standpunt
Bart Eeckhout

De afkoopwet illustreert hoe de rechtsstaat voor sommigen te koop is en de prijs overeen te komen

Bart Eeckhout is opiniërend hoofdredacteur bij De Morgen.

2 "Als het klopt dat een adviseur van het kabinet-Reynders aangedrongen heeft op de versnelde indiening van de afkoopamendementen, dan hangt de kruitdamp van een smoking gun boven de Wetstraat", schrijft Bart Eeckhout. © Photo News

Een corruptieaffaire in het hart van de partij van de premier. Dat kon er nog wel bij. Heeft MR-politicus en advocaat Armand De Decker actief gelobbyd om een wetswijziging te stemmen opdat miljardair Patokh Chodiev een rechtszaak alsnog kon afkopen? En zo ja, heeft dat politiek gelobby ertoe geleid dat in het voorjaar 2011, onder regering van lopende zaken, inderdaad en stoemelings zo'n afkoopwet goedgekeurd raakt?

2 Bart Eeckhout. © Wouter Van Vooren

Harde bewijzen zijn er (nog) niet, maar er zijn wel veel toevalligheden. De impact van deze zeer onwelriekende affaire kan groot zijn. In eerste instantie voor de MR, en dus ook voor de federale regering, waar zij de enige Franstalige partner is. Het vizier staat nu op Armand De Decker gericht. Eindigt het onderzoek ook daar? Of wordt hogerop gekeken?

Het is nog slechts een rijstpapieren wand die MR-vice Didier Reynders afschermt van De Decker. Als het klopt dat een adviseur van het kabinet-Reynders aangedrongen heeft op de versnelde indiening van de afkoopamendementen - wat Kamerlid Carina Van Cauter bevestigd heeft - dan hangt de kruitdamp van een smoking gun boven de Wetstraat. Dan is Agusta-bis een feit.

Share

De afkoopwet is een stuitend voorbeeld van klassenjustitie (en het is onbegrijpelijk dat de PS hier ooit mee instemde)

Kazakhgate ofte de affaire-Chodiev was niet eens nodig om te weten dat de nu geviseerde afkoopwet illustreert hoe de rechtsstaat voor sommigen te koop is en de prijs overeen te komen. De wet is een stuitend voorbeeld van klassenjustitie (en het is onbegrijpelijk dat de PS hier ooit mee instemde). De wet geeft de allerrijksten het voorrecht op eigen initiatief gerechtelijke vervolging af te kopen. Dat dat onrechtvaardig is, wisten we al. Nu lijkt het er ook nog eens op dat de wet tot stand gekomen is door een krachtenbundeling van lobbyisten, waarbij de Vlaamse 'diamantairsclub' (met CD&V en Open Vld op kop) en de Sarkozy-knechten van MR elkaar gevonden hebben.

De democratische implicaties reiken verder dan deze affaire. Ten gronde is het absurd en principieel onacceptabel dat een parlement toestaat dat zulke fundamentele wetgeving tot stand komt in een periode van lopende zaken en op de koop toe door een spoedamendement bij een verzamelwet, waarbij elke controle bewust wordt uitgeschakeld. Die wanpraktijk leidt tot slechte wetten. Het zet de deur open voor lobbydemocratie, waarbij, zoals in dit geval, de lobbyisten in hun dure advocatenkantoren zelf de wet schrijven à la tête de leur client.

Het is nu welletjes geweest. De burgers van dit land hebben recht op een verkozen vertegenwoordiging die het algemene belang verdedigt. En niet enkel de particuliere belangen van de geprivilegieerden voor wie op regeringskabinetten de deur wordt opengehouden.

Meer opinie? Krijg elke woensdag en zondag onze Opiniemakers nieuwsbrief.

cult

zine