Opinie
Nicolas Bouteca

Een ding is zeker, in Gent wordt er druk getelefoneerd

1 Nicolas Bouteca. © rv

Nicolas Bouteca is politicoloog aan de UGent.

Het opvallend snelle ontslag van Tom Balthazar als Gents schepen geeft aan dat sp.a de gevolgen van de Publipart-affaire heel negatief inschat. Gisterenavond noemde huidig burgemeester Termont hem in De Afspraak op vrijdag nog als zijn opvolger en vandaag trekt Balthazar zich al terug als lijsttrekker van het kartel sp.a-Groen. De socialisten zijn duidelijk in paniek en proberen door snel te handelen hun toekomstpositie in Gent te vrijwaren. Het wordt evenwel uitkijken of Groen nog in het kartelverhaal wil meestappen en of er ook een fundamenteel debat komt in Vlaanderen over de rol van politici in intercommunales.

Share

Men kan zich de vraag stellen of de zaak Balthazar/Peeters geen breder debat verdient dan de persoonlijke schandpalen die vandaag worden opgetrokken

Dat schepenen Balthazar (sp.a) en Christophe Peeters (Open vld) zo’n 20.000 euro vergoeding kregen voor hun werk als bestuurder bij Publipart, roept vast en zeker vragen op. Beide heren staan bekend als harde werkers en goede schepenen, maar echt overtuigende argumenten konden ze de laatste dagen niet aandragen om dat hoge bedrag te rechtvaardigen. Dat heeft Balthazar vandaag zijn politieke toekomst gekost. 

Al kan men zich de vraag stellen of de zaak Balthazar/Peeters geen breder debat verdient dan de persoonlijke schandpalen die vandaag worden opgetrokken. Of zijn zij de enige schepenen die in intercommunales geld bijverdienen? Als na de zaak-Publipart en het ontslag van een (of misschien twee) schepen(en) het debat over de rol van politici in intercommunales stilvalt, dan laat de Vlaamse politiek een kans liggen om echt clean te gaan. 

Los van de individuele gevallen zou de Vlaamse politiek er na discussie omtrent hoge ontslagvergoedingen en de trage regeling van de pensioenleeftijd voor parlementsleden er goed aan doen een breder debat te voeren over het aantal politieke vertegenwoordigers in intercommunales en de hoogte van hun vergoedingen. En is het als schepen nodig om nog een extra vergoeding te krijgen voor werk in intercommunales, ook al doet men daar nuttig werk voor de stad? Men wordt toch al betaald voor die job met een schepenwedde? Op al die vragen verdienen de Vlamingen een duidelijk antwoord.

2018

Share

Achter de kwestie Balthazar/Peeters gaat naast verontwaardiging natuurlijk ook veel politieke strategie schuil in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2018

Achter de kwestie Balthazar/Peeters gaat naast verontwaardiging natuurlijk ook veel politieke strategie schuil in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. Een van de belangrijkste elementen in die kiesstrijd is de pot van 45.000 voorkeurstemmen die burgemeester Termont in 2012 uit alle hoeken en kanten van het ideologische spectrum wist te verzamelen. Dat is een immens aantal als je weet dat er in Gent ongeveer 190.000 stemplichtigen zijn. Als lijstduwer zal Termont er daar nog een deel van overhouden, maar er zouden wel eens 25.000 stemmen kunnen vrijkomen. De oppositie zou die heel graag binnenhalen en dat verklaart dus ook de harde woorden van vandaag.

Nu Balthazar opstapt als lijsttrekker stelt zich de vraag wie dan wel aan kop van de lijst sp.a-Groen komt in Gent. Dat sp.a-voorzitter John Crombez naar voren zou geschoven worden, toont nog maar eens aan hoe ernstig men deze zaak neemt bij de socialisten. Na Antwerpen en Hasselt wil sp.a duidelijk niet graag opnieuw een groot rood bastion verloren zien gaan. Wellicht is Crombez de beste optie voor de socialisten. Niet alleen omdat sp.a in Gent een grote naam zal nodig hebben om Groen van het lijsttrekkersschap (en dus mogelijk burgemeesterschap) af te houden, maar ook omdat er anders nieuwe onderhandelingen op til staan over de toppositie op de kartellijst. Indien Freya Vandenbossche of Karin Temmerman op één zouden komen te staan, dan moet Elke Decruynaere van Groen op positie twee plaats ruimen voor een man. In dit geval partijgenoot Filip Watteeuw. Niet simpel allemaal.

Share

Sp.a heeft wellicht snel gehandeld opdat het kartel niet zou springen, want het lijkt alsof sp.a zonder Termont Groen meer nodig heeft dan andersom

De vraag blijft evenwel of Groen blijft vasthouden aan het kartel met sp.a. De sfeer tussen socialisten en groenen in Gent was al wat bekoeld, waardoor de keuze voor een kartel eerder op een verstandshuwelijk leek dan een passionele romance. Zeker toen daags na het sluiten van het kartel de Optima-affaire uitbrak was de sfeer onderkoeld. De kwestie Publipart zou wel eens de druppel te veel kunnen zijn. Het was in elk geval veelzeggend dat Balthazar als belangrijkste reden voor zijn ontslag aangaf dat “hij de toekomst van een progressief Gent niet in de weg wil staan”. Sp.a heeft wellicht snel gehandeld opdat het kartel niet zou springen, want het lijkt alsof sp.a zonder Termont Groen meer nodig heeft dan andersom. Als de komende verkiezingen bijvoorbeeld rond het fel bediscussieerde circulatieplan zouden draaien, wordt dat wellicht een strijd met Groen in de hoofdrol en niet sp.a. Bovendien zijn er voor de groenen in 2018 wellicht ook veel meer mogelijkheden naar coalitievorming toe. 

Een ding is zeker, in Gent wordt er vanavond druk getelefoneerd.

Meer opinie? Krijg elke woensdag en zondag onze Opiniemakers nieuwsbrief.

Dossier Publipart
Dossier Publipart

Ook Vlaamse politici raken verstrikt in een affaire rond intercommunales. Gentenaars Tom Balthazar (sp.a), die intussen als schepen ontslag heeft genomen, en Christophe Peeters (Open Vld) zijn betrokken bij een semi-publieke holding die torenhoge premies uitreikt, postjes verdeelt en belegt in chemische wapens.

Lees alle artikels

nieuws

cult

zine