Maandag 19/04/2021

Wie volgt Frank Beke op als Gents burgemeester?

De gemeenteraadsverkiezingen van 2006 lijken misschien nog veraf, in Gent is volop de discussie aan de gang wie de geschikte kandidaat is om burgemeester Frank Beke (SP.A) op te volgen. Die heeft immers laten weten er in 2006 mee op te houden en de fakkel door te geven aan de nieuwe generatie politici. Terwijl de SP.A kampt met een overaanbod aan potentiële opvolgers, zijn VLD en CD&V nog naarstig op zoek naar sterke kandidaten. Thomas Dierckens

Freya Van den Bossche (SP.A)

Wie Begon haar politieke carrière in Gent als woordvoerster en adviseur van burgemeester Frank Beke. Die haalde haar over om een strijdplaats te aanvaarden voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2000. Van den Bossche werd meteen schepen van Onderwijs en zorgde er voor een onderwijsrevolutie. Ze maakte de eerste twee jaren van de basisschool huiswerkvrij en voerde kosteloos basisonderwijs in. Had bij de aanvang van haar politieke carrière wel de slechte gewoonte om te snel met plannen uit te pakken in de pers, zonder oog te hebben voor de uitvoerbaarheid ervan. In 2003 haalde Van den Bossche een superscore bij de federale verkiezingen van 18 mei en promoveerde ze tot minister van Leefmilieu, Consumentenzaken en Duurzame Ontwikkeling. Momenteel is ze minister van Werk en Consumentenzaken en nog steeds gemeenteraadslid.

Geschikte kandidaat?

Kent de Gentse politiek door en door, en heeft haar hart verpand aan de stad. Met Van den Bossche aan het roer zet Gent zijn progressieve koers verder. Als schepen van Onderwijs stelde ze zich vrij open op tegenover de oppositie, wat een pluspunt is als burgemeesterkandidaat.

Ambities

Van den Bossche laat niet in haar kaarten kijken en heeft nooit gezegd dat ze überhaupt kandidaat is om burgemeester van Gent te worden. Maar ze heeft ook nooit gezegd dat ze dat niet is. Met andere woorden: als de partij het haar vraagt, neemt ze haar verantwoordelijkheid.

Kansen

Als ze zich kandidaat stelt, zal ze zeker scoren in Gent. Ligt goed in de arbeiderswijken en is een van de weinige politici die gemeentelijk stemmen van het Blok kan afsnoepen. Haalde bij de Vlaamse verkiezingen 14.245 stemmen in het kanton Gent. Voorkeurstemmen gemeenteraadsverkiezingen 20002.706

Karin Temmerman (SP.A)

Wie

Kwam in 2000 voor het eerst op in Gent en ging meteen aan de haal met het schepenambt voor de stevige departementen Mobiliteit en Stedenbouw. Daarvoor werkte ze op het kabinet van burgemeester Frank Beke als adviseur cultuur. Zelf wou ze dolgraag schepen van Cultuur worden, maar Sas Van Rouveroij (VLD) ging met die medaille lopen. Temmerman vond echter snel haar draai als schepen en voerde een gedurfd beleid waardoor Gent uitgroeide tot dé fietsstad van België met onder andere 1.200 zone30-straten. Verder zorgde ze samen met De Lijn voor gratis openbaar vervoer voor kinderen jonger dan 15 jaar, nachtbussen en de verlenging van tramlijn 1. Momenteel concentreert ze zich vooral op Stedenbouw met de op stapel staande stadsvernieuwingsprojecten in de Brugse Poort, het Rabot en de Muide.

Geschikte kandidaat?

Door haar gedurfde beleid heeft ze evenveel voor- als tegenstanders in Gent, waardoor ze niet de consensusfiguur is die een burgemeester zou moeten zijn. Drijft graag haar willetje door en botst daardoor al eens met haar collega's in de gemeenteraad.

Ambities

De burgemeesterssjerp is voor Temmerman zeker geen einddoel. Ze voelt zich als schepen van Mobiliteit en Stedenbouw immers te goed in haar vel en zou graag nog een legislatuur die departementen onder haar vleugels houden. Heeft laten weten dat ze alleen op vraag van de partij zich kandidaat stelt als opvolgster van Frank Beke.

