Dinsdag 31/03/2020

Politiek

Scherpe kritiek op kindergeldvoorstel van N-VA

Asielzoekers aan de Dienst Vreemdelingenzaken in Brussel.Beeld Tim Dirven

Als het van N-VA afhangt, krijg je pas na vier jaar in ons land volledig kindergeld. "De vluchtelingenstroom is een feit, op deze manier willen we de sociale zekerheid voor alle Belgen blijven garanderen", zegt Kamerlid Sarah Smeyers in Het Laatste Nieuws. Vanuit verschillende hoeken klinkt scherpe kritiek. "N-VA holt de sociale zekerheid uit onder het mom van de vluchtelingencrisis."

Concreet stelt N-VA voor dat je na 1 jaar wettelijk verblijf in ons land recht hebt op 25 procent van het kindergeld. Na twee jaar wordt dat 50 procent, na drie jaar 75 procent en pas na vier jaar de volle 100 procent. "Op die manier is wat je hebt bijgedragen in verhouding met wat wordt uitgekeerd", zegt Smeyers. Toch hoef je volgens haar voorstel helemaal niet gewerkt te hebben om in aanmerking te komen.

De nieuwe regel geldt zowel voor nieuwkomers als voor Belgen. De Vlaams-nationalisten maken zich sterk dat het daarom niet discriminerend is of in strijd met de Conventie van Genève. Maar het zal dus behalve asielzoekers ook expats treffen. Al heeft N-VA daar een mouw aan gepast: je hoeft geen vier opeenvolgende jaren in ons land gewoond te hebben, er wordt gekeken naar de afgelopen tien jaar.

Sarah SmeyersBeeld PHOTO_NEWS

Regionale bevoegdheid

Opmerkelijk: het wetsvoorstel wordt federaal ingediend, terwijl kinderbijslag een regionale bevoegdheid is. Volgens Smeyers kan de federale overheid zich echter perfect over regionale materie buigen als het noodzakelijk is voor de uitoefening van een federale bevoegdheid. "Onze kinderbijslag maakt België erg aantrekkelijk. Zonder die te wijzigen, komt onze sociale bescherming onder druk te staan én kan de regering-Michel de stroom vluchtelingen niet onder controle krijgen."

Netwerk Tegen Armoede: "Onvoorwaardelijk recht van elk kind"

Het Netwerk Tegen Armoede heeft kritiek op het voorstel. "Kinderbijslag is een onvoorwaardelijk recht van elk kind en het is een belangrijk instrument tegen kinderarmoede. Het voorstel van N-VA lijkt ons daar niet in te passen", zegt Frederic Vanhauwaert, algemeen coördinator van het Netwerk Tegen Armoede, aan Belga.

"Voorstellen om pas na vier jaar volledig recht te hebben op kindergeld is volgens ons vreemd. De kinderarmoede in Vlaanderen is al zo hoog. We moeten vermijden dat mensen in die cirkel van armoede terechtkomen. Het gaat om mensen voor wie steun van in het begin net zo belangrijk is", aldus Vanhauwaert.

Gezinsbond: "Kinderen hebben recht op een toekomst"

De Gezinsbond verzet zich eveneens tegen het voorstel. Volgens Manu Keirse van de Gezinsbond is het kindergeld een "universeel recht voor elke ouder" en kan het niet om dat recht af te nemen van erkende vluchtelingen. Dat zei hij maandag in het VRT-radioprogramma De Ochtend.

"Het kindergeld is in ons land geëvolueerd van een recht uit arbeid naar een universeel recht voor elke ouder, een recht dat ingeschreven staat in de Grondwet", zei Manu Keirse. De Gezinsbond is het dan ook "niet eens" met het N-VA-voorstel omdat dat het "fundementeel recht van kinderen aantast".

Volgens N-VA wordt met de maatregel geen specifieke groep geviseerd. De regel geldt niet alleen voor asielzoekers, maar ook voor alle Belgen. De Gezinsbond heeft geen oren naar die argumentatie. "Die kinderen hebben niet gekozen voor het drama waar ze in terechtgekomen zijn. Ze hebben niet gekozen voor de oorlog en hebben die oorlog ook niet veroorzaakt. Laat ons ervoor zorgen dat we hen rechten geven op een toekomst. We hebben erkende vluchtelingen rechten gegeven. Het kan niet om die nu af te nemen", aldus Keirse.

Sp.a: "N-VA misbruikt crisis om sociale zekerheid uit te hollen"

Sp.a-politica Freya Van den Bossche is niet te spreken over het voorstel. "Goedkoop scoren op de kap van de vluchtelingen", zegt Van den Bossche in een reactie aan Belga. Volgens haar "misbruikt N-VA de vluchtelingencrisis om de sociale zekerheid uit te hollen".

