Opinie
Charlotte Vandycke

Als gevluchte jongeren door de mazen van het onderwijsnet glippen

Charlotte Vandycke is directeur van Vluchtelingenwerk Vlaanderen.

1 Charlotte Vandycke. © rv

We hebben hoge verwachtingen van het onderwijs, en terecht. Het is de plek waar vandaag de jongeren worden grootgebracht die morgen onze samenleving bepalen. En die samenleving is superdivers. Om die verwachtingen waar te maken, moet ons onderwijs dus steeds beter afgestemd geraken op die superdiverse realiteit.

Maar vandaag worden de onderwijskansen van jonge vluchtelingen en asielzoekers stevig op de proef gesteld. Terwijl het recht op onderwijs en het creëren van maximale onderwijskansen voor elke jonge vluchteling en asielzoeker een essentiële voorwaarde is om een goede toekomst uit te bouwen.

Jonge vluchtelingen en asielzoekers komen terecht in een landschap waar er specifiek onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers (OKAN) is. Je kunt daar in Vlaanderen sterke voorbeelden van vinden, maar we stellen vast dat het op heel wat vlakken beter kan.

nieuws

cult

zine