Opinie
Mark Elchardus

Democratie is beter voor de planeet dan expertocratie

2 Mark Elchardus. © Bob Van Mol

Mark Elchardus is emeritus professor sociologie aan de Vrije Universiteit Brussel (VUB) en opiniemaker bij De Morgen. Zijn column verschijnt elke zaterdag.

In het stemhokje weegt de stem van 27 Nobelprijswinnaars even zwaar als die van de 27 minst geïnformeerde en minst geïnteresseerde medeburgers. Dat is een van de weinige vormen van gelijkheid waarvoor ik niet alleen wil stemmen en betogen, maar vechten.

Niet iedereen deelt dat enthousiasme over het algemeen enkelvoudig stemrecht. De liberale heilige John Stuart Mill (1806-1873) zag het niet zitten. Hij oordeelde dat de lagere klassen onvoldoende moraliteit en intelligentie hebben om te stemmen. Zijn standpunt wordt weer populair. In De Standaard (30/1) betreuren Guy Tegenbos en David van Reybrouck dat de politiek zich beweegt op "het tempo van de kiezer".

nieuws

cult

zine