Opinie
Sylvia Wenmackers

Als het over mensen gaat, kun je niet énkel vragen wat dat gaat kosten

1 Sylvia Wenmackers. © RV

Sylvia Wenmackers is docent wetenschapsfilosofie (KU Leuven). Ze is lid van de Jonge Academie.

"Ik ben van afstamming een Jood, van staatsburgerschap een Zwitser en van gezindheid een mens en enkel een mens, zonder bijzondere voorliefde voor eender welke staats- of nationale structuur." Na deze obligate opening met een citaat van Einstein uit 1918, wil ik reageren op Maarten Boudry’s opinie (DM 11/5) over de open brief, Recht op menselijkheid gevraagd, die ik mee ondertekende.

Share

'Ik wil reageren op Maarten Boudry’s opinie (DM 11/5) over de open brief 'Recht op menselijkheid gevraagd', die ik mee ondertekende'

'Primigravida' is medisch jargon voor een vrouw die voor het eerst zwanger is. Toch zou het bevreemdend zijn als een arts een aanstaande moeder zo aansprak. Evenzo is er een verschil tussen het gebruik van 'migratoire stromingen' in wetenschappelijke context of het occasionele gebruik van 'golf' om mensen te beschrijven enerzijds en het systematische gebruik van collectieve benamingen om een sterk geëxternaliseerd perspectief te creëren anderzijds.

nieuws

cult

zine