Volgens Vlaams parlementslid Freya Van den Bossche (sp.a) slaat het voorstel van Smeyers "nergens op". "Minder dan één tiende van een procent van de kinderbijslag gaat naar vluchtelingen. Om onze sociale zekerheid te 'redden', zoals N-VA het voorstelt, is dit dus helmaal niet nodig. Integendeel, wat N-VA doet is de sociale zekerheid uithollen onder het mom van de vluchtelingencrisis", aldus Van den Bossche.

Freya Van den Bossche.Beeld Eric de Mildt

Van den Bossche vreest ook dat het voorstel van N-VA een stap verder gaat. "'Eerst vier jaar bijdragen, dan pas ontvangen', is het devies. Dat kan dus evengoed betekenen dat kinderen van iemand die vier jaar werkloos is ook geen kindergeld meer krijgen. Of het kind van een 18-jarige mama, die nog niet gewerkt heeft. En als het dat niet betekent, mogen we dan concluderen dat het kind van een vluchteling voor N-VA minder rechten heeft dan een ander kind?".

Volgens de sp.a-politica is kinderbijslag een recht van elk kind en zou Sarah Smeyers met haar partij in de Vlaamse regering beter werk maken van een hervorming van de kinderbijslag "in plaats van ronkende verklaringen af te leggen in de kranten".

Groen: "Gevaarlijk voorstel"

Het N-VA-voorstel is een "gevaarlijk voorstel". Zo reageert Groen-Kamerlid Wouter De Vriendt. "Kinderen van oorlogsvluchtelingen zijn kwetsbaar en hebben al veel hindernissen achter de rug, N-VA wil er nog één bij. Dit voorstel zal de kinderarmoede doen stijgen en biedt geen enkele oplossing", aldus De Vriendt. Hij verwijt de N-VA "paniekzaaierij" en "demagogie".

"Kinderbijslag is niet alleen een recht van elk kind, het is broodnodig en geeft kinderen een leefbare toekomst. Vluchtelingen hebben op hun vlucht al veel obstakels tegen gekomen. Nog extra barrières opwerpen duwt kinderen en gezinnen bewust in financiële problemen", zegt Kamerlid Wouter De Vriendt (Groen).

Wouter De Vriendt.Beeld BELGA

Volgens De Vriendt bemoeilijken de uitspraken van N-VA en eerder ook van Open Vld de integratie van erkende oorlogsvluchtelingen. "Het voorstel heeft geen politieke meerderheid en zal een snelle dood sterven, maar de woorden en het discours berokkenen meer blijvende schade", zegt hij.

De Vriendt vindt ook dat de N-VA aan "paniekzaaierij" doet door de vluchtelingencrisis af te schilderen als een bedreiging voor onze sociale zekerheid. Hij verwijst naar de berekening in verband met de kinderbijslag: de kost van de kinderbijslag voor erkende vluchtelingen in ons land bedraagt 6 miljoen euro op een totaal van 6 miljard. "In andere woorden, de impact op onze sociale zekerheid blijft voorlopig beperkt tot 0,1 procent. De overige 99,90 procent of 6 miljard euro gaat niet naar vluchtelingen. Dit anders voorstellen, is dus niet minder dan paniekzaaierij."

Open Vld: "Hoeksteen van emancipatie"

Open Vld-voorzitter Gwendolyn Rutten vraagt op Twitter om het totaalplaatje te bekijken. "De hervorming van het kindergeld is de hoeksteen van emancipatie", zegt ze.

Peeters: "Impact op sociale zekerheid is miniem"

CD&V-vicepremier Kris Peeters reageert erg koeltjes op het N-VA-voorstel. Volgens hem gaat het slechts om 6 miljoen euro, "of slechts 0,1 procent van de totale pot van 6 miljard". "De financiële impact is dus nog zeer beheersbaar", zei hij tijdens het openingscollege Economie aan de UHasselt.

"Dit gaat om het recht van het kind, het heeft niets te maken met de situatie van de ouders", reageerde Peeters vanuit Hasselt, aan het einde van het openingscollege bij professor Economie en Open Vld'er Lode Vereeck. De CD&V'er onderstreepte daarbij het belang van solidariteit. "En solidariteit heeft inderdaad grenzen, maar in de sociale zekerheid zijn die zeker nog niet bereikt. Eens die mensen in ons systeem zitten, moeten ze uiteraard geactiveerd worden. Maar dat is voor iedereen zo."

"First things first. Eerst moet je de mensen correct opvangen en registreren", zo kaatste Peeters de bal terug naar N-VA en diens staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken. Hij en zijn voorzitter Bart De Wever vochten dit weekend nog een verbaal robbertje uit met PS-burgemeester Yvan Mayeur over het tentenkamp voor vluchtelingen wachtend op registratie aan de kantoren van de Dienst Vreemdelingenzaken.