Kansen

Nogal klein. De SP.A heeft nog veel andere kandidaten in de rangen en zal Temmerman wellicht als schepen van Mobiliteit en Stedenbouw laten voortboeren. Voorkeurstemmen gemeenteraadsverkiezingen 2000

1.602

Tom Balthazar (SP.A)

Wie

Zoon van de aftredende gouverneur van Oost-Vlaanderen Herman Balthazar, docent medisch recht aan de UGent, fractievoorzitter van de SP.A in de Gentse gemeenteraad én advocaat. Besloot in 2003 om Freya Van den Bossche niet op te volgen als schepen van Onderwijs in Gent vanwege zijn drukke bezigheden als advocaat en docent. Is wel een van de actiefste gemeenteraadsleden van de meerderheidspartijen. Durft (constructief) kritisch te zijn voor zijn partijgenoten en heeft vaak innovatieve ideeën om de stad vooruit te helpen, zoals de Gentse woonsite met immodatabank.

Geschikte kandidaat?

Ja. Dat er weinig politiek gekrakeel in Gent te vinden is, is niet alleen een verdienste van Frank Beke, ook Balthazar is daar als SP.A-fractievoorzitter mee verantwoordelijk voor. Speelt los van partijpolitieke ideologieën een overlegrol achter de schermen van de Gentse politiek.

Ambities

Is geen politiek beest, maar zou in 2006 wel graag een professionele politieke carrière uitbouwen. Of dat nu als schepen of als burgemeester is, laat Balthazar in het midden.

Kansen

Middelgroot. Zijn profiel past bij het minzame karakter van de huidige burgervader Frank Beke. Beiden hebben een progressief Gent voor ogen waarbij degelijk bestuur belangrijker is dan profileringsdrang. Heeft wel het imago van intellectueel bij de Gentenaars en ligt bijgevolg niet zo goed in de markt in de negentiende-eeuwse gordel rond Gent. Mist ook enige bekendheid bij het grote publiek, al heeft hij zijn achternaam wel mee. Voorkeurstemmen gemeenteraadsverkiezingen 2000

1.401

Martine De Regge (SP.A)

Wie

Voor de tweede legislatuur op rij schepen van Sociale Zaken en Huisvesting in Gent. Noemt zichzelf wel eens de 'horizontale schepen voor doelgroepenbeleid', aangezien ze bevoegd is voor zowel jeugd, senioren en culturele en etnische minderheden. Spendeert van alle schepenen het meeste tijd rond de vergadertafel omdat ze elk beleidsplan koppelt aan andere departementen zoals cultuur en mobiliteit. Zorgde voor de opwaardering van de jeugdinfrastructuur in het Gentse en het eerste stedelijke holebi-beleidsplan van ons land. Vanuit de migrantengemeenschap kreeg ze kritiek te verwerken omdat de stad voornamelijk zou samenwerken met de bevolkingsgroepen die al lang in Gent gevestigd zijn en niet met de echte nieuwkomers. Ook het tekort aan sociale woningen in Gent blijft ondanks de inhaalbeweging een probleem.

Geschikte kandidaat?

Heeft door haar bevoegdheden veel voeling met de stad en de behoeften van de Gentenaars. Woont in een rijhuis midden in de Gentse volkswijk de Muide, terwijl de meeste schepenen voor de rijkere randgemeenten kozen. Is politiek gezien wel geen zwaargewicht en heeft amper bestuurlijke ervaring in moeilijke dossiers.

Ambities

Droomt ervan de eerste vrouwelijke burgemeester van Gent te worden en die ambitie steekt ze niet onder stoelen of banken.

Kansen

Matig. De Regge is niet onverdienstelijk, maar de Gentse SP.A heeft sterkere kandidaten in de rangen. Is ook geen stemmenkanon, en voor het grote publiek geen klinkende naam. Voorkeurstemmen gemeenteraadsverkiezingen 2000?

