Column
Paul De Grauwe

Discipline en solidariteit heeft de eurozone nodig. Maar in welke mix?

1 Paul De Grauwe © Bob Van Mol

Paul De Grauwe is professor aan de London School of Economics. Zijn column verschijnt wekelijks.

Het gaat goed met de landen van de eurozone. De economische conjunctuur is weer gunstig. Dat heeft onder andere tot gevolg dat de overheidsfinanciën overal aan de beterhand zijn en dat beleggers zich weinig vragen stellen over de solvabiliteit van nationale overheden. Dat was ook het geval in de periode 2001-07 toen de Europese economie op volle toeren draaide. Beleggers zagen toen geen verschil in de risico’s die ze aangingen als ze Griekse of Duitse staatsobligaties kochten, met het gevolg dat de Griekse overheid aan ongeveer dezelfde rentevoet kon lenen als de Duitse overheid.

Tijdens de recessie van 2008-09 kwamen de pijnpunten en de broosheid van de muntunie aan de oppervlakte.

nieuws

cult

zine