Politiek

Regering stelt lagere minimumlonen uit

Sociale partners kunnen nog advies uitbrengen

De lagere minimumlonen voor jongeren komen er voorlopig niet. De regering heeft de wetteksten op het laatste nippertje ingetrokken en uitgesteld. Zo krijgen de sociale partners alsnog de kans zich uit te spreken.

1 Minister van Werk Kris Peeters (CD&V) in het parlement. © BELGA

In oktober vorig jaar besliste de regering om de bruto minimumlonen te verlagen voor jongeren onder de 21. Het moet hen een duwtje in de rug geven om aan de bak te komen op de arbeidsmarkt. Hun nettoloon zou wel hetzelfde blijven. De staat past het verschil bij.

De wetteksten werden normaal gezien vandaag besproken in het parlement, maar dat werd op het laatste moment afgeblazen. De technische uitwerking stond nog niet op punt, liet minister van Werk Kris Peeters (CD&V) weten. De methode om het nettoloon op peil te houden is nog te complex. Moet de RVA nog tussenkomen of niet? En hoe zit het met de berekening?

Sociale partners

Hiermee halen de vakbonden een slagje thuis. De sociale partners krijgen nu de kans om alsnog hun zegje te doen. Het ACV klaagde aan dat ze hiertoe niet de kans hadden gekregen, ondanks een belofte van de regering (DM 24/01). Het ACV hoopt op die manier de maatregel alsnog van de baan te krijgen. Die is volgens hen te duur en mist zijn doel. Of dat ook gaat lukken is onzeker. 

Share

'Het is positief dat de sociale partners nu ook hun adviezen kunnen formuleren over jeugdwerkloosheid'

CD&V-Kamerlid Stefaan Vercamer

"Het is positief dat de sociale partners nu ook hun adviezen kunnen formuleren over jeugdwerkloosheid", reageert Stefaan Vercamer van CD&V.  "In het sociaal akkoord van twee weken geleden beloofden ze dat te doen voor 31 maart." Vercamer trok mee aan de kar om de wet nog even uit te stellen. Hij kreeg de rest van de meerderheid mee, omdat ook de sociale secretariaten hadden geklaagd over de complexiteit van de wet.

De invoering van het lager minimumloon was voorzien voor 1 april, maar die wordt niet gehaald. Een nieuwe deadline werd niet vooropgesteld. "Maar uitstel is geen afstel", verzekert het kabinet-Peeters. (RW)

cult

zine