Vrijdag 22/10/2021

Zelfs nu hij volgens de peilingen stilaan mag beginnen te dromen van 10 procent bij de volgende verkiezingen, ziet Jean-Marie Dedecker de vijanden van alle kanten op zich afkomen. Een gesprek over Tom Boonen, de opgang van zijn partij en de opwarming van

Jean-Marie Dedecker: steeds groter in de peilingen, maar nog altijd slachtoffer

'Wij worden meer geviseerd dan het Vlaams Belang'

Door Ruud Goossens en Tom Cochez

De zaak-Boonen zette deze week het land op zijn kop. Het mag natuurlijk niet, maar rechtvaardigt het snuiven van een lijntje coke, in de privésfeer dan nog, nu zo'n storm?

Dedecker: "Ja, want deze zaak symptomatisch is voor de wielersport. Vroeger had je de pot belge en nu is er cocaïne. Het drugsgebruik is volledig gevulgariseerd in het peloton. Coke staat niet voor niets vanaf 1 januari 2009 op de dopinglijst. Ik begrijp dat: het is snel uitgewerkt, maar het heeft wel een ontstressende werking, het zet je even op scherp.

"De wielerwereld houdt angstvallig de omerta in stand. Vorige week heeft men in Italië een memorial georganiseerd voor Marco Pantani. Wie begrijpt dat nu? Als er nu één wielrenner een oplichter was, dan toch wel Pantani? Hij heeft op basis van dopinggebruik de Giro en de Tour gewonnen, hij is kapot gegaan aan de drugs. Maar wat doet men? Men richt een standbeeld voor hem op en organiseert een herdenkingskoers waarop de beste coureurs van de wereld aanwezig zijn. Wraakroepend.

"De omgeving van de wielrenner die de afgelopen dagen nogal vaak in het nieuws kwam weet perfect wat er aan de hand is. En de dokters die hem omringen zijn natuurlijk ook op de hoogte."

Van het feit dat het niet om één misstap ging?

"Over de zaak-Boonen zeg ik niets. Ik heb anderhalf jaar geleden het dossier met getuigenissen over dopinggebruik in het peloton neergelegd bij het gerecht. Alleen zijn de twee onderzoekers die zich met die zaak bezighielden constant gesaboteerd."

Frank Vandenbroucke zei deze week: 'Van coke ga je niet sneller rijden.'

"Dat klopt niet helemaal: kortstondig ga je wél sneller rijden. Vroeger dronken de wielrenners tijdens de laatste twintig kilometer champagne, omdat dat in combinatie met bepaalde geneesmiddelen een boost gaf. Ik heb zelf ooit nog tegenover een judoka gestaan die in de aanloop naar een match op het Belgisch kampioenschap een cognac wilde drinken. Wel, hij stond als een beest op de mat en ik begreep er niks van. Achteraf hoorde ik dat alcohol er, in combinatie met doping, voor zorgt dat je ontploft. Wie? Zeg ik niet.

"Er is een probleem met coke in de wielersport en men ontkent het. Ten eerste heb je de 'partydrug': die jongens krijgen plots ontzettend veel geld, grote auto's, mooie meiden. Ze worden totaal verwend en gaan uit de bol. Maar daarnaast is er ook het fenomeen van de 'behoefte', ze zijn gewoon verslaafd. Omdat ze op bepaalde momenten geen doping kunnen nemen, moeten ze overbruggen. Al zeg ik daarmee niets over Tom Boonen."

Tom Boonen zegt: 'Ik ben niet perfect.'

"Daar erger ik me blauw aan: als die renners betrapt worden, zijn het plots 'ook maar mensen'. Als ze op het podium staan, zijn ze larger than life. Maar als het tegenzit, moeten we dat plots vergeten. Ik ga Flor Koninckx niet kapittelen, omdat hij met een neut te veel op in zijn wagen kruipt. Ik krijg het wel van zijn hypocrisie, hij heeft zelf jarenlang mensen op de vingers getikt. Als de paus het celibaat predikt, moet hij niet met de nonnen onder de lakens kruipen. Herinner je je nog hoe scherp Boonen reageerde toen Museeuw en Vinokoerov betrapt werden?"

