Donderdag 09/02/2023

25 jaar Zwarte Zondag

"U ziet dat niet, maar de islam is het nieuwe nazisme"

Wim Van Rooy, publicist, essayist en islamcriticus.  Beeld Eric de Mildt
Wim Van Rooy, publicist, essayist en islamcriticus.Beeld Eric de Mildt

Eigenlijk wilde hij na zijn pensioen wiskunde studeren. Het werd de islam. "Tot mijn ongenoegen", zegt publicist en essayist Wim Van Rooy. "Dat zouden u en uw collega's ook eens moeten doen. U denkt dat we de islam kunnen integreren, maar de islam is niet integreerbaar." Een gesprek met de scherpste islamcriticus van Vlaanderen, die nog nooit voor het Vlaams Belang heeft gestemd. Voorlopig toch.

Joël De Ceulaer

"Ik wist op 24 november 1991 heel goed dat het Vlaams Blok veel stemmen zou halen", zegt Wim Van Rooy. "En dat maakte mij op dat moment geweldig triest. Ik vond dat erg. Omdat ik toen nog, zoals de meeste soixante-huitards, vastzat in de clichés van het eenheidsdenken: dat die Vlaams Blokkers fascisten waren, halve nazi's. Vandaag weet ik dat zij toen goed hebben aangevoeld wat er leefde bij heel veel mensen. Net zoals Donald Trump dat in de Verenigde Staten goed heeft aangevoeld."

Van Rooy (69) is met voorsprong de scherpste en felste islamcriticus van Vlaanderen. Ook met de mainstream-pers leeft hij op voet van verbale oorlog: zo werd uw dienaar ooit door hem bedacht met het adjectief 'kakkineus', wat zoveel betekent als: verwaand, bekakt, pretentieus. Maar we beginnen het gesprek in grote eensgezindheid: lang leve het debat.

"Ach, veel mensen zijn tegenwoordig te snel gekwetst", lacht hij. "We hebben tere zieltjes gekweekt. Na alles wat over mij al is gezegd, zou ik nu in een hoekje moeten zitten wenen. Ik heb vrienden verloren door wat ik heb geschreven. Maar kritiek maakt mij alleen maar sterker." Zijn laatste boek Waarover men niet spreekt is één lange afrekening met de islam. "Ik heb jarenlang die religieuze ideologie bestudeerd", zegt hij. "Dat zouden u en uw collega-journalisten ook eens moeten doen, want nu schrijven zij zonder kennis van zaken. Als u de Koran leest, en de islamitische overleveringen, en de shariahandboeken, wordt alles duidelijk. Ik heb dat gedaan, tot mijn ongenoegen."

Wim Van Rooy.  Beeld Eric de Mildt
Wim Van Rooy.Beeld Eric de Mildt

U bestudeert de islam tegen uw zin?
Wim Van Rooy: "Oh ja, u kunt zich dat niet voorstellen. Ik had mij eigenlijk voorgenomen om na mijn pensioen volop wiskunde te gaan studeren. De wereld van de wiskunde is prachtig en verschaft mij veel genot. Maar dat is er dus nooit van gekomen, door de islam."

Vanwaar die zelfkwelling?
"Dat is mijn persoonlijkheid. Ik wil altijd alles weten. Als iemand mij iets zegt, neem ik dat nooit zomaar aan. Ik trek dat na, ik onderzoek dat, ik ga lezen. Dat ben ik beginnen te doen eind jaren negentig, de jaren na Zwarte Zondag. Mijn zonen Sam en Max zaten in de middelbare school en kwamen thuis met verhalen over de Turken en Marokkanen in hun klas. Dat de juf niets meer durfde te zeggen over bepaalde onderwerpen, omdat ze anders werd afgedreigd. Dat die jongens altijd de baas wilden spelen, en de anderen voortdurend aan het pesten waren. Enzovoort."

Hoe reageerde u op die verhalen?
"Zoals de typische progressieve vader daarop reageerde in die dagen: ik zei dat ik hen niet geloofde, en dat ze begrip moesten hebben voor die jongens, omdat die uit sociaal achtergestelde milieus kwamen. Enfin, u kent dat riedeltje.

"Maar voor iemand die een groot deel van zijn leven in het onderwijs heeft gewerkt, was ik toen een slechte pedagoog. Tegen je kinderen zeggen dat je hen niet gelooft, is het domste wat je kunt doen. Na een tijdje heb ik dan besloten om de islam te gaan bestuderen."

