Opinie Plus
Rik Van de Walle en Mieke Van Herreweghe

"Meer samenwerking en minder competitie"

Rik Van de Walle en Mieke Van Herreweghe (UGent) pleiten voor een bijsturing van het universitaire financieringsmodel

Rik Van de Walle, kandidaat-rector UGent. Mieke Van Herreweghe, kandidaat-vicerector UGent.

2 Rik Van de Walle en Mieke Van Herreweghe. ©BELGA

De Vlaamse universiteiten steunen voor hun werking vooral op publieke middelen, aangevuld met private financiering. De toewijzing van de middelen is het voorwerp van een bikkelharde concurrentie tussen de universiteiten, die vaak wordt doorgetrokken tot op het niveau van individuele onderzoekers en niet zelden samenwerking in de weg staat.

Ongeveer 40 procent van het UGent-budget komt uit de basisfinanciering die de universiteit van de overheid krijgt voor haar algemene werking, en voor de organisatie van het onderwijs en een deel van het onderzoek. De toewijzing ervan gebeurt volgens een interuniversitair competitief model waarbij niet alleen de studentenaantallen in rekening worden gebracht, maar ook de wetenschappelijke output zoals het aantal afgelegde doctoraten en publicaties.

zine