Donderdag 05/08/2021

Opinie

Ons land moet een solidair land blijven

null Beeld kos
Beeld kos

In ons leven maakte de sociale zekerheid een wezenlijk verschil, zo stellen schrijfster Celia Ledoux en ettelijke anderen. Een bloemlezing van 'dankbrieven' aan de overheid, na de gelekte besparingsplannen.

In ons leven maakte de sociale zekerheid een wezenlijk verschil. Ze werkt onzichtbaar, maar maakt velen het leven mogelijk of mooier.
De gekortwiekte overheid, aangekondigd in de gelekte besparingsplannen, had voor velen van ons kansarmoede en dood betekend. Wij waren wellicht niet in uw leven voorgekomen, hetzij als een statistiek.

Wij willen deel uitmaken van een echt sociaal land, dat stelt dat ook tijdens de komende legislatuur burgers en democratie voor grootverdieners en corporaties stelt. Waarin iedereen bijdraagt, ook multinationals. Wij willen een solidair land.

Onze dankbaarheid is zowel een protest als een aanklacht.

****

Bedankt, overheid, dat mijn moeder een vervangingsinkomen kreeg zonder grote kruistocht en dat we niet uit de sociale woning werden getrapt. Dat toen ik een jaar werkloos was doordat het Niet Goed Ging, ik dat gewoon kon zijn zonder grote verdachtmaking. Bedankt dat toen ik ziek was, ik geen enorme schuldenput maakte.

Bedankt dat je wantrouwen niet als norm nam, maar vertrouwen. Daardoor heb ik me kunnen naar boven worstelen, tot een plek waar het leven mooi is en ik me gezegend voel omdat ik niet bedreigd ben.

Celia Ledoux, schrijver

***

Bedankt dat ik nog een leefloon kreeg zonder dat ik verplicht het gras moest afrijden van de gemeente.

Dat ik vanaf mijn 17 jaar en half 12.400 Belgische franken kreeg na mijn kutjeugd en een jaarlijkse studiebeurs van 80.000 Belgische frank om te kunnen studeren.

Dat ik in een instelling kon blijven waar de ramen niet stuk waren, waar de verwarming werkte naar behoren en ik kreeg wat ik nodig had om gelukkig te zijn nadat de jeugdrechter had beslist dat ik onder geen beding terug mocht naar één van mijn ouders.

Bedankt dat die politieke partijen toen aan de macht nog oog hadden voor kinderen in nood en er kansen werden geboden.

Bourgeois 1, fuck off.

Saskia Van Nieuwenhove, journalist

***

Merci dat ik meer dan een half jaar mocht terugvallen op een uitkering waarmee ik de ziekenhuisfacturen kon betalen zonder dat de echtheid van mijn problematiek in vraag werd gesteld. Merci om ervoor te zorgen dat ik ook vandaag nog steeds alle hulp krijg die ik nodig heb, zonder daarvoor 300 verzoekschriften en doorverwijzingsformulieren te moeten voorleggen.

Evelien Chiau, redacteur

***

Bedankt! Toen bleek dat ik een ongeneeslijke aandoening heb waardoor ik mijn toenmalige job niet meer kon uitvoeren, heeft u me opgevangen en rustig de tijd gegeven om uit te kijken naar een nieuwe job. Bedankt dat de medicijnen die ik moet nemen worden terugbetaald omdat ik anders echt niet weet hoe ik het bedrag ervoor iedere maand zou moeten ophoesten. Bedankt dat mijn behandelingen om mijn grote wens - moeder worden - betaalbaar bleven. Bedankt dat ik terug op uw kosten kon gaan studeren op mijn 38ste. En ja, ik zal het lerarentekort mee proberen weg te werken, en ja, ik zie het ook als mijn taak leerlingen uit te leggen wat voor goede sociale zekerheid we hebben en dat solidariteit langs twee kanten werkt. Je werkt voor de gemeenschap en je kan erop rekenen dat de overheid ook iets doet voor jou.

Angelique Corné, lerares Nederlands en geschiedenis

***

Bedankt dat ik niet altijd 'dank u' moest zeggen voor dingen die een normale staat doet.

Ignaas Devisch, professor ethiek en filosofie

***

Merci om voltijds tijdkrediet mogelijk te maken voor mijn vrouw aangezien ik anders wegens geen kinderopvang mijn twee jongste elke dag naar mijn werk zou mogen sleuren om ze in slaap te wiegen met mijn bureauladebakschuifding.