Wat hadden die wrijvingen in de klas met de islam te maken?
"Alles. Als je de islam bestudeert, weet je waarom heel wat moslims niet goed meekunnen. Omdat zij vanuit hun religie leren dat ze superieur zijn en in de realiteit merken dat zij helemaal niet de besten zijn. Daar wordt een mens schizofreen van. Ik ken heel wat psychiaters die bevestigen dat dat een probleem is in die gemeenschap.

"De islam kent geen 'libido sciendi', zoals Spinoza dat noemt, geen drang om te weten. Allah kan elke dag de wereld opnieuw scheppen, dus in de islam heeft het geen zin om de natuurwetten te leren kennen. Dat staat volkomen haaks op ons denkkader."

Wim Van Rooy aan tafel met Joël De Ceulaer.  Beeld Eric de Mildt
Wim Van Rooy aan tafel met Joël De Ceulaer.Beeld Eric de Mildt

Maar er zijn toch talloze moslims die uw stelling ontkrachten? De islam is een abstract systeem, dat door ieder individu verschillend beleefd kan worden.
"Veel mensen kunnen niet aanvaarden wat ik zeg. Ik begrijp ook wel dat het moeilijk is, omdat wij een ander conceptueel kader hebben: joods-christelijk, humanistisch, met respect voor de liberale rechtsorde, enzovoort. Vanuit dat kader kun je de islam niet begrijpen. Het is moeilijk om die knop om te draaien, zoals dat ook voor de Duitsers in de jaren dertig moeilijk was. Als u in Duitsland had geleefd en uw buurman was een nazi, dan zou u wellicht ook gedacht hebben: die man is de kwaadste nog niet."

U vergelijkt de islam echt met het nazisme?
"Absoluut. U ziet dat niet, maar de islam is het nieuwe nazisme. De tijdgeest is perfect vergelijkbaar. Ook toen waren er veel omstanders: mensen die niet zagen wat er aan de hand was en zich niet hebben verzet. Vandaag durven vele moslims zich niet te verzetten. En zo worden zij omstanders."

Maar de meeste moslims willen toch gewoon een normaal leven?
"Natuurlijk. Als je met die mensen praat over huisje-boompje-beestje is er geen probleem. Dan zijn dat mensen zoals u en ik. Maar zodra het over de islam gaat, zult u het verschil merken.

"Kijk, dat de meeste moslims alleen maar willen bidden en bepaalde rituelen in acht nemen, kan mij geen moer schelen. Het probleem is dat daar een systeem achter zit. Sinds de jaren zeventig zie je dat onder meer de Moslimbroeders hier grote sier komen maken. In Egypte werden ze opgehangen, hier worden ze bij wijze van spreken gesubsidieerd. Dat vinden zij interessant. Daarom komen zij hier preken."

Hadden we de islam niet vroeger moeten omarmen? Dan hadden Moslimbroeders en Saudi's hier hun fundamentalisme niet kunnen verspreiden.
"Als u vindt dat wij de islam hadden moeten omarmen, miskent u de ware aard van de islam. Zoals men de ware aard van het nazisme miskende. U denk dat we de islam hadden kunnen integreren, maar de islam is niet integreerbaar. En dat begrijpen de meeste mensen nog niet. Winston Churchill begreep dat wel. Weet u wat hij schreef toen Hitler Mein Kampf publiceerde? Dat het de nieuwe Koran was. Of neem wat de Franse antropoloog Claude Lévi-Strauss schreef. Dat durf ik bijna niet te herhalen."

Wim Van Rooy.  Beeld Eric de Mildt
Wim Van Rooy.Beeld Eric de Mildt

U bent nu toch bezig.
"Lévi-Strauss noemde de islam een gehandicapte religie. Omdat de islam geen andere religie erkent, omdat de islam de gulden regel niet kent. De boodschap van het christendom is inclusie, die van de islam is exclusie. Maar men is te lam om het te lezen. De politieke en journalistieke elites willen het niet zien.

"Het is ook moeilijk om al die vormen van jihad te zien. De demografische jihad, de culturele jihad, de hoofddoekjesjihad, de juridische jihad - denk aan het proces tegen die juf van De Blokkendoos. Ze putten ons uit. Zo staat het ook in hun bronnen: 'Put hen uit.'"

