Dinsdag 07/02/2023

Rik Van Cauwelaert 'De premier heeft geen bal te zeggen' Luc Van der Kelen 'En deze regering heeft geen plan'

'Uw lezers zullen denken: ze hebben de deur van het bejaardentehuis laten openstaan', lacht Rik Van Cauwelaert (66) bij de begroeting. Samen met Luc Van der Kelen (68), die andere ancien onder de politieke waarnemers, geeft hij als vanouds ongezouten commentaar bij de crisis in de Wetstraat. 'De terugkeer van de PS staat in de sterren geschreven.'

"Op deze manier doorgaan is zinloos", zegt Rik Van Cauwelaert. "Deze regering moet 4 miljard besparen en heeft al bijzonder weinig ruimte. Met deze animositeit tussen de verschillende partijen zie ik niet in hoe ze nog in die opdracht kan slagen."

"Deze regering stevent recht op een mislukking af", beaamt Luc Van der Kelen (68). "Ze is er niet in geslaagd echte hervormingen door te voeren en zal ten onder gaan aan ruzies. Eerst werd er alleen gekibbeld, vandaag hebben we een minicrisis, de volgende keer zal premier Charles Michel naar de koning gaan."

Samen hebben ze meer dan een halve eeuw Wetstraat op de teller. Rik Van Cauwelaert was jarenlang directeur van Knack, tot hij vier jaar geleden overstapte naar De Tijd, waar hij sindsdien elk weekend zijn inzichten met de lezer deelt. Luc Van der Kelen schreef twintig jaar lang de commentaarstukken in Het Laatste Nieuws en doet dat sinds zijn pensionering nog één keer per week, elke maandag. "Maar het kriebelt om weer elke dag naar de Wetstraat te gaan", zegt hij. "Met deze crisis zou ik er graag middenin zitten."

Hoe raakt de regering ooit nog uit deze crisis?

Luc Van der Kelen: "Alles is op te lossen als er vertrouwen is. Als de regering een team is. Maar dat is ze niet. Men zegt dat Alexander De Croo (Open Vld) vorig jaar foto's heeft gemaakt van de voorstellen van collega-minister Kris Peeters (CD&V), de zogeheten horrorlijst. Die foto's zou De Croo daarna verspreid hebben onder journalisten, om er zeker van te zijn dat Peeters niets zou kunnen ontkennen."

Rik Van Cauwelaert: "Dat verhaal klopt. En het toont aan dat premier Charles Michel (MR) geen bal te zeggen heeft. Die man straalt geen daadkracht uit. Hij probeert er altijd voor te zorgen dat iedereen tevreden naar huis kan, maar heeft toegelaten dat de ene minister voorstellen van de andere laat lekken. En dat kan niet. Dat had je niet moeten proberen bij iemand zoals wijlen Jean-Luc Dehaene."

Is dat geen courante politieke praktijk, lekken om elkaar te beschadigen?

Van Cauwelaert: "Nee. Toch niet."

Van der Kelen: "De ploeg van Dehaene hing goed aan elkaar omdat de twee leiders, Dehaene voor de christendemocraten en Louis Tobback voor de socialisten, goed aan elkaar hingen. Hetzelfde gold voor de paarse regeringen van Guy Verhofstadt: toen hadden liberalen en socialisten een vertrouwensband."

Waarom is dat vertrouwen er vandaag niet? Ligt dat aan de omstandigheden of aan de betrokken politici?

Van der Kelen: "Voor een stuk aan de omstandigheden, maar ook aan de onervarenheid van Charles Michel. Hij moet op een moeilijk moment een onuitgegeven coalitie leiden, en zoiets vergt vakkennis die je moet opbouwen. Die ervaring heeft hij niet. Wat natuurlijk ook in zijn nadeel speelt, is het feit dat de N-VA als grootste partij niet de leiding heeft genomen. Michel bestuurt met een minderheid in Franstalig België en voelt constant de hete adem van schaduwpremier Bart De Wever, die het land bestuurt vanuit het stadhuis van Antwerpen. Dat tast zijn gezag aan."

Van Cauwelaert: "Daar komt bij dat politici voortdurend in verkiezingsmodus zitten. Ze regeren met één oog op de peilingen. En de N-VA weet dat ze niet onder de 30 procent mag zakken, omdat ze dan niet meer incontournabel is."

