Dossier Onderwijs

UGent stelt ingrijpend plan voor om artsenhonoraria te hervormen

1 © thinkstock

UGent-gezondheidseconoom Lieven Annemans stelt een plan en methode voor om de artsenhonoraria te hervormen. Het plan maakt komaf met enkele hardnekkige kenmerken van de huidige manier waarop artsen betaald worden, meldt de universiteit.

Er is de jongste tijd heel wat te doen rond de inkomens van artsen, zoals kritiek op een gebrek aan transparantie van de nomenclatuur of onduidelijkheid over werkelijke inkomens van specialisten na afdrachten aan het ziekenhuis.

De hervorming van honoraria staat dan wel in het regeerakkoord, in afwachting gaf het Algemeen Syndicaat der Geneeskundigen van België (ASGB) de UGent de opdracht een plan van aanpak en methodiek uit te werken. "Enkel door pro-actief mee te werken kan men naar een betere gezondheidszorg streven, zowel voor de patiënten als voor de zorgverleners", zegt professor Lieven Annemans.

Zeven principes
Samen met professor Jeroen Trybou stelde hij een plan van aanpak op dat beantwoordt aan zeven principes, zoals tariefzekerheid voor de patiënten, het ontmoedigen van overconsumptie en het herwaarderen van de consultatie-activiteit.

Tabula rasa
"Het stappenplan vertrekt van een tabula rasa en betrekt de artsen van zeer nabij bij de hervormingen", verduidelijkt professor Annemans. "Er wordt een volledig nieuwe lijst van prestaties opgesteld per discipline. Deze prestaties worden dan gewaardeerd met een puntensysteem. Elk punt krijgt een waarde in euro, waarbij de totale inkomensmassa van de artsen nog steeds kan groeien met 1,5 procent (groeinorm van de regering). Het forfaitaire gedeelte dient om niet factureerbare tijd te vergoeden en zal ongeveer 20 procent van de inkomens innemen. Kosten kunnen ingebracht worden aan de reële kostprijs. Als kers op de taart houdt het plan ook een bonus voor kwaliteitsvolle praktijken in."

Dossier Onderwijs
Dossier Onderwijs

Lees alle artikels

nieuws

zine