Opinie
Lieven Annemans

Denkt men nu echt nog steeds dat een materialistische consumptiecultuur tot meer vrijheid leidt?

1 Lieven Annemans. © rv

Lieven Annemans is gezondheids- en gelukseconoom aan de UGent en titularis van de NN Leerstoel ‘Perspectieven op een gezond en gelukkig leven’.

Andreas Tirez trekt van leer tegen de bevindingen van het Nationaal Geluksonderzoek (DM 10/11). Jammer genoeg getuigt het artikel van enkele misverstanden.

Om te beginnen heeft de auteur blijkbaar niet goed begrepen dat onze analyses gebaseerd zijn op de zogenaamde ‘multivariate’ techniek, waarbij men van elke deelnemer verschillende kenmerken onderzoekt (zoals inkomen) en hun gezamenlijk verband nagaat met een bepaald fenomeen, hier de levenstevredenheid. 

Share

Onderzoek naar geld en levenstevredenheid is complex

Bij zo’n analyse dragen álle deelnemers bij aan het eindresultaat. Stel u voor dat de bevinding, met name dat de levenstevredenheid opnieuw licht daalt bij de hoogste inkomens, gebaseerd zou zijn op slechts een handvol waarnemingen, zoals Andreas suggereert.

nieuws

cult