Donderdag 11/08/2022

Binnenland

Sperperiode gaat van start en medicijnen worden minder duur: dit verandert er allemaal op 1 juli

Op 1 juli start dit jaar uitzonderlijk de sperperiode, waarin het voor modewinkels verboden is om kortingen aan te kondigen.  Beeld James Arthur
Op 1 juli start dit jaar uitzonderlijk de sperperiode, waarin het voor modewinkels verboden is om kortingen aan te kondigen.Beeld James Arthur

Vanaf 1 juli mogen de gedetineerden in Belgische gevangenissen hun eigen kleding en schoeisel dragen, al zal dat nog niet overal mogelijk zijn. Daarnaast moeten patiënten minder remgeld betalen voor hun medicijnen, kunnen orgaandonoren zich voortaan online registreren en gaat de (verlate) sperperiode van start. Lees hier wat er nog verandert vanaf 1 juli.

AW en Belga

Gedetineerden mogen voortaan hun eigen kleding dragen

Dat gedetineerden hun eigen kleding mogen dragen, werd al opgenomen in de Basiswet Gevangeniswezen uit 2005, maar het betrokken artikel trad nog niet in werking. In artikel 43 van de wet staat dat de kleding en het schoeisel moet voldoen aan de normen op het vlak van "de hygiëne, de welvoeglijkheid, de orde of de veiligheid". Tijdens de arbeid of andere activiteiten kan de gedetineerde wel verplicht worden om aangepaste kledij en schoeisel te dragen, die hij krijgt.

Volgens het Gevangeniswezen zijn de meeste gevangenissen klaar om de regel in te voeren, volledig of minstens in een deel van hun inrichting. In een beperkt aantal gevangenissen lukt dat voorlopig nog niet, omdat zij door hun inspanningen tegen het coronavirus met logistieke en technische problemen kampen. Mogelijk is het dragen van burgerkleding in deze inrichtingen in de komende maanden wel mogelijk.

Opnieuw boetes bij inbreuken op LEZ

Vanaf 1 juli krijgen bestuurders van een voertuig dat niet conform is aan de lage-emissiezone (LEZ) in Brussel weer een boete. Dat heeft Leefmilieu Brussel bekendgemaakt. Door de coronacrisis waren de boetes tijdelijk opgeschort. Net als voor de opschorting kan een nieuwe boete pas drie maanden na de vorige gegeven worden, om de eigenaar de tijd te geven om de nodige maatregelen te nemen.

Houders van een parkeerkaart voor personen met een handicap die een verhoogde tegemoetkoming in de gezondheidszorg genieten, zullen geen boete krijgen voor het schenden van de Brusselse LEZ-regeling.

Alle informatie is terug te vinden op de website www.lez.brussels.

Mechelen breidt autoluwe zone uit

Sinds 2011 is een deel van de binnenstad rond de Grote Markt in Mechelen autoluw. Daar wordt nu ook de IJzerenleen en een deel van de Onze-Lieve-Vrouwestraat aan toegevoegd. Normaal gezien zou dat al op 31 maart gebeurd zijn, maar het stadsbestuur stelde de uitbreiding uit wegens de coronapandemie.

Nieuwe tarieven voor Vlaamse kilometerheffing

Vanaf 1 juli gelden er in Vlaanderen nieuwe tarieven voor de kilometerheffing op vrachtwagens. Lichtere voertuigen (3,5 tot 12 ton) betalen een lagere heffing, terwijl de kosten voor de zwaarste voertuigen (meer dan 32 ton) oplopen. Voor de klasse tussen 12 en 32 ton wordt enkel een indexering doorgevoerd.

Zo zal een voertuig met een maximaal toegelaten totaalgewicht (MTT) van tussen de 3,5 en 12 ton met euronorm 0 (meest vervuilend) vanaf juli nog 12,2 eurocent per kilometer betalen, terwijl het vorige tarief op 15,4 eurocent lag. Binnen deze laagste gewichtsklasse daalt het tarief voor voertuigen met euronorm 6 (minst vervuilend) van 7,8 eurocent naar 4,6 eurocent.

Binnen de zwaarste gewichtsklasse, met een MTT van meer dan 32 ton, gaan de prijzen omhoog. Vanaf juli variëren ze tussen 15,7 eurocent voor euronorm 6 en 23,4 eurocent voor euronorm 0, tegenover respectievelijk 13,5 en 21,1 eurocent voorheen.

De Brusselse tarieven stijgen licht, maar daar gaat het enkel om een indexering. Aan de Waalse tarieven verandert er niets.

Prijs van medicijnen daalt

De prijs van verschillende medicijnen daalt op 1 juli. Dat is het gevolg van een aantal besparingen waartoe een nieuwe wet de farmasector dwingt.

