Column
Tarik Fraihi

De ene terrorist is de andere niet

Tarik Fraihi over taal en terrorisme (TNT)

2 Tarik Fraihi. © Tim Dirven

Tarik Fraihi is politiek directeur van Groen en algemeen voorzitter van het Vermeylenfonds. Zijn wisselcolumn met Joachim Pohlmann verschijnt op vrijdag.

Taal is niet vanzelfsprekend. Woorden zijn dynamisch en kunnen een nieuwe betekenis krijgen. De betekenis van woorden heeft een fluïde karakter. Zonder in taalfilosofische frivoliteiten te vervallen, kun je zeggen dat woorden niet onschuldig zijn en taal niet waardevrij is. Een taal leeft en woorden groeien mee. Voor ‘terrorisme’ is dat niet anders. De semantische instabiliteit rond het begrip – volgende week herdenken we trouwens de aanslagen in Brussel – maakt dat het gemakkelijk wordt misbruikt en toont aan dat er machtsverhoudingen in het spel zijn. De teneur van ‘terrorisme’ of ‘terreur’ wordt niet alleen bepaald door de aanslagen die gepleegd worden, maar vooral door de betekenis die we eraan geven.

nieuws

cult

zine