers, hoofddoekenverboden invoeren, het offerfeest bemoeilijken, 'imagoverlagende' winkels extra belasten...

Een zuiver repressieve aanpak volstaat evenmin. De Parijse extremist Chérif Kaouchi blijkt zich trouwens in de gevangenis tot een tikkende tijdbom ontwikkeld te hebben (DM 9/1).

Wij zijn ervan overtuigd dat een actief pluralistische samenleving de beste kansen biedt om de aantrekkingskracht van gewelddadig jihadisme zoveel als mogelijk te verkleinen.

Share

Wij willen jongeren overtuigen van de complementariteit van de islam met de mensenrechten en met de principes van onze rechtsstaat

De behoefte aan zingeving mag niet genegeerd worden en belangrijke geloofsuitingen moeten zoveel mogelijk gerespecteerd worden, zonder dat de essentie van onze rechtsstaat ondergraven wordt. Van onze kant willen wij graag meebouwen aan een 'Europese' islam, die hedendaagse antwoorden biedt aan moslimjongeren die op zoek zijn naar zingeving en spiritualiteit. Wij willen hen overtuigen van de complementariteit van de islam met de mensenrechten en met de principes van onze rechtsstaat.

Wij kunnen dit echter enkel op een geloofwaardige manier doen indien wij een antwoord kunnen bieden op de bedenkingen die wij krijgen over de selectieve toepassing van de mensenrechten en de selectieve verontwaardiging bij schendingen hiervan. Net zoals jihadisme niet tot het Midden-Oosten beperkt blijft, moeten westerse overheden dus zorgen voor een daadwerkelijke universele toepassing van de mensenrechten, overal ter wereld. En waarom ontstaat er geen massale 'ik ben geen CIA'-solidariteitscampagne met de getroffen moslims wanneer de zoveelste bewijzen van mensenrechtenschendingen door deze organisatie bekendgemaakt worden?

Tot slot waarschuwen wij tegen het amalgaam dat gemaakt wordt van de strekkingen orthodoxe gelovigen. Uit het onderzoeksrapport Strijders van eigen bodem dat na de moord op Theo van Gogh uitgevoerd werd door de Universiteit van Amsterdam blijkt dat orthodoxe moslims verschillende groepen vormen, waarvan de salafisten een deelgroep zijn. En deze subgroep van salafisten is evenmin een homogeen blok: alleen de jihadi-salafisten willen geweld gebruiken en moeten geïsoleerd en bestreden worden. Laat ons het antiradicaliseringsbeleid dus vervangen door een anti-jihadiseringsbeleid!

nieuws