Wat had Lefevere moeten doen? Hem stante pede ontslaan?

"Als ik in mijn eigen judokaploeg het vermoeden had dat er iemand slikte, dan liet ik hem of haar klissen. Als trainer wéét je dat er een cokegebruiker in je ploeg zit. Als je drie, vier dokters plus nog een aantal verzorgers in dienst hebt, word je door zo'n zaak toch niet verrast? Ich habe es nicht gewusst, slaat nergens op. Ik geloof er geen fluit van dat de mentaliteit in het wielrennen gewijzigd is. Als Boonen wil dat hij witgewassen wordt, kan hij toch zelf een haar inleveren?"

Een topsporter die maanden op het scherp van de snee leeft, ontlaadt zich iets extremer dan een normale mens. Dat moet u in uw judotijd toch ook gemerkt hebben?

"Ik heb veel stoeipartijen gezien, ja, met veel drank ook, hormonen op hol. Maar dan wel zonder drugs. (nadrukkelijk) Drugs waren voor mij onmogelijk, zoals ik ook niet van roken moest weten. Dat staat haaks op topsport. Het verschil tussen een grote sporter en een topsporter bedraagt slechts 5 procent. Dan blijf je van dat soort dingen af."

Deze zaak komt u politiek ook goed uit: u kon weer niet klagen over een gebrek aan belangstelling deze week.

"Dit komt mij niet goed uit. Integendeel: wielerminnend Vlaanderen verkettert mij. De koers is een volksgeloof waartegen geen enkele politicus zich nog durft uitspreken. Ik denk dat ik met de hand op het hart kan zeggen dat mijn uitspraken over het wielrennen mij electoraal helemaal niets opleveren."

Desondanks blijft uw partij het maar goed doen in de peilingen. Uitstekend zelfs.

"(grijns) Omdat we zo'n fantastisch programma hebben, omdat we keihard werken en omdat we zo geweldig creatief zijn. En natuurlijk ook omdat de tijdgeest meezit: in heel Europa wordt er afgerekend met het socialistisch miserabilisme van de afgelopen veertig jaar, het zijn Sarkozy en Merkel die de verkiezingen winnen. Gelukkig maar, want de afgelopen decennia moest de middenklasse voor alles opdraaien. Het is altijd dezelfde 60 tot 70 procent van de bevolking die voor alles moet opdraaien. Wie betaalt er nog een ticket op tram en bus? De gewone werkende mensen die elk jaar belastingen betalen! Nog een voorbeeld: waarom moeten er op erfenissen in eerste lijn nog belastingen betaald worden? Je hebt je hele leven belastingen betaald en dan moet je nóg eens dokken. Pure diefstal!"

Waarom? Belastingen op erfenissen, dat is toch een prachtige manier om te herverdelen?

"Je moet herverdelen via belastingen. Maar waarom moeten mensen die hun hele leven keihard gewerkt hebben dat aan het eind afgeven aan de staat? Het geld dat ik zelf verdiend heb moet ik toch zelf kunnen verdelen? Dat is mijn geld. De ene heeft een intellectuele voorsprong, en de andere een financiële. Of zijn jullie voorstanders van het communisme? Zijn jullie vergeten dat dat systeem overal ter wereld mislukt is?"

Is een van de grote gevaren voor de Lijst Dedecker niet de 'winning mood' die de partij nu in haar greep heeft?

"Dat is heel gevaarlijk, want we blijven enorm kwetsbaar. De partij hangt nog altijd enorm van mijn persoon af. Ik kan niet 's nachts om drie uur met mijn Porsche, al dan niet onder invloed van wit poeder of alcohol, tegen een boom rijden. Als dat gebeurt, zitten we in een scenario zoals dat van de Lijst Pim Fortuyn. Dan scoren we nog één verkiezing op basis van medelijden en is het vervolgens gedaan.