Een deel van de besparingen vloeit door naar de patiënten. Die moeten minder remgeld betalen voor een aantal geneesmiddelen tegen onder meer osteoporose, astma, hoge bloeddruk, epilepsie, alzheimer, depressie en bepaalde kankers. De totale geneesmiddelenfactuur zou voor de patiënt op jaarbasis met meer dan 50 miljoen euro dalen.

De andere aan de farmasector opgelegde besparingen doen dan weer de overheidsfactuur voor geneesmiddelen dalen. Daardoor moet er meer ruimte vrijkomen voor investeringen in nieuwe, innovatieve behandelingen die de zorg voor de patiënt verbeteren.

Vestigingspremie voor huisartsen afgeschaft, bedrag van renteloze lening opgetrokken

Beginnende huisartsen kunnen vanaf 1 juli niet langer rekenen op de zogenaamde vestigingspremie. Momenteel kunnen ze bij hun “eerste installatie” of bij een verhuizing naar een “prioritaire zone” - een regio met weinig huisartsen - rekenen op een premie van 20.000 euro. Daarnaast kunnen ze ook een renteloze lening aangaan van maximaal 15.000 euro met een looptijd van 5 jaar.

Die premie schiet echter haar doel voorbij om huisartsen naar regio’s met een tekort te krijgen, zo blijkt uit een analyse van het Impulsfonds. Daarom schaft de Vlaamse regering ze nu af. De vrijgekomen middelen zullen wel nog op een andere manier naar de huisartsen gaan.

De analyse toonde namelijk aan dat de professionele omkadering een doorslaggevende rol speelt wanneer beginnende huisartsen voor een vestigingsplaats kiezen. Daarom zullen huisartsenkringen voortaan financiering krijgen om te zorgen voor een omkadering op maat van de regio. Die manier van werken zou wel tot een betere spreiding moeten leiden.

Daarnaast wordt ook het maximumbedrag van de renteloze lening opgetrokken tot 35.000 euro.

Geen subsidies meer voor opleidingen astrologie en shiatsu

Vanaf 1 juli worden 16 opleidingen en diensten niet langer gesubsidieerd via de kmo-portefeuille omdat ze niet bijdragen tot de groei of de transformatie van bedrijven in Vlaanderen.

Volgende opleidingen en adviezen zijn vanaf 1 juli uitgesloten van steun: opleidingen shiatsu, opleidingen mindfulness, opleidingen reflexologie, opleidingen astrologie, diensten inzake insights discovery methode, diensten inzake Myers-Briggs Type, indicator voor persoonlijkheidsanalyse, diensten inzake Neuro-Linguistic Programming, het afnemen van een examen en/of examenbegeleiding, opleidingen meridianen- en elementenleer, opleidingen hypnose, opleidingen inzake het behalen van een rijbewijs AM, A of B, opleidingen tot vliegtuig- of helikopterpiloot, diensten waarvan de inhoud niet op voorhand bekend is en waarvoor een abonnements- of lidgeld wordt betaald, teambuildings, netwerksessies, studiereizen.

De lijst kan later nog uitgebreid worden op basis van verdere controles en evaluaties van opleidingen en diensten.

Orgaandonoren kunnen zich online registreren

Wie na zijn of haar overlijden orgaandonor wil worden, moet niet langer langsgaan op het gemeentehuis. De registratie kan vanaf 1 juli online of bij de huisarts. Om de wilsverklaring te registeren, kan je surfen naar www.mijngezondheid.be. Daar moet je dan eerst inloggen met je eID of de app itsme. Daarnaast kan ook de huisarts de wilsverklaring voortaan registeren.

In principe is iedereen in ons land orgaandonor, behalve als de overledene zich daar expliciet tegen heeft verzet. In de praktijk nemen artsen echter nooit zomaar een orgaan weg: bij gebrek aan registratie als orgaandonor wordt aan de naasten gevraagd naar de wensen van de overledene, maar die zijn niet altijd op de hoogte.

Sperperiode gaat van start

Op 1 juli start dit jaar uitzonderlijk de sperperiode, waarin het voor modewinkels verboden is om kortingen aan te kondigen. Door de coronapandemie is het begin van de koopjesperiode dit jaar namelijk met een maand uitgesteld tot 1 augustus.

Het uitstel van de zomersolden had als doel om een prijzenoorlog snel na de heropening van de modewinkels - die wegens de coronapandemie wekenlang de deuren moesten sluiten - te vermijden. Zo konden de zaken nog enkele weken aan normale prijzen verkopen.

Fiets mag kosteloos mee met de trein

Van 1 juli tot 31 december 2020 kunnen reizigers hun fiets kosteloos meenemen op de trein. Ze moeten wel over een biljet met ‘fietssupplement’ beschikken, maar dat biljet zelf zal dus gratis zijn.

Het gaat om een beslissing van de zogenaamde superkern - de regeringstop en de partijen die de volmachten steunen. Die besliste ook om aan elke inwoner gratis treinritten ter beschikking te stellen.

Vanaf 1 juli zijn overigens ook weer groepsreizen met de trein mogelijk. Voor de zomervakantie voert de NMBS wel nog enkele beperkingen in.