Annelies Lievens, federaal ambtenaar

***

Bedankt dat mijn vader als arbeiderskind met een zieke vader door de staat gesteund werd om aan de universiteit te gaan studeren, zodat hij daar grote onderscheidingen kon halen en ik kon opgroeien in een huis vol boeken.

Bedankt dat dit land het vangnet creëerde dat ervoor zorgde dat ik, vlak voor mijn eigen eerste boek uitkwam, een tumor uit mijn lever kon laten halen, wat ik in een land zonder dat vangnet niet had kunnen betalen.

Annelies Verbeke, schrijver

***

Bedankt dat ik medische bijstand voor mijn terminale moeder kon vragen en zo meer bij haar kon zijn, met dankzij die tijd ook een rustiger moeder en een fijnere werknemer. Bedankt dat ik zo meer tijd heb kunnen doormaken met haar, bedankt! Bedankt voor de jeugdbewegingen (want die doen gouden werk).

Veerle Neyrinck, onderwijzeres

***

Bedankt omdat u toen de moeder van mijn dochter haar kind op straat zette, ik door verschillende diensten toch mijn dochter kon laten studeren ondanks mijn toen te lage inkomen: vzw's die subsidies kregen sprongen bij voor schoolgelden en boeken.

Bart Weytjens, werkzoekende

***

Hoi Geert, ken je mij nog? Ik ben Esther. Vroeger leefde ik op kosten van de staat. Ik heb mijn middelbare school kunnen afmaken dankzij het OCMW en de hulp van een goede vriendin. Dit nadat ik te oud was geworden om nog te kunnen 'profiteren' van de steun van bijzondere jeugdzorg. Meerderjarig op 18 ,weet je wel, ook een verdoken besparingsmaatregel. Pas later heb ik mijn ware roeping gevonden, en ook weer 'op kosten van' een opleiding gevolgd aan de VDAB. Met resultaat, ik ben - als ik het goed begrepen heb - een van die uitzonderingen die daarna een leuke job gevonden heeft.

Maar stel, stel nu dat ik gewoon geen belastingen zou betaald hebben tijdens die jaren dat ik al gewerkt had, dan had ik dit zelf gefinancierd, hoor. Dan had ik dat geld netjes gespaard om te kunnen investeren in mezelf en mijn kinderen, die trouwens volgend jaar wellicht een aantal hobbies zullen mogen schrappen: te elitair, niet voor de hardwerkende Vlaming. Wat jammer dat de sossen in mij geïnvesteerd hebben, ik word helaas niet gedreven door hebzucht en heb mijn weg naar de alternatieve economie gevonden, je weet wel, die profiteurs die gratis dingen doen voor een ander, die al eens iets krijgen van een ander, die daarop geen belastingen betalen.

Esther DJ, front end developer

***

Bedankt dat je mij het studeren net iets gemakkelijker hebt gemaakt door het zodanig goedkoop en toegankelijk te maken dat met net die kleinere extra inspanning het ook voor mij haalbaar was. Bedankt dat je een pensioen voorziet zodat ik nu reeds weet dat ik, als ik mijn huidige job niet meer zou aankunnen wegens ouderdom, geen minderwaardige job moet nemen om in mijn leven te kunnen voorzien.

Mario Van Essche, advocaat

***

Bedankt van een alleenstaande mama, bio-ingenieur en PhD, medical advisor. Dank om mijn moeder 'dopgeld'' te geven om drie kinderen te voeden en te kleden, mij studiebeurzen te verlenen om naar de universiteit te kunnen gaan, nog een beurs om 6 maanden in het buitenland te studeren, om mij een vergoeding uit te keren toen ik 9 maanden van het werk werd verwijderd om een gezond kind op de wereld te zetten, om mij de kans te geven ouderschapsverlof te nemen om bij mijn kind te zijn. O ja, ik betaal daar nog graag belastingen voor ook.

Anoniem, medical science liaison

***

Zowel mijn vader als mijn oom lopen met een pokkedure defribilator in hun lichaam, een toestelletje dat vlotjes een kleine wagen kost als je het zelf moet betalen - maar dat moesten ze niet. Dat deed de mutualiteit voor hen, en dus de staat. Nu let dat ding erop dat hun hart zich gedraagt, en dat zonder dat ze failliet gingen aan de medische kosten. Waarvoor dank. Ik ben bovendien de eerste en voorlopig ook de laatste in mijn familie die universitaire studies gedaan heeft. Dat was voor mijn ouders niet vanzelfsprekend en ik heb er ook zelf stevig aan meebetaald dankzij vakantiewerk in, inderdaad, die ene fastfoodketen, Maar we konden het net betalen, en meer moet dat niet zijn.