Van der Kelen: "Inderdaad. Als de N-VA tram drie niet haalt, zoals dat heet, zal ze zelfs het stadhuis van Antwerpen moeten opgeven."

Van Cauwelaert: "Dan zullen de andere partijen samenspannen tegen de N-VA. Daarom wil De Wever burgemeester blijven. Als dat niet lukt, mag hij regeringsdeelname in 2019 op zijn buik schrijven. Zoals zijn overwinning in Antwerpen in 2012 een springplank was, zou een nederlaag in 2018 dat ook zijn, in omgekeerde richting."

Van der Kelen: "Precies. En de peilingen hebben De Wever heel zenuwachtig gemaakt. Die tweede ambtstermijn in Antwerpen wordt bedreigd. Ook federaal betaalt de N-VA in de peilingen een prijs voor regeringsdeelname. Daarom wilde CD&V per se een regering met de N-VA: om die partij kapot te besturen."

Van Cauwelaert: "Zo hebben ze dat ook gedaan met de Volksunie van Hugo Schiltz toen die in 1978 bijna 20 procent haalde en in de regering werd opgenomen."

Van der Kelen: "En in 1987 heeft de toenmalige CVP van Wilfried Martens de PS van Guy Spitaels mee in de regering genomen, omdat men bang was dat Spitaels anders een absolute meerderheid zou halen in Wallonië. Herman Van Rompuy (CD&V) heeft me ooit gezegd dat men om precies dezelfde redenen de N-VA mee in de regering wilde."

Zou iemand het aandurven de regering te laten vallen?

Van Cauwelaert: "Wie dat doet, betaalt de prijs."

Van der Kelen: "Daar gaat geen weg naast. Toen Leo Tindemans in 1978 de regering deed vallen, kreeg de CVP een rammeling van meer dan 10 procent. Alexander De Croo van Open Vld kan er ook over meespreken: zijn partij werd afgestraft toen hij in 2014 de stekker uittrok. Maar als een regering valt, is dat vaak onverwacht. Elke crisis is gevaarlijk: men weet waar die begint, maar niet waar ze eindigt. Naarmate de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 dichterbij komen, zal de regering zich van het ene incident naar het andere slepen. Tot dat ene incident te veel, en dan is het voorbij."

Van Cauwelaert: "Als deze regering overeind wil blijven, zullen de partijvoorzitters eens grondig met elkaar moeten spreken. Een paar maanden geleden had ik contact met Wouter Beke, en toen bleek dat hij al meer dan een halfjaar niet meer met Bart De Wever had gesproken. Dat was vroeger ondenkbaar. Toen zaten de voorzitters om de haverklap bijeen."

Van der Kelen: "Absoluut. Soms gingen ze zelfs dansen. (lacht) Ik herinner me dat de Vlaamse liberalen en de Waalse socialisten ooit een feestje organiseerden in Luik. Toen hebben Guy Verhofstadt en Laurette Onkelinx met elkaar gedanst, en dat kwam de verhouding tussen beide partijen sterk ten goede."

Misschien zijn de voorzitters ook bang dat ze over elkaar beginnen te lekken?

Van der Kelen: "Dat denk ik niet. Dat stadium hebben we nog niet bereikt."

Van Cauwelaert: "Als voorzitters al over elkaar beginnen te lekken, kun je nooit nog een regering vormen."

Kris Peeters leek deze week de hoofdrol te spelen. Zou het hem nog altijd dwarszitten dat hij geen premier is geworden, omdat CD&V er bij de onderhandelingen voor koos Marianne Thyssen Europees commissaris te maken?

Van der Kelen: "Dat was een vergissing. Thyssen in Europa is een miscast, omdat haar portefeuille niets voorstelt. CD&V had beter gekozen om Peeters premier te maken."

Van Cauwelaert: "Nee, voorzitter Wouter Beke had premier moeten worden. Hij heeft de voorbije jaren alle onderhandelingen geleid, ook die over de zesde staatshervorming. En Beke als premier, dat zouden ook de Franstaligen aanvaard hebben."

Van der Kelen: "Vandaag heeft Beke in elk geval de volledige macht bij CD&V. Hij is de chef, Peeters moet naar hem luisteren. Dat was vroeger andersom."

