opinie
Luc Huyse

Dat verkiezingen volstaan, is een mythe

2 Luc Huyse © RV

Luc Huyse is socioloog en emeritus hoogleraar aan de KU Leuven. Hij is de auteur van De democratie voorbij.

Share

'Burger' en 'participatie' zijn opnieuw zoemwoorden

Vijftig jaar en drie maanden geleden, in juni 1968, sprak premier Gaston Eyskens in zijn regeringsverklaring over het bij de burgers 'toegenomen verlangen om inspraak te bekomen'. In de lente van 1970 startte de PVV (de liberale partij van toen) een ‘Operatie voor een levende democratie'. Zij beloofde in alle gemeenten in gesprek te gaan met de inwoners. Deze ‘unieke vorm van inspraak’ moest een programma opleveren dat aansloot bij de wensen van de mensen. Andere partijen volgden. 

De campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen van 11 oktober 1970 overspoelde de burger met beloften van participatie en medezeggenschap. Vandaag, een halve eeuw later, zijn 'burger' en 'participatie' opnieuw zoemwoorden in weer een lokale kiesstrijd.

nieuws

cult

zine