"Daarom werken we keihard aan de professionalisering van de partij, onder leiding van ondervoorzitter Ivan Sabbe. Ik verplicht elk parlementslid om hard te werken. Elke week moet er iemand een vraag stellen aan premier Leterme. Ze moeten het vak leren, en dat is bovendien de beste manier om op tv te komen. (lacht) Monique Moens zit al talloze jaren in het Vlaams Parlement, heeft nooit iets gezegd, maar nu verplicht ik haar om op de tribune te kruipen."

Ulla Werbrouck zit toch niet op haar plaats in de Kamer?

"Misschien maakt ze nu nog geen grote brokken, maar ik ken professoren-lijsttrekkers in de Kamer (Antwerps s.pa-lijsttrekster Christine Van Broeckhoven, RG/ToC) die tot op de dag van vandaag in de Kamer nog geen woord hebben gezegd. Ze verstoppen zich achter hun computerscherm zodat niemand hen kan zien. Bij ons leert iedereen met vallen en opstaan. Ik heb mediatraining betaald voor mijn mensen. Zelfs een logopediste. Wij kunnen ons geen fouten permitteren. Als wij iets verkeerds doen, maakt iedereen ons af."

U hangt toch zo graag het slachtoffer uit.

"Daar heeft dat niets mee te maken. Wij worden veel meer geviseerd dan het Vlaams Belang. Dat is de realiteit. Wij zijn nu eenmaal de grootste concurrent van de traditionele politiek. Eigenlijk interesseert het Vlaams Belang hen niet: hoe groter die partij wordt, hoe liever ze het hebben, hoe langer ze de overblijvende koek onder elkaar kunnen verdelen. Maar dat nieuw kapertje, dat ze koste wat het kost wilde doodslaan, hebben ze niet kapotgekregen. Wel, dat frustreert hen.

"Wij zijn de levensverzekering van de N-VA. Dat beseft Bart De Wever ook heel goed. Een vooraanstaande N-VA'er vertelde mij heel onlangs dat de christendemocraten intern hebben gepeild hoeveel de N-VA en Dedecker samen zouden halen. Weet je hoeveel? Vierentwintig procent! Schrik je dan dat die grote bonzen zoals Leterme het in hun broek doen?"

Een groot deel van uw aantrekkingskracht is dat u, in tegenstelling tot het VB, geen formeel cordon sanitaire rond u hebt. Maar gelooft u dat ze u ooit echt zouden laten meeregeren? Ligt er geen informeel cordon rond u?

"Neen. Ze kúnnen geen cordon rond Jean-Marie Dedecker leggen. Zo'n ondemocratisch mechanisme zou het land geen tweede keer kunnen verdragen. Dat geloof ik dus echt niet. Daar krijgen ze de media trouwens ook niet in mee. In het parlement gaat het er trouwens ook niet zo aan toe. De sp.a kwam net nog vragen of we een bepaald amendement niet mee zouden kunnen ondertekenen. En vorige week kwam Elio Di Rupo nog naar mij om steun te vragen voor een bepaald voorstel."

Is De Wever er, via zijn kartel, niet in geslaagd om een veel crucialere rol in de Belgische politiek te spelen?

"De N-VA is een one issue-partij: ze hebben het alleen over de afsplitsing van Vlaanderen van België. Bovendien vind ik De Wevers positie ook niet geweldig aantrekkelijk. Hij heeft samen met de rest van zijn fractie de begroting voor het koningshuis, en dus de verhoging van het pensioengeld van Tante Fabi tot 30.000 euro per week, mee goedgekeurd. De N-VA!"

U kunt toch niet beweren dat De Wever niet op de Belgische politiek gewogen heeft?

"Nee. Hij beheerst het politieke landschap. Hij heeft de hele CD&V in zijn zak. Die partij zit met de billen dichtgeknepen en De Wever bepaalt de agenda. Maar dat kan hij enkel omdat wij zijn rugdekking verzorgen. De Wever speelt dat subliem uit. Hij weet heel goed dat hij rustig kan blijven zitten op zijn paddenstoel om het bos te beheren. Alle andere boskabouters hebben schrik."

Maar het Vlaams kartel blijft overeind, terwijl u samen met N-VA, volgens de peiling die u zelf aanhaalt, een monsterscore zou neerzetten. Dat is toch slechts nieuws voor u?