Van Cauwelaert: "De rancune die gecreëerd wordt tussen Peeters en de andere partijen valt niet meer te repareren. Eigenlijk mag je in de politiek niet rancuneus zijn. Maar de manier waarop Alexander De Croo het imago van Peeters heeft beschadigd: dat is onherstelbaar. Tenzij Peeters over een enorme vergevingsgezindheid beschikt."

Is dat niet eigen aan een christendemocraat?

Van Cauwelaert: (lacht) "Ik denk niet dat het zo ver gaat. Het zit te diep."

Van der Kelen: "Zeker omdat hij inhoudelijk volkomen gelijk heeft. De voorstellen van CD&V om tot een rechtvaardige fiscaliteit te komen, hebben een breed draagvlak. Hoe ze het precies doen, daarover kan gediscussieerd worden. Maar dat er mensen zijn die geen belastingen betalen, dat kan niet meer."

Van Cauwelaert: "Het fiscale systeem zit vol ongerijmdheden. De kleine middenstander en de kmo betalen belastingen, en nog geen beetje. Alleen wie zich de duurste fiscalisten kan permitteren, betaalt niets."

Van der Kelen: "Het idee van CD&V van een dual income tax, waarbij elke vorm van inkomen wordt belast, ook inkomen uit vermogen, is een goed idee. Dat daar nog discussie over kan bestaan, doet mij de haren ten berge rijzen. Ik hoor mensen in mijn omgeving al zeggen dat ze op het punt staan op de PVDA te stemmen. Velen voelen dat zo aan, denk ik. Ik maak één uitzondering: investeringen die direct jobs opleveren in eigen land, die hoeven van mij niet belast te worden."

Is dat de kern van deze crisis: de onenigheid over de fiscaliteit?

Van Cauwelaert: "Ik kan er de vinger niet op leggen, maar volgens mij is er meer aan de hand dan die discussie over de fiscaliteit. Er is iets met die begroting, anders hadden ze die veel sneller aan het parlement gepresenteerd."

Van der Kelen: "De kans is groot dat enkele elementen de toets van Europa niet zullen doorstaan."

Van Cauwelaert: "Om één voorbeeld te geven: in Wallonië is men heel ongerust omdat de financiering van de ziekenhuizen van Europa wellicht mee in de begroting zal moeten. Dat komt eraan en zal volgens specialisten ongeveer een miljard kosten."

Van der Kelen: "De begroting loopt nog meer gevaar. Vandaag staat de rente laag, wat als die stijgt? Dan zal het tekort snel aantikken. Wij leven op een vulkaan die constant een beetje pruttelt. Als morgen de rente stijgt, of als Donald Trump verkozen wordt in de Verenigde Staten, zal die uitbarsten."

Van Cauwelaert: "Klopt. Bij het Internationaal Muntfonds bestaat grote ongerustheid over twee zaken: de afloop van de brexit en de mogelijke verkiezing van Donald Trump. Dat zal grote onzekerheid veroorzaken, en dus onstabiliteit op de markten."

Van der Kelen: "De banken kunnen deze rente niet aanhouden. Dat is een zwaard van Damocles dat ons boven het hoofd hangt, en wij zijn daar niet tegen gewapend.

Dat is zo onbegrijpelijk: als er nu één regering was die echt had kunnen hervormen, dan was het deze. Maar die kans heeft ze niet gegrepen."

Van Cauwelaert: "Dat is ook mijn grootste verwijt. De Wever zei voor de verkiezingen: show me the money. Wel, men had moeten overleggen over een grote hervorming en die solidair moeten uitvoeren."

Was dat niet het plan?

Van der Kelen: "Deze regering heeft geen plan. Het is veelbelovend begonnen, met een kleine pensioenhervorming en wat gesleutel aan de arbeidsmarkt. Maar men heeft er geen serieus bouwwerk van gemaakt."

Van Cauwelaert: "Precies. Er is geen plan. Vroeger had men dat wel. De devaluatie van de Belgische frank, daar werd in de jaren 80 van tevoren grondig over vergaderd door de kopstukken. Men maakte zijn huiswerk en smeedde een plan."

Van der Kelen: "Idem dito in de jaren 90, toen Dehaene ons land in de euro moest loodsen."

Van Cauwelaert: "En vandaag improviseert men maar wat. Die taxshift, bijvoorbeeld, dat is gerommel in de marge. Men lanceert maatregelen die niets opbrengen of die makkelijk omzeild kunnen worden. Neem nu de extra belasting op tankkaarten die men wil invoeren. Wat zal er gebeuren? De tankkaart zal worden afgeschaft en iedereen dient gewoon weer kostennota's in met brandstofbonnetjes."