3.620

Daniël Termont (SP.A)

Wie

Gentse schepen van Haven, Horeca en Feestelijkheden én sterkhouder van het Gentse schepencollege. Is gemeenteraadslid sinds 1977 en is dus de meest ervaren schepen. Heeft de Gentse Feesten doen uitgroeien tot een professioneel gerunde organisatie en de Gentse Haven op de kaart gezet als zeehaven. Bedrijft politiek vanuit de buik, maar is toch niet bang om zijn beleid te laten evalueren en bijsturen waar nodig is. Heeft voor Gent als eerste stad in België een horeca-beleidsplan laten opmaken, reist de wereld rond om contracten binnen te halen voor de Gentse haven en schuimt internationale beurzen af om winkelketens en vastgoedmakelaars te overhalen te investeren in de stad.

Geschikte kandidaat?

Ja, want is dossiervreter bij uitstek en geniet veel respect bij zijn collega's door zijn gedrevenheid. Voor Termont moet het vooruitgaan en hij vergeet daardoor soms te overleggen met de andere schepenen. Een eigenschap die hij als burgemeester achterwege zal moeten laten. Is ook meer een manager die zijn departementen zo goed mogelijk wil beheren dan een politicus met een maatschappijvisie voor ogen.

Ambities

Hoog. Wil in 2006, na twaalf jaar schepen zijn, wel eens iets anders doen. Zal het wel moeilijk hebben om zijn geliefde haven en de Gentse Feesten achter zich te laten.

Kansen

Middelmatig. Is een volkse figuur die graag pinten pakt en moppen tapt, waardoor hij goed scoort bij de arbeidersklasse. Door zijn Gentse accent en bruutheid ligt hij heel wat minder goed in de markt bij de hogere sociale klassen in Gent. Voorkeurstemmen gemeenteraadsverkiezingen 2000

5.059

Geert Versnick (VLD)

Wie

Vlaams volksvertegenwoordiger en Gentse schepen van Openbare Werken. Zit sinds 1989 in de Gentse gemeenteraad en kent het klappen van de zweep in de gemeentepolitiek door en door. Staat bovendien aan het hoofd van het Stedelijk Ontwikkelingsbedrijf, waardoor hij een grote invloed uitoefent op het stedelijke bouwbeleid. Na de gemeenteraadsverkiezingen van 2000 nam hij zich voor om zich tijdens deze legislatuur te profileren als de sterkhouder van de VLD om zich tegen 2006 als groot kanon naar voren te schuiven. Zorgde onder andere voor de snelle heraanleg van de Vlaanderenstraat, Dampoortstraat, Steendam en Voskenslaan.

Geschikte kandidaat?

Als Versnick zich de voorbij vier jaar heeft geprofileerd, dan is het in negatieve zin. Stelt zich regelmatig arrogant op tegenover de oppositie, neemt beslissingen zonder zijn collega-schepenen te polsen en kan niet overweg met kritiek. Is daardoor de schietschijf bij uitstek voor de oppositie en de lokale pers in Gent. Ging laatst nog flink uit de bocht door aan te kondigen dat het circus Mahy diende te worden gesloopt zonder een democratisch debat daarover te voeren in de gemeenteraad.

Ambities

Hoog. Wil graag een stapje hoger op de ladder en Gent eindelijk nog eens een blauwe burgemeester leveren.

Kansen

Ligt goed bij de donkerblauwe achterban van de VLD, maar slecht bij de lichtblauwe kiezers en de progressieve stroming van Gent, die Versnick te hautain vinden. Voorkeurstemmen gemeenteraadsverkiezingen 2000

3.234

Sas Van Rouveroij (VLD)

Wie Gentse schepen van Cultuur en Toerisme die in de vorige legislatuur het Gentse mobiliteitsplan op poten heeft gezet. Kon daardoor op heel wat kritiek rekenen, maar voerde zijn plannen toch door. Als schepen van Cultuur geniet hij veel respect bij de culturele sector in Gent. Zet momenteel het cultuurcentrum op poten, legde voor een liberaal onverwachte accenten zoals het sociaal-artistieke project Kunst in de Buurt. Zijn gedrevenheid voor cultuur weerspiegelt zich wel niet in het departement Toerisme. Geschikte kandidaat?

Zeker. Is degelijk bestuurder die gedreven met zijn materie omgaat. Bovendien compromisfiguur die over de partijgrenzen heen durft te kijken. De Gentse oppositiepartijen Groen! en CD&V loofden Van Rouveroij deze week nog om zijn openheid en luisterbereidheid.

