Gevangenissen

Zoveel kost een gedetineerde in België

Belgische gevangenissen zijn duurder dan elders, en toch veel recidive en radicalisering

Een gevangene kost in België zeker 146,50 euro per dag, meer dan in veel buurlanden. Toch zijn onze gevangenissen broeihaarden van radicalisering, ziektekiemen en criminele besmetting. Dat blijkt uit cijfers die De Morgen opvroeg en een rapport van denktank de Vrijdaggroep. 

1. Kostprijs

Share

113 gedetineerden per 100.000 inwoners telt België, tegenover 98,3 in Frankrijk en 53 in Nederland

Uit cijfers die De Morgen opvroeg bij het directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen (EPI) van de FOD Justitie blijkt dat de federale overheid in 2017 zo’n 560 miljoen euro uitgaf aan de gevangenissen. Dat is een daling van 22 miljoen euro ten opzichte van 2016. Die daling is onder meer het gevolg van gedaalde werkingskosten, doordat er geen gedetineerden meer worden ondergebracht in het Nederlandse Tilburg. 

Ook de gevangenispopulatie is licht gedaald, tot 10.471 gedetineerden. Dat wil zeggen dat in 2017 een gedetineerde 146,50 euro per dag kostte. 3,50 euro minder dan het jaar ervoor, maar nog altijd flink hoger dan in 2014.

nieuws

cult

zine