Van der Kelen: "Zoals vroeger."

Van Cauwelaert: "Ik herinner me nog dat men de aftrekbaarheid van restaurantkosten halveerde. Wat deden de bedrijven? Ze gingen zogezegd niet meer op restaurant, maar huurden vergaderruimte. Restaurants schreven elke maand één grote factuur voor de huur van lokalen. Die maatregel bracht dus niets op. Zo gaat dat vaak. En er is nog iets wat mij verbaast: men maakt zijn huiswerk niet. De cijfers van het Planbureau, van de Nationale Bank: niemand leest die. Neem nu de vermogens van de Belgen: die gegevens zijn bekend, men kan exact berekenen welke maatregel welk effect heeft."

Van der Kelen: "Men kent het systeem niet goed genoeg. Politiek, dat is gemakkelijk, dat is een kwestie van ideeën, en die heeft iedereen. Maar regeren, dat is een vak. En dat vak beheerst deze ploeg niet. Men kan inkomsten en uitgaven niet eens precies inschatten."

Vooral minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) lijkt dat probleem te hebben. Hoe schat u hem in? Vroeger, toen hij nog hoofdredacteur was van Trends, en later van Knack, was hij een collega-commentator van u.

Van der Kelen: "En als commentator wist hij heel goed wat er moest gebeuren."

Zoals iedere commentator.

Van der Kelen: "Juist. (grijnst) Maar sommige commentatoren zijn slim genoeg om niet in de politiek te gaan. Volgens mij verwaarloost Van Overtveldt zijn administratie. Hij is daar niet mee bezig, die ambtenaren interesseren hem niet. Maar dat zijn wel 30.000 mensen die hem elke dag als het ware kunnen kloten. Hij zou hen in de watten moeten leggen, maar dat doet hij niet."

En doen ze dat, hem kloten?

Van der Kelen: "Dat denk ik wel."

Van Cauwelaert: "Volgens mij is hij niet alert genoeg geweest. De topman bij Financiën, Hans D'Hondt, ziet elke dag op zijn computer hoe de cijfers evolueren. Als de inkomsten dreigen tegen te vallen, weet hij dat lang van tevoren. Men vertelt mij dat D'Hondt wel degelijk tijdig heeft gemeld dat de inkomsten begonnen te kwakkelen. Dat lijkt mij ook logisch, een tekort van 4 miljard verschijnt niet van de ene dag op de andere. Dat zie je aankomen. Deze begrotingsronde had men vele maanden geleden al grondig moeten voorbereiden. Maar dat heeft men niet gedaan."

Van der Kelen: "Het was de zomer van de ontspanning. Alle politici wilden nog eens genieten van de vakantie, want volgend jaar, met de verkiezingen van 2018 in aantocht, zal dat niet meer lukken. Dan beginnen de gesprekken over de lijstvorming en zo."

Sommige N-VA-politici hebben van de zomer gebruikgemaakt om ideeën te lanceren over de rechtsstaat en gewapend bestuur. Wat vond u daarvan?

Van der Kelen: "Onrustbarend. Het idee dat een burgemeester zonder goedkeuring van de onderzoeksrechter mensen kan laten aanhouden, is puur poujadisme. Alleen worden die ideeën wel gesteund door een meerderheid van de Vlamingen, blijkt uit peilingen."

Van Cauwelaert: "Het is niet omdat de peilingen je gelijk geven, dat je gelijk hebt. De democratische rechtsstaat is te belangrijk om daar op die manier aan te prutsen. Van de rechtsstaat moet je afblijven. Als die er niet meer is, stort alles in elkaar."

Van der Kelen: "Het is een kwalijke evolutie: als de N-VA haar zin zou krijgen, kan de burgemeester je morgen in de cel steken als hij iets tegen je heeft. En dat gaat veel te ver. We kunnen perfect onze veiligheid verdedigen met respect voor de rechtsstaat."

Van Cauwelaert: "Kijk naar de manier waarop de Engelsen destijds het IRA hebben behandeld. Altijd als een criminele bende. Ze hebben hen nooit de oorlog verklaard. Want in een oorlog gelden andere regels, dan worden terroristen vijandige strijders en dan ben je vertrokken. De Engelsen hebben altijd gezegd: de rechtsstaat primeert."