Verplichte fietsvergoedingen

Voor werknemers die tot het aanvullend paritair comité voor bedienden (PC 200) behoren, geldt vanaf 1 juli een verplichte fietsvergoeding. Dat is midden vorig jaar vastgelegd in een sectorakkoord, dat geldt voor zowat 55.000 bedrijven en ruim 440.000 bedienden.

Bedienden die regelmatig de fiets gebruiken voor het woon-werkverkeer krijgen volgens de nieuwe regels een fietsvergoeding van 0,10 euro per gereden kilometer met een maximum van 4 euro per arbeidsdag.

De fietsvergoeding is niet cumuleerbaar “met andere tussenkomsten op het woonwerktraject, met uitzondering van de tussenkomst in het openbaar vervoer”. De modaliteiten van de toekenning moeten worden vastgelegd op ondernemingsvlak.

Groene autoverzekeringskaart wordt wit

De groene kaart, officieel de ‘internationale motorrijtuigenverzekeringskaart’, krijgt vanaf 1 juli een witte in plaats van groene achtergrond. Ook zijn autoverzekeraars vanaf dan niet langer verplicht om een papieren versie te bezorgen aan hun klanten, het mag voortaan ook elektronisch.

Het Belgisch Bureau voor Autoverzekeraars (BBAV) schrijft wel nog enkele criteria voor waaraan de kaart moet voldoen. Zo mag het document verticaal of horizontaal zijn qua vorm, maar niet groter dan een A4. Het moet ook opgesteld zijn in een van de drie landstalen: Nederlands, Frans of Duits en een geldigheidsduur van minstens vijftien dagen hebben.

Als verzekeraars het verzekeringsbewijs digitaal aanbieden, kan het opgeslagen worden in de smartphone of zelf geprint worden. Wie het liever op de smartphone opslaat, mag niet vergeten het document te delen met alle gezinsleden of andere gelegenheidsbestuurders die het voertuig gebruiken.

Er geldt wel nog een overgangsperiode van anderhalf jaar, tot 31 december 2021. In die periode zijn nog zowel ‘groene’ als ‘witte’ kaarten geldig.

Magneetkaarten niet meer bruikbaar op bus en tram

Vanaf 1 juli zijn magneetkaarten niet meer bruikbaar op de bussen en trams van De Lijn. Alleen op de kusttram kan je nog tot 30 september met dit vervoerbewijs betalen.

Het verdwijnen van de magneetkaart is geen verrassing. Abonnementen zoals een Buzzy Pazz en Omnipas staan al geruime tijd op de elektronische MOBIB-kaarten. Vervoerbewijzen voor occasionele reizigers staan tegenwoordig op een elektronische kaart. Je busrit betalen kan ook altijd via een sms-ticket of een M-biljet op je smartphone.

Sociale energietarieven dalen fors

De sociale tarieven voor energie dalen op 1 juli weer. Die voor elektriciteit nemen met gemiddeld 12 procent af, terwijl het tarief voor aardgas met 39 procent terugloopt.

Nieuw is dat de federale energieregulator CREG de sociale tarieven vanaf 1 juli per kwartaal zal vastleggen, terwijl dat tot nu om de zes maanden gebeurde. Zo worden prijsschommelingen op de energiemarkt beter gevolgd: bij een daling kunnen de sociale tarieven sneller omlaag en prijsstijgingen zijn minder bruusk.

Bovendien worden prijsstijgingen voortaan beperkt met een dubbel plafond: één op trimestriële basis en één op jaarbasis. Voor elektriciteit mag het sociaal tarief niet meer dan 10 procent hoger liggen dan het tarief van het vorige trimester, en niet meer dan 20 procent hoger dan het gemiddelde van de vier voorgaande kwartalen. Voor aardgas bedraagt het plafond per trimester 15 procent, en op jaarbasis 25 procent. Overschrijdingen worden uiteindelijk wel doorgerekend in het volgende kwartaal.

De sociale tarieven zijn de laagste tarieven op de markt. Ze worden toegekend aan personen of gezinnen die genieten van bepaalde tegemoetkomingen, zoals bijvoorbeeld personen met een handicap of mensen met een leefloon. Het gaat om vele tienduizenden gezinnen: zowat een tiende van de huishoudens geniet een sociaal tarief.

Meer over

Nu belangrijker dan ooit: steun kwaliteitsjournalistiek.

Neem een abonnement op De Morgen


Op alle artikelen, foto's en video's op demorgen.be rust auteursrecht. Deeplinken kan, maar dan zonder dat onze content in een nieuw frame op uw website verschijnt. Graag enkel de titel van onze website en de titel van het artikel vermelden in de link. Indien u teksten, foto's of video's op een andere manier wenst over te nemen, mail dan naar info@demorgen.be.
DPG Media nv – Mediaplein 1, 2018 Antwerpen – RPR Antwerpen nr. 0432.306.234