Opinie
Mark Saey

Actief Burgerschap, meer dan een vak!

Mark Saey is auteur van Jongeren worden wereldburgers (Academia Press/Lannoo, 2014). Meer info op www.civiclab.be en voor het Kenniscentrum kleurbekennen@btcctb.org

In een opiniestuk over het nieuwe GO! project rond burgerschapseducatie, laten Ellen Claes en Lies Maurissen (demorgen.be, 31/8) uitschijnen dat het opzet enkel uit een apart vak zou bestaan om snel tot een oplossing te komen voor het Vlaamse deficit op democratisch burgerschap. 

Voor alle duidelijkheid: zij hebben gelijk dat enkel een nieuw vak te kort door de bocht zou zijn. Omdat onderzoek reeds uitwees dat een democratische schoolcultuur (veel) belangrijker is. Daarin wordt niet enkel naar het curriculum gekeken, maar wordt ook de burgerzin van de leerkrachten, de participatie van de leerlingen en een doelgericht schoolbeleid dat ook de ongelijkheid aanpakt, meegenomen.

nieuws

cult

zine