Van der Kelen: "Dat was Margaret Thatcher, die hield het hoofd koel."

Van Cauwelaert: "Ze verviel nooit in paniek."

Speelt Bart De Wever met zijn gewapende voorstellen een gevaarlijk spel?

Van Cauwelaert: "Hij is niet de enige en niet de eerste. Herinner u wat wijlen Karel Van Miert zei als voorzitter van de socialisten na de aanslagen van de Bende van Nijvel. Van hem mocht de politie de daders gewoon neerschieten. Hij is daar later wel op teruggekomen, maar op het moment van de koortsopstoot zegt men snel zulke dingen."

Van der Kelen: "Al die verklaringen hebben maar met één ding te maken: de peilingen waaruit bleek dat Vlaams Belang weer kiezers van de N-VA aan het afpakken was."

Wie moet De Wever opvolgen aan het hoofd van de N-VA?

Van Cauwelaert: "Ik denk dat ze het niet weten. Er is sprake geweest van Sander Loones, die in het Europees Parlement zit. Maar volgens mij zal die het niet worden. Ik denk dat Kamerfractieleider Peter De Roover zich weleens zou kunnen manifesteren."

Van der Kelen: "Maar die is arrogant, gewone mensen vinden hem niet sympathiek."

Van Cauwelaert: "Dat is mogelijk, maar hij heeft wel de ambitie."

Van der Kelen: "In ieder geval zal De Wever ook na 2017 nog even voorzitter moeten blijven. Hij zal de verkiezingen van 2018 en 2019 nog moeten trekken."

Van Cauwelaert: "Dat denk ik ook, anders zal de N-VA het voelen. En als De Roover hem daarna niet opvolgt, zou ik vooral Theo Francken in de gaten houden."

Is die niet te impulsief? U zei onlangs dat ministers en staatssecretarissen beter niet op Twitter zitten. Francken is hyperactief en erg scherp op dat medium.

Van Cauwelaert: "Als regeringslid moet je Twitter gebruiken voor officiële mededelingen, meer niet. Francken tweet soms dingen die je als staatssecretaris niet kunt zeggen. Hij kan daar beter afblijven. Dat geldt ook voor sommige woordvoerders, die op Twitter soms oorlogjes uitvechten met journalisten."

Dat is bij de N-VA inderdaad een slechte gewoonte.

Van Cauwelaert: "Het is onwaarschijnlijk dat ze dat doen, en zeer onverstandig."

Van der Kelen: "Het is trumpiaans."

Van Cauwelaert: "Goh, het is een trucje. Eigenlijk zeggen ze daarmee: 'Iedereen is tegen ons!' Tindemans deed dat vroeger ook. Alle partijen doen dat graag."

Van der Kelen: "Ja, maar niet op die manier, niet zoals de N-VA."

Laten we eens naar de oppositie kijken. Moeten Groen en sp.a in 2018 en 2019 in kartel naar de kiezer om de N-VA het hoofd te bieden?

Van Cauwelaert: "De sp.a zit met hetzelfde probleem als Open Vld en CD&V, de twee andere traditionele partijen. Ik maak niet graag sportvergelijkingen, maar in dit geval gaat de vergelijking op: als een grote ploeg tegen de degradatie moet spelen, komt ze in de problemen, want ze kan dat niet. De traditionele partijen zijn ooit groot geweest, vechten nu voor hun overleven, en dat kunnen ze niet."

Van der Kelen: "Wat dat kartel betreft: de vraag is of dat wel mogelijk is. In Gent is de sp.a er niet wel bij gevaren: ze verloren door het kartel met Groen vorige keer drie zetels. De groenen zijn namelijk meesters in het bespelen van zo'n situatie: ze geven dan het advies aan hun kiezers om alleen op groene kandidaten te stemmen. En die kiezers volgen dat advies. Bij rood is die discipline niet zo groot."

Van Cauwelaert: "Vergis u ook niet, Groen is een kleinburgerlijk partijtje dat vooral bourgeoiskinderen uit de randgemeenten van steden rekruteert. En groenen hebben een afkeer van alles wat met het middenveld te maken heeft. Van Guy Peeters, oud-voorzitter van de Socialistische Mutualiteiten, weet ik dat Mieke Vogels ooit tegen hem zei: 'Ik verfoei alles waar u voor staat.' Het socialistische machtsapparaat linken met de groene partij? No way."

