Opinie
Thierry Vansweevelt e.a.

De nieuwe abortuswet: over symboliek en knelpunten

1 Thierry Vansweevelt. © RV

Thierry Vansweevelt is professor medisch recht, Kristof Van Assche is ook professor medisch recht, Fien De Meyer is vorser medisch recht (Universiteit Antwerpen).

Vandaag treedt de nieuwe abortuswet in werking. Het waren een aantal maatschappelijke organisaties die knelpunten in de oude wet hadden aangekaart. Slechts een paar van die punten werden door de wetgever daadwerkelijk aangepakt. Zoals in 1990 bleek het ook nu zeer moeilijk om een (nieuw) evenwicht te vinden tussen het recht op zelfbepaling van de zwangere vrouw en de bescherming van het verwekte, maar ongeboren leven.

Onder de nieuwe wet is abortus, net zoals vroeger, onder bepaalde voorwaarden toegelaten. Een vrouw kan abortus door een arts laten uitvoeren vóór het einde van de twaalfde week na de bevruchting, wanneer een wachttermijn van zes dagen in acht werd genomen.

nieuws

cult

zine