Opinie
Joël De Ceulaer

Burgerschap kunnen we delen, identiteiten blijven botsen

Joël De Ceulaer is senior writer bij deze krant.

2 Joël De Ceulaer. © Karel Duerinckx

Ik schrijf het met alle eerbied, want ik heb respect voor de intellectuele spierkracht van Mark Elchardus, maar zaterdag heeft hij toch een bocht gemist. In zijn column in deze krant nam hij mijn kritiek op de politieke exploitatie van de Vlaamse identiteit scherp onder vuur. Een dikke week geleden schreef ik dat politici het maar beter niet te veel over die “Vlaamse identiteit” kunnen hebben, omdat iedereen er toch iets anders onder verstaat. Daarom is die term een soort hondenfluitje: men hoort iets dat niet expliciet gezegd, maar tussen de regels wel bedoeld wordt – en dat dient vaak om Vlamingen zónder en Vlamingen mét een migratieachtergrond tegen elkaar op te zetten.

cult