"We hebben nog één verkiezing nodig om het politiek landschap volledig door elkaar te gooien. Voor LDD ligt de lat voor 2009 op 10 procent. Ik zeg niet dat we dat halen. Maar we moeten de lat wel hoog leggen. De Wever heb ik daar niet voor nodig. We hebben ons eigen programma, we zijn inhoudelijk mee. Neem bijvoorbeeld de vlaktaks. De helft van de Europese landen hanteert de vlaktaks al, in België zijn wij het die op de agenda zetten. We willen dat iedereen precies een vierde van zijn inkomen afdraagt aan de staat, niet meer, niet minder. Dat is de beste manier om de koopkracht van de mensen op te trekken. We hebben ook perfect uitgerekend hoeveel het allemaal kost: precies 8 miljard euro."

En dat geld halen we dan uit de sociale zekerheid?

"Maar neen!"

We drukken wat geld bij?

"(zucht) Ik zal u eens uitnodigen voor een les economie. In de gezondheidzorg moeten we de uitgaven koppelen aan het bbp. Als het goed gaat is er meer geld. Als het slecht gaat, is er minder. Je moet zaaien naar de zak."

Maar daarmee hebben we die 8 miljard nog niet.

"Die recupereren we door de verkwisting bij de overheid aan te pakken. We hebben berekend dat die 34 procent bedraagt. De Vlaamse regering weet niet waar ze haar geld eerst aan moet uitgeven. Ze vinden zelfs studiebeurzen voor kleuters uit. En de provincies, dat overtollige bestuursniveau, schaffen we ook af: een besparing van 1,9 miljard euro."

Mogen we de ideologie van Lijst Dedecker libertair noemen?

"Ik zou ons 'modern liberaal' noemen. Mijn ethische ideologie is libertair. Van mij mogen ook kinderen euthanasie krijgen. Homo's mogen trouwen en kinderen krijgen. Iedereen heeft het recht op zijn miserie. Wat we economisch voorstellen is gewoon de toekomst. Wij zetten de maatstaf, alleen weet nog niet iedereen dat. Ons betoog is niet tegen het proletariaat. Integendeel, we zijn tegen het profitariaat, maar voor het proletariaat. De geweldige koopkrachtmaatregel van Leterme levert de mensen met de laagste belastingschaal 5 euro per maand op. Dat zijn drie pinten. Ontroerend!

"Wij zeggen dat we de kerncentrales moeten openhouden en dat je uitbater Electrabel moet verplichten om 70 procent van die energie te verkopen tegen kostprijs aan andere spelers op de markt. Zo verhoog je de koopkracht van de mensen echt. Maar Leterme gaat liever smeken om 250 miljoen euro bij Electrabel. Als je die kerncentrales openhoudt, kun je meteen ook veel efficiënter strijden tegen de opwarming van de aarde. Al zie ik daar ook heel wat positieve kanten aan. Straks zit er inktvis in de zee. Ik ben daar verzot op!"

Sterk argument.

"De aarde warmt op, oké. Om de duizend jaar warmt de aarde op. In de elfde eeuw teelde men druiven in Groot-Brittannië. Dat zal toen toch niet van de uitstoot van de auto's geweest zijn? Ik wil de verontreiniging aanpakken, maar ik ben wel tegen domme maatregelen. Fijnstofalarm? Hier is dat bij 70 microgram, in Nederland bij 240 microgram. Wij zullen waarschijnlijk sneller last hebben van fijn stof, zeker?"

Twijfelt u wel eens?

"Neen, komt door mijn sportverleden. Toen ik begon, zag ik iedereen gecrispeerd rondlopen. De Rode Duivels zijn al tevreden als ze van de Italianen na de match een truitje krijgen. Als je zelf niet overtuigd bent, kun je geen andere mensen overtuigen. Wij hebben te weinig fierheid. Als ik een atleet selecteerde, vroeg ik altijd wat hij wilde worden. Als het antwoord niet 'olympisch kampioen' was, was hij/zij mijn energie niet waard. Willen winnen, de zaken aanpakken. Dat is wat mij voortduwt."

