Opinie
Jonathan Holslag e.a.

Doorbreek de stilte over ‘heropvoedingskampen’ in Xinjiang

1 Jonathan Holslag. © Bas Bogaerts

24 China- en Azië-experts uit België en Nederland, onder wie Jonathan Holslag (Vrije Universiteit Brussel), Hilde De Weerdt (Universiteit Leiden) en Vanessa Frangville (Université Libre de Bruxelles).

Xinjiang, een regio in het noordwesten van China, is van oudsher vooral bevolkt door Turkssprekende moslims, de Oeigoeren. De provincie is momenteel het toneel van een grootschalige onderdrukking. Naar schatting tot een miljoen Oeigoeren zijn vastgezet in ‘heropvoedingskampen’. 

Share

De Oeigoerse cultuur en religie staan onder verregaand toezicht, het Oeigoers is uitgebannen in het onderwijs en de Oeigoeren staan sociaaleconomisch op grote achterstand bij de Han-Chinezen

In augustus 2018 bevestigden de Verenigde Naties dat er overtuigend bewijsmateriaal was voor het bestaan van deze kampen. De VN riepen de Chinese regering op zich daarvoor te verantwoorden. Volgens een groot aantal getuigenverklaringen wordt in de kampen stelselmatig lichamelijk en geestelijk geweld gebruikt tegen de gedetineerden. China heeft het bestaan van de kampen lang ontkend, ook tegenover instellingen van de VN.

nieuws

cult

zine