Ambities

Gefnuikt. Greep tot zijn grote ontgoocheling twee verkiezingen op rij naast de burgemeesterssjerp. Verliezen van Frank Beke is natuurlijk geen grote schande, maar het weegt wel op de moraal. Bovendien liet hij bij de vorige verkiezingen weten dat hij geen derde keer zou meedingen naar het burgemeesterschap, maar een zitje in het Vlaams Parlement beoogde. Van Rouveroij kreeg echter maar de zevende plaats op de VLD-lijst bij de Vlaamse verkiezingen en werd dus door de eigen partij op een zijspoor gezet. Twijfelt daarom of hij zich nog kandidaat zal stellen.

Kansen

Hangen af van wie de andere partijen naar voren schuiven. Blijft het bij leden van de Gentse gemeenteraad of schepencollege, dan maakt Van Rouveroij een grote kans. Moet dan wel zijn populariteit zien te vergroten in de negentiende-eeuwse gordel. Spelen SP.A en CD&V federale of Vlaamse boegbeelden uit, dan maakt hij weinig kans. Voorkeurstemmen gemeenteraadsverkiezingen 2000

9.276

Guy Verhofstadt (VLD)

Wie

Het lijkt op het eerste gezicht weinig waarschijnlijk dat Verhofstadt naar Gent afzakt, maar wie durft te voorspellen dat hij in 2006 nog eerste minister is? Net als Dehaene koos voor het burgemeesterschap in Vilvoorde zou Verhofstadt wel eens hetzelfde kunnen doen in Gent. Woont sinds de jaren zestig in Gent, ging er als kind naar school en ging er naar de universiteit. Wierp zich in 1976 in de gemeentepolitiek en werd meteen als gemeenteraadslid verkozen. Drie jaar later zette hij echter de stap naar de nationale politiek als de nieuwe voorzitter van de PVV-jongeren om in 1982 de jongste partijleider van het land te worden. Sindsdien heeft hij zich niet meer rechtstreeks beziggehouden met lokale politiek.

Geschikte kandidaat?

Verhofstadts voluntaristische aanpak staat haaks op de voorzichtige aanpak van Beke. Het Gentse overlegmodel zou met Verhofstadt niet lang overeind blijven, dus valt het te betwijfelen of Gent wel gediend zou zijn met deze liberaal als burgemeester.

Ambities

Altijd in overvloed bij Verhofstadt. Doorgaans liggen die echter mijlenver van het lokale niveau. Als Verhofstadt in 2006 werkloos zou zijn, is het burgemeesterschap natuurlijk wel een nieuwe uitdaging voor de premier. En voor uitdagingen is Verhofstadt altijd te vinden.

Kansen

Twijfelachtig, al weet je maar nooit. Haalde bij de federale verkiezingen in 2003 als lijsttrekker van de VLD in het kanton Gent maar liefst 27.702 stemmen voor de Kamer en 27.559 voor de Senaat, dus potentieel heeft hij alleszins.

Tony Van Parys (CD&V)

Wie

Deze 52-jarige advocaat is gemeenteraadslid in Gent, volksvertegenwoordiger en gewezen minister van Justitie. Is gespecialiseerd in alles wat met justitie en veiligheid te maken heeft, en zijn interventies in de Gentse gemeenteraad beperken zich ook tot die thema's. Deed al tweemaal een gooi naar het Gentse burgemeesterschap, maar botste net als Van Rouveroij telkens op de onklopbare Beke. Wil in Gent meer aandacht voor de deelgemeenten en meer blauw op straat. Haalt af en toe ook uit naar het mobiliteitsplan in Gent. Geschikte kandidaat?

Nu Gent al tien jaar een progressieve koers vaart onder paars, zou een centrumrechtse figuur als Van Parys een inhoudelijke en vormelijke stijlbreuk betekenen. Veel dynamisme straalt de man niet uit, bewijze zijn motto: 'Van Parys. Vrie wijs!'

Ambities

Niet meer zo groot als bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen. Beseft zelf ook wel dat drie keer opkomen als burgemeesterkandidaat van het goede te veel is. Probleem is dat de Gentse CD&V kampt met een kandidatenarmoede.