Als het over progressieve frontvorming gaat, komt ook de linkervleugel van CD&V altijd ter sprake, die vertegenwoordigd wordt door Beweging.net, het vroegere ACW.

Van Cauwelaert: "De banden tussen CD&V en Beweging.net zijn al verbroken. De christelijke arbeidersbeweging heeft de voorbije jaren trouwens heel wat technici en denkers uit de groene beweging in huis gehaald. De enige beweging in het middenveld waar CD&V nog een band mee heeft, is de Boerenbond."

Van der Kelen: "En die vertegenwoordigt minder dan 1 procent van de bevolking. Dat is nog minder dan het aantal mensen dat elke week naar de kerk gaat."

Is Groen die kiezers aan het inpikken?

Van der Kelen: "Groen wil meespelen op het hoogste niveau. Kristof Calvo wil er een middelgrote partij van maken. Vandaar zijn toenadering tot ondernemers. Ze hebben gezien waar de macht zit en willen daar hun deel van. Calvo is ook in staat de grote linkse oppositieleider te worden. In de Kamer pakt hij iedereen in. Alleen Patrick Dewael van Open Vld speelt een beetje op zijn niveau."

In debatten blaast Groen-voorzitter Meyrem Almaci ook sp.a-voorzitter John Crombez weg. Onlangs nog in Terzake.

Van Cauwelaert: "Crombez is geen debater. In een debat moet je op het randje van de waarheid durven te gaan. En dat durft hij niet."

Van der Kelen: (lacht) "Aha, ben jij een aanhanger van Trump, Rik?"

Van Cauwelaert: "Ik zeg niet dat je voorbij de waarheid moet gaan. Maar wel op het randje. Ik denk dan aan Guy Verhofstadt, die zei: 'Als ik zeg dat de begroting in evenwicht is, dan is ze in evenwicht.' (lacht) En je weet dat ik Verhofstadt graag van alles verwijt, maar hem met Trump vergelijken zou ik nooit doen."

Tot slot: als deze regering de rit alsnog uitdoet, wat gebeurt er dan in 2019?

Van Cauwelaert: "Als het kantelt, kantelt het in Wallonië. Volgens de laatste peilingen kun je daar geen deelregeringen meer maken waar PS en MR niet samen in zitten. Omdat PTB/PVDA oprukt en cdH wegdeemstert, hebben PS en cdH geen meerderheid meer. En als de PS de MR regionaal meeneemt, zal ze ook federaal mee willen besturen."

Van der Kelen: "De terugkeer van de PS staat in de sterren geschreven."

Van Cauwelaert: "Je voelt ook dat deze coalitie voor de MR niet voor herhaling vatbaar is. Als enige Waalse partij in de federale regering stappen, zal ze niet meer doen."

Op naar de zevende staatshervorming, dan maar?

Van Cauwelaert: "Ooit komt die er, zoveel is duidelijk. Een gesprek van gemeenschap tot gemeenschap en de uitvoering van artikel 35 van de grondwet: samen beslissen wat er nog op federaal niveau moet gebeuren. Dehaene zei altijd dat artikel 35 niet uitvoerbaar is, behalve in uitzonderlijke omstandigheden. Wel, daar zijn we nu beland."

Van der Kelen: "Het probleem is dat de federale overheid te klein is geworden om nog grote inspanningen te doen. Zonder fundamentele hervorming is er geen ruimte meer om nog veel te besparen."

Van Cauwelaert: "Tenzij je begint te zagen aan de laatste draagbalk van de Belgische samenhorigheid: de sociale zekerheid. En als die doorbreekt, is het gedaan."

Nu belangrijker dan ooit: steun kwaliteitsjournalistiek.

Neem een abonnement op De Morgen


Op alle artikelen, foto's en video's op demorgen.be rust auteursrecht. Deeplinken kan, maar dan zonder dat onze content in een nieuw frame op uw website verschijnt. Graag enkel de titel van onze website en de titel van het artikel vermelden in de link. Indien u teksten, foto's of video's op een andere manier wenst over te nemen, mail dan naar info@demorgen.be.
DPG Media nv – Mediaplein 1, 2018 Antwerpen – RPR Antwerpen nr. 0432.306.234