Hedonisme
Mark Elchardus

De deugden van het hedonisme

Mark Elchardus is professor emeritus sociologie aan de Vrije Universiteit Brussel en opinie­maker bij De Morgen. Zijn bijdrage verschijnt elke zaterdag.

3 Mark Elchardus. © Franky Verdickt

Toen tanden zonder verdoving werden getrokken, vonden de mensen dat pijnlijk maar onvermijdelijk. Er was geen alternatief. Daarom, als ik in Parijs ben en even tijd heb, wandel ik graag naar het Plein van de Verenigde Staten. Mijn bedevaart. In een uithoek ervan staat het borstbeeld van Horace Wells (1815-1848), bescheiden in de schaduw van de grote standbeelden van Washington en La Fayette. Mijn held, die Wells. Pionier van het tandentrekken onder verdoving. Hij gebruikte een gas dat was ontwikkeld door Joseph Priestley (1733-1804). Wells werkte trouwens in de geest van Priestley; dominee, theoloog, wetenschapper, duizendpoot. Priestley was van oordeel dat we resoluut moeten streven naar “het grootste geluk van zo veel mogelijk mensen”.

nieuws