Kansen

Nogal klein. Als CD&V in Gent het verschil wil maken, zal het met iemand sterker uit de bus moeten komen. Tegen 2006 zit CD&V achttien jaar in de oppositie in Gent en dat is lang.

Voorkeurstemmen gemeenteraadsverkiezingen 2000

12.640

Joke Schauvliege (CD&V)

Wie Is CD&V-volksvertegenwoordiger in het Vlaams Parlement en ondervoorzitter van de CD&V-fractie. Behoort tot de nieuwe lichting van CD&V. Dat de partij haar serieus neemt, blijkt uit het feit dat ze het lijsttrekkerschap kreeg in Oost-Vlaanderen bij de voorbije Vlaamse verkiezingen. Met 61.491 voorkeurstemmen wist ze haar plek op te eisen binnen de partij en die beseft dat ze een potentieel stemmenkanon is. Is sinds 1995 gemeenteraadslid in Evergem. Heeft dus lokale bestuurservaring zat.

Geschikte kandidaat? Heeft weinig voeling met de Gentse politiek en zal haar Evergemse accent stevig moeten wegmoffelen om sympathie te winnen bij de Gentenaars. Anderzijds heeft de Gentse CD&V nood aan een stemmenkanon om op te boksen tegen SP.A en VLD. Ambities

Hoog. Is dé coming lady van CD&V en voelt zich goed als politica. Ontkent voorlopig nog dat ze de stap naar Gent zal zetten en doet dat verhaal af als een gerucht. Zou ook moeten verhuizen van Evergem naar Gent.

Kansen

Haalde bij de Vlaamse verkiezingen 61.491 stemmen binnen waarvan 5.989 uit het kanton Gent. Niet te onderschatten dus.

Christophe Peeters (VLD)

Wie

Was ooit het jongste gemeenteraadslid van Gent toen hij in 1995 op twintigjarige leeftijd voor het eerst in de Gentse gemeenteraad terechtkwam. Na een woelige passage op het departement Personeelszaken en twee jaar als fractieleider van de Gentse VLD volgde hij in 2002 zijn partijgenoot Frank Wijnakker op als schepen van Financiën. In die hoedanigheid probeert hij de Gentse begroting in evenwicht te houden, wat met een gat van 20 miljoen euro niet eenvoudig is. Daarnaast is Peeters schepen van Sport.

Geschikte kandidaat?

Is natuurlijk nog jong, maar deed op korte tijd heel wat politieke ervaring op. Reageert wel vaak impulsief en onberedeneerd op vragen van de oppositie.

Ambities

Peeters is een ambitieus ventje en zou maar al te graag Frank Beke opvolgen.

Kansen

Middelhoog. Is een outsider in de strijd om het Gentse burgemeesterschap, maar aangezien zowel Van Rouveroij als Versnick niet de ideale kandidaten zijn voor VLD, zou Peeters wel eens voor de verrassing kunnen zorgen. Voorkeurstemmen gemeenteraadsverkiezingen 2000

1.487

Of toch nog Frank Beke (SP.A)?

De huidige burgemeester van Gent Frank Beke heeft dan wel aangekondigd dat hij de SP.A-lijst niet meer zal trekken bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen, niets weerhoudt hem ervan om alsnog op te komen in 2006. Vanuit de SP.A-top is het een stille wens dat Beke nog minstens een aantal jaren aanblijft als burgemeester. Stevaert en co. zouden nu al langzaamaan zachte druk uitoefenen op Beke om toch burgemeester te blijven in Gent.

Meer over

Nu belangrijker dan ooit: steun kwaliteitsjournalistiek.

Neem een abonnement op De Morgen


Op alle artikelen, foto's en video's op demorgen.be rust auteursrecht. Deeplinken kan, maar dan zonder dat onze content in een nieuw frame op uw website verschijnt. Graag enkel de titel van onze website en de titel van het artikel vermelden in de link. Indien u teksten, foto's of video's op een andere manier wenst over te nemen, mail dan naar info@demorgen.be.
DPG Media nv – Mediaplein 1, 2018 Antwerpen – RPR Antwerpen nr. 0432.306.234