Uw beeld van de islam is echt pikzwart.
"Als u mij niet gelooft, lees dan een van de talloze intellectuelen uit Pakistan of uit het Midden-Oosten die daar voor hun leven vrezen en naar Europa komen. Ook zij hebben boeken geschreven over de islam. Ik vraag mij af waarom onze elites het nog altijd beter willen weten dan die mensen, die toch ervaringsdeskundigen zijn."

Moslims in ons land zijn er toch niet op uit om wie dan ook uit te putten? Willen pakweg Nahima Lanjri van CD&V en Meyrem Almaci van Groen dat?
"U miskijkt zich daarop. Ook Etienne Vermeersch, die mij als eerste lezer inschakelt als hij iets over de islam heeft geschreven, rekent op de hervormingsgezinden. Maar die zijn in de minderheid. De vraag die ik mij stel, is deze: wat zullen al die gewone moslims doen als het hier echt heet wordt? Welke kant zullen ze dan kiezen? Natuurlijk zitten daar goede mensen bij, ik zal zeker niet zeggen dat alle moslims slecht zijn. Maar ik vraag mij af waarom wij niet beter het voorzorgsprincipe toepassen."

Hoe bedoelt u?
"Wat deden de Amerikanen na de aanval van de Japanners op Pearl Harbor in 1941? Ze sloten onmiddellijk alle Japanners op. Waarom deden ze dat? Niet omdat alle Japanners slecht waren, integendeel: dat waren harde werkers, zoals Aziaten dat meestal zijn. Nee, zij deden dat uit voorzorg."

Zegt u nu dat we alle moslims moeten opsluiten?
"Nee, dat gaat niet. Maar het is een goede vraag, en ik zal ze beantwoorden: wij zijn met handen en voeten gebonden aan alle mogelijke internationale wetten en verdragen. De mensenrechten worden nu gebruikt tégen de mensen. Wij kunnen niet meer doen wat de Amerikanen toen deden, en daar dreigen we zelf het slachtoffer van te worden."

Maar u zou dat wel graag doen, dus: de moslims opsluiten?
"Nee, daarvoor zijn we al te ver gevorderd in ons humanisme. Wij zijn hyperhumanisten geworden, en dat zal ons de das omdoen. Wij zitten in een catch 22: iets doen kan niet, vanwege de mensenrechten: maar niets doen is op termijn even dramatisch."

Wim Van Rooy en Joël De Ceulaer.  Beeld Eric de Mildt
Wim Van Rooy en Joël De Ceulaer.Beeld Eric de Mildt

Wat wilt u dan dat we wél doen?
"Ik geef enorm veel lezingen, en die vraag krijg ik elke keer. Ik antwoord dan: welke job of functie je ook hebt, je moet je hakken in het zand zetten en zeggen: gedaan, tot hier en niet verder.

"Dat betekent dat we niet langer aanvaarden dat iemand een vrouw geen hand geeft. Dat we niet aanvaarden dat een man bij de dokter het woord voert voor zijn vrouw. Dat we geen aparte zwemuurtjes meer organiseren voor moslima's. Enzovoort. Apart zijn al die dingen niet belangrijk, maar u kent de vergelijking met de worst: als je daar elke keer een stukje van snijdt, hou je op den duur geen worst meer over."

U bent bij de loge, en van vrijmetselaars is bekend dat ze zich altijd vurig tegen het Vlaams Blok hebben verzet. Wat vinden uw broeders van uw discours?
"In de vrijmetselarij heerst een grote malaise, en die heeft alleen daarmee te maken: met het debat over de islam. Het is moeilijk in te schatten, maar ik denk dat een derde van de vrijmetselaars zich tegen mij verzet, een derde onverschillig is en een derde het met mij eens is. Als gevolg van die discussie heeft men mij gevraagd om mijn standpunten eens duidelijk uit te leggen en dat heb ik gedaan. De conclusie van mijn broeders was toen: wat Van Rooy vertelt, is koosjer, hij verzint niet zomaar wat, hij heeft dat goed bestudeerd."

Dan hebt u meer geluk dan wijlen uw broeder en liberaal politicus Ward Beysen. Toen hij in het openbaar Filip Dewinter steunde in zijn verzet tegen het migrantenstemrecht, wilde men hem uit de loge zetten. Volgens sommigen heeft dat meegespeeld bij zijn beslissing om zelfmoord te plegen.
"Ik kende hem niet zo goed, maar volgens mij was dat voor hem een van de belangrijkste redenen, ja. De hetze tegen Vlaams Belang en verwante partijen heeft veel slachtoffers gemaakt. Mijn eigen zoon Sam, bijvoorbeeld. U weet dat hij voor Geert Wilders heeft gewerkt. Toen hij een job zocht als ingenieur, kon hij nergens terecht. Uiteindelijk werd hij bij Infrabel in dienst genomen, dankzij een consultancy-bedrijf. Weet u hoe lang hij daar heeft gewerkt? Een week. Weet u waarom? Omdat de vakbond te weten was gekomen dat hij voor Wilders had gewerkt en zijn ontslag vroeg."