Yves Leterme geeft ook niet toe. Knap?

"Wie stijf blijft staan, valt plat achterover. Wie een klein beetje veert, komt stevig terug recht. Zo gaat het ook in het judo. Leterme geeft niet toe uit onbekwaamheid, niet omdat hij een bepaald doel wil bereiken. Ik volg het transportdossier van nabij. Een grote transportmaatschappij schrijft Leterme. Die schrijft terug dat hij 'zal vragen' aan zijn ministers om de zaak te bekijken. Een echte eerste minister die zegt 'gij zult' en 'gij doet', niet 'ik zal eens vragen of'."

Even terug naar de afgelopen week en de relatie tussen LDD en het Vlaams Belang: zorgt het lekken van de kartelgesprekken voor spanningen?

"Ik heb niet dat gevoel. Waarschijnlijk heeft het bij hen intern wel pijn gedaan, maar in de wandelgangen gedragen ze zich niet anders tegen mij."

Forza Flandria is nog niet dood en begraven?

"Voor mij houdt een Forza Flandria in dat we een gemeenschappelijke doelstelling nastreven. Bijvoorbeeld inzake B-H-V: allemaal samen stemmen. Maar daarom hoef je nog niet allemaal in één partij te gaan samenhokken."

Hebt u voor de komende verkiezingen voldoende sterke kandidaten?

"Hou u maar vast aan de takken van de bomen. Ik heb zéér sterke kandidaten, maar hun namen komen pas naar buiten als het moet. Ze moeten voorlopig nog verder in de eigen partij of in hun beroep. Rudy Aernoudt? Onze politieke ideeën lopen op een aantal vlakken parallel, maar soms ook sterk uit elkaar. We kunnen moeilijk iemand in de partij hebben met belgicistische sympathieën. Maar hij kan zich natuurlijk tot het nationalisme bekeren."

Zou u uw Vlaams programma wél gerealiseerd krijgen? Moet je niet sowieso een compromis afsluiten met de Franstaligen?

"Soms moet je de zaken laten vastlopen. Wallonië krijgt jaarlijks, afhankelijk van de bron, 6 tot 12,56 miljard euro per jaar. We hebben de centen, dus hebben we ook de sleutel in handen."

U wilt gewoon de geldkraan dichtdraaien?

"Natuurlijk, soms is er geen andere keuze meer. België stevent af op zijn eigen faillissement."

U maakt zich wel veel vijanden. Geen schrik dat vroeg of laat payback time aanbreekt?

"Dat kan gebeuren. Het systeem probeert me terug te pakken. Ik daag ook belangrijke machten uit. Ik lach met het koningshuis. Ik daag het Comité P uit. Dat is een staat in de staat. Er is het dopingverhaal. Het is vandaag zover dat ik geen proces meer kan winnen, omdat het gerecht volledig katholiek of logegestuurd is. Niemand in België heeft meer belastingcontroles dan Jean-Marie Dedecker. Dat moet je erbij nemen. Het is hard, maar het is de prijs die je betaalt."

Een vooraanstaande N-VA'er vertelde mij heel onlangs dat de christendemocraten intern hebben gepeild hoeveel de N-VA en Dedecker samen zouden halen. Weet je hoeveel? Vierentwintig procent!De partij hangt nog altijd enorm van mijn persoon af. Ik kan niet 's nachts met mijn Porsche, al dan niet onder invloed van wit poeder of alcohol, tegen een boom rijden

Meer over

Nu belangrijker dan ooit: steun kwaliteitsjournalistiek.

Neem een abonnement op De Morgen


Op alle artikelen, foto's en video's op demorgen.be rust auteursrecht. Deeplinken kan, maar dan zonder dat onze content in een nieuw frame op uw website verschijnt. Graag enkel de titel van onze website en de titel van het artikel vermelden in de link. Indien u teksten, foto's of video's op een andere manier wenst over te nemen, mail dan naar info@demorgen.be.
DPG Media nv – Mediaplein 1, 2018 Antwerpen – RPR Antwerpen nr. 0432.306.234