Opinie
Bond Beter Leefmilieu

Als iedereen al goed bezig was, zou er geen klimaatbeleid nodig zijn

1 Mathias Bienstman. © rv

Mathias Bienstman is beleidscoördinator Bond Beter Leefmilieu.

Share

Dat de campagne een goedkeuring is van het gedrag van de ondertekenaars, is een misvatting van Kenis, Debruyne en Lievens. Net het omgekeerde geldt

2019 kan een grand cru jaar worden voor het klimaat. Dat zal enkel gebeuren als we de sociale en economische bekommernissen van burgers en bedrijven ernstig nemen. Dat is wat de campagne Sign for my Future doet, door de samenwerking op te zetten in heel de samenleving. Tegelijk biedt dit iedereen de kans om een politiek signaal te geven: de tijd van pappen en nathouden is voorbij.

We zijn op een sleutelmoment beland voor het klimaatbeleid in ons land. Om enkel nog maar de Europese doelstellingen te halen voor 2030 zal de vervuiling door broeikasgassen minstens drie keer sneller moeten dalen. Maar de fundamentele uitdaging is koolstofneutraliteit voor 2050: een samenleving die niet meer afhankelijk is van fossiele brandstoffen uit Rusland of Saudi-Arabië voor haar energievoorziening.

nieuws

cult

zine