Kris Peeters.Beeld PHOTO_NEWS

Vlaams Belang: "Zoveelste losse flodder N-VA"

Volgens Vlaams Belang is het voorstel "een zoveelste losse flodder van N-VA om de aandacht af te leiden van het lakse asielbeleid". Dat zegt Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken.

Vlaams Belang reageert trouwens "verrast" op het N-VA-voorstel. Van Grieken: "Eerdere voorstellen van het Vlaams Belang om - naar Deens voorbeeld - de volledige toegang tot onze sociale zekerheid en sociale voorzieningen voor immigranten afhankelijk te maken van een minimum aantal jaren verblijf en arbeidsprestaties in ons land werden door N-VA immers bestempeld als 'discriminerend'".

Volgens Van Grieken is het voorstel enkel een manier van N-VA om de aandacht af te leiden van het "lakse immigratiebeleid" van ons land. "Het is de zoveelste losse flodder die door N-VA wordt gelanceerd om de aandacht af te leiden van dat nefaste asielbeleid", aldus Van Grieken.

Van Grieken heeft verder twijfels bij de haalbaarheid van het voorstel en is ook verbaasd dat het voorstel in het federale parlement wordt ingediend "terwijl de bevoegdheid over de kinderbijslag na de zesde staatshervorming werd overgeheveld naar Vlaanderen en de Vlaamse regering momenteel zelfs werkt aan een hervorming van het stelsel".

Tom Van Grieken.Beeld BELGA

Beke: "Kinderbijslag is recht van elk kind"

Ook voor coalitiepartner CD&V kan het voorstel niet door de beugel. De kwestie werd besproken op het politiek bestuur van de Vlaamse christendemocraten. "Het aanvoelen is unaniem dat deze crisis nog lange tijd onze grote aandacht zal vragen. Behoedzame en doordachte actie zijn daarin essentieel", aldus voorzitter Wouter Beke.

Het voorstel past volgens Beke ook niet in de afspraken die in het Vlaams regeerakkoord zijn gemaakt. Daarin staat duidelijk dat de kinderbijslag een recht is voor elk kind. "CD&V wil dat de sociale bescherming van iedere Vlaming op peil blijft. Het gaat niet enkel om vluchtelingen, die slechts 0,1% van het kinderbijslagbudget vertegenwoordigen. Nee, het gaat ook over Vlaamse gezinnen die tijdelijk in het buitenland werken en bij terugkeer hun kinderbijslag verliezen", klinkt het.

Beke: "Naar alle verwachtingen is deze vluchtelingencrisis nog lang niet voorbij. We moeten dus ook waken over het aanzuigeffect van ons land hierin. Maar het recht van kinderen terugdringen, past daarin niet".

Beweging.net: "N-VA lijdt aan profileringsdrang"

Ook voor beweging.net kan het nieuwe voorstel absoluut niet door de beugel. Sterker nog, volgens de organisatie is het voorstel 'klinkklare nonsens'. Ten eerste zal er door de nieuwe maatregel niet meer dan 0,1 procent bespaard worden op het totale kinderbijslagbudget. "Wil N-VA op die manier echt de sociale zekerheid redden?", vraagt algemeen secretaris Linde De Corte zich af. "Als N-VA het echt goed meent met de sociale zekerheid zijn er zeker betere ingrepen mogelijk."

Ten tweede zal de maatregel de zogenaamde 'inburgering' waar N-VA zo voorstander van is, helemaal niet ten goede komen. Volgens beweging.net is de besparing dan ook niet meer dan een vorm van profileringsdrang van de N-VA op kap van de vluchtelingen. "Het wordt nieuwkomers in ons land vooral moeilijk gemaakt, om ze dan daarna op die tekortkomingen af te rekenen." Zo zou het nieuwe voorstel van Smeyers als doel hebben kinderen sneller te laten integreren, "maar in werkelijkheid krijgen ze er wel eerst vier jaar achterstand bovenop."

Volgens de organisatie dient de vluchtelingenproblematiek dan ook louter als nieuwe aanleiding om de zekerheidsrechten uit te hollen. "Besparen op kinderen en hun toekomst is blijkbaar geen taboe voor N-VA", zo klinkt het. "Helaas zijn andere sociaal-rechtvaardige hervormingen dat wel."

Meer over

Wilt u belangrijke informatie delen met De Morgen?

Tip hier onze journalisten


Op alle artikelen, foto's en video's op demorgen.be rust auteursrecht. Deeplinken kan, maar dan zonder dat onze content in een nieuw frame op uw website verschijnt. Graag enkel de titel van onze website en de titel van het artikel vermelden in de link. Indien u teksten, foto's of video's op een andere manier wenst over te nemen, mail dan naar info@demorgen.be.
DPG Media nv – Mediaplein 1, 2018 Antwerpen – RPR Antwerpen nr. 0432.306.234