Nu werkt hij voor Vlaams Belang, als woordvoerder van Filip Dewinter.
"Hij is in de eerste plaats medewerker van de studiedienst. Ik heb er lang met hem over gepraat. Ook bij hem moet er brood op de plank komen. Finaal heb ik hem mijn zegen gegeven. Mijn zoon is een door en door rechtvaardige en eerlijke kerel. En ik zie dat zijn invloed in de partij toeneemt."

Sinds wanneer stemt u voor Vlaams Belang?
"Ik heb nog nooit voor die partij gestemd. Dat is iets irrationeels, misschien is dat nog de soixante-huitard in mij, die dat niet over zijn hart kan krijgen. Als mijn zoon ooit op een lijst staat, zal ik uiteraard wel voor hem stemmen."

Wat vindt hij van het uitstapje van Dewinter naar Gouden Dageraad? Dat zijn wel halve nazi's, zoals dat vroeger ook over het Vlaams Blok werd gezegd.
"Ik kan niet namens hem spreken, maar wie Sam volgt weet dat hij een gloeiende hekel heeft aan antisemitisme, racisme en totalitarisme. Persoonlijk vind ik dat je met Gouden Dageraad niet kunt spreken. Die partij heeft een programma dat inderdaad semi-nazistisch is. En dat is voor mij uit den boze. Al meen ik ondertussen begrepen te hebben dat Dewinter in Griekenland evengoed met de communisten heeft gepraat. Dat zou te zijner verdediging kunnen worden aangehaald."

Wim Van Rooy.  Beeld Eric de Mildt
Wim Van Rooy.Beeld Eric de Mildt

Hoezo?
"Als hij ook met extreemlinks heeft gepraat, zet dat zijn bezoek aan extreemrechts in een ander daglicht. Ik ga ook overal spreken waar men mij uitnodigt. Ik ga bij wijze van spreken bij de duivel te biechten, als het moet. En wat Dewinter betreft: ik vermoed dat het bij hem iets psychologisch is, hij kan dat niet laten, het is sterker dan hemzelf. Maar nogmaals: het neonazisme is onaanvaardbaar. Iemand die zegt dat die treinen naar Auschwitz een goede zaak waren, past niet in onze liberale rechtsorde. Sam en ik zijn vrienden van Israël, dat weet iedereen."

Ik ken mensen die dat vandaag ook zeggen over de moslims: dat we die beter ook in treinen zouden afvoeren naar concentratiekampen.
"Ach, de volksmens is de volksmens. Wij zouden zoiets natuurlijk nooit zeggen, zelfs niet als we het zouden denken. Dat is de sluwheid van de intellectueel. Maar heel veel volksmensen zijn moegetergd. En op den duur spreken ze een taal die wij niet willen gebruiken. Die extreme taal is hun enige verweer."

U vindt dat soort zwaar racistisch praat relatief?
"Dat soort woorden zijn peanuts, het zijn maar woorden, dat stelt niets voor. Die mensen zijn gewoon bang. Maar de andere kant, die is niet bang, hoor: die jongens laten zich desnoods de lucht in vliegen, zoals we ondertussen weten."

Biografie

- Geboren in 1947, in Antwerpen
- Werkte dertig jaar in het onderwijs, onder meer als schooldirecteur
- Was ook freelancejournalist, onder meer voor Radio 3
- Schreef onder meer De malaise van de multiculturaliteit (2008) en Waarover men niet spreekt (2015)

Nu belangrijker dan ooit: steun kwaliteitsjournalistiek.

Neem een abonnement op De Morgen


Op alle artikelen, foto's en video's op demorgen.be rust auteursrecht. Deeplinken kan, maar dan zonder dat onze content in een nieuw frame op uw website verschijnt. Graag enkel de titel van onze website en de titel van het artikel vermelden in de link. Indien u teksten, foto's of video's op een andere manier wenst over te nemen, mail dan naar info@demorgen.be.
DPG Media nv – Mediaplein 1, 2018 Antwerpen – RPR Antwerpen nr. 0432.306.234