Essay

De kiezer wil geen geld, maar macht

Klassieke politici vechten op het verkeerde slagveld

Door politiek op de oude links-rechtsas te blijven bedrijven, ontlopen klassieke politici hun verantwoordelijkheid. En verliezen ze de oorlog. Rogier De Langhe trekt lessen uit de zege van Donald Trump.

2 Trump-fans op een meeting in Raleigh in swing state North Carolina, daags voor Election Day. © AFP

Beurtelings schrijven Maarten Boudry, Laïla Ben Allal, Rogier De Langhe en Jogchum Vrielink, vier jonge denkers, een essay voor 'Zeno'. Onder de noemer 'Het kernkabinet' confronteren ze u elke zaterdag met hun originele, eigenzinnige opvattingen. Vandaag: Rogier De Langhe.

Wat mij het meest opviel bij de zege van Trump, is de onmacht van het politieke establishment om het fenomeen te duiden. Een typische analyse luidt dat Trump werd verkozen als gevolg van de door de globalisering gegroeide ongelijkheid. Maar waarom kiezen die slachtoffers van de ongelijkheid dan iemand die de American dream predikt en de belastingen voor de rijken wil verlagen, in plaats van een politica met concrete voorstellen om die ongelijkheid te verminderen?

nieuws

cult

zine