Nathalie Le Blanc, journalist

***

Enorm dankbaar voor mijn vrijstelling voor familiale redenen zodat ik enkele jaren thuis kan blijven bij mijn twee kindjes en hen een veilige en stabiele basis kan geven om op te groeien tot zelfzekere volwassenen die dan weer hun bijdrage zullen leveren aan de maatschappij.

Whoopie D'Hoker, bediende

***

Bedankt dat mijn kinderen gratis naar school kunnen, waar mensen hen dingen leren waar ik zelf geen tijd voor heb; bedankt dat er zoiets bestaat als de jeugdbewegingen, die bleke, schermverslaafde stadskindertjes de bossen in jagen; bedankt dat ik elke week een goed concert of theaterstuk kan zien doordat artiesten met een idee de nodige ondersteuning en een goede omkadering krijgen; bedankt dat ik naar de huisarts of de spoed kan met een gillend en schijnbaar leegbloedend kind zonder dat me dat een rib uit m'n lijf kost; bedankt dat ik nu en dan kon terugvallen op een uitkering wanneer het onderwijs even geen beroep wenste te doen op mijn diensten; bedankt dat er zoiets bestaat als een vakbond die het voor mij en vele anderen opneemt wanneer bedrijven uit de bocht gaan; bedankt dat straathoekwerk en jeugdwerk kwetsbare jongeren een luisterend oor biedt zodat ze niet massaal in de criminaliteit belanden; bedankt dat ik vlot met de trein van A naar B kan en vervolgens naar C zodat mijn horizon zich verruimt.

Bedankt voor organisaties als Netwerk tegen Armoede, Vrede vzw, Vredesactie Vzw, Samenlevingsopbouw, KifKif, Vzw Jong, en vele anderen die ons wakker houden en onze middenklassebril af en toe van onze neus tikken, die een stem geven aan wie doorgaans niet gehoord wordt.

Bedankt dat ik en mijn collega's elke dag publiekelijk kritisch en bij wijlen genadeloos mogen zijn over uw uitvoerders en daar de ruimte en wat middelen voor krijgen.

Bieke Purnelle, coördinator De Wereld Morgen

***

Bedankt Belgische staat dat ik mocht studeren op kosten van het OCMW toen mijn vader mij op mijn 18de aan de deur heeft gezet. Bedankt voor het vertrouwen dat mij vrijstelde van het maandelijkse controlebezoek zodat ik ongestoord de lessen kon bijwonen.

Ja, ik ben de Belgische staat dankbaar and I pay it forward waar mogelijk.

Evangelie Schlup, bediende opleiding hulphonden

***

Merci dat cultuur vroeger niet rijmde op te duur. Dat de inhoud van een boek en dat er überhaupt gelezen werd belangrijker was dan of het met 1 muisklik te bestellen viel en dat er een overheid was die niet toeliet dat de arbeidsomstandigheden van wie die boeken inpakte louter als een te minimaliseren kost kon worden gezien.

Merci dat mijn vader zich als mijnwerkerszoon zonder diploma kon opwerken tot logistiek bediende en daardoor mijn universitaire studies net kon betalen. Je weet wel, in de tijd dat je je een loopbaan lang kon inzetten voor één bedrijf dat je liet meegroeien. De tijd dat politici nog vonden dat kinderen zich ten opzichte van de positie van hun ouders moesten kunnen verbeteren.

Philippe Diepvents, schrijver

***

Bedankt voor de negen maanden werkloosheidsuitkering die me in staat stelden m'n leven een nieuwe richting te geven, om tijd te kunnen doorbrengen met mijn baby en te ontdekken wat een geschenk dit is. Merci voor de subsidies aan kunstenaars, zodat het niet enkel de rijke, hoge klasse is die zijn stem kan laten horen.

Bedankt om van ons solidaire burgers te maken die met plezier belastingen betalen omdat we weten dat onze medeburgers in nood daarmee worden geholpen. En eigenlijk kan het nog allemaal veel beter, als onze beleidsmakers de juiste beslissingen zouden nemen.

Han Demeulemeester, coördinator Brede School

***

Bedankt, waarde arts van het ziekenfonds, om mij de tijd te geven om te genezen van dat ongeluk en weer recht te krabbelen, tijd die mijn nochtans zelfverklaard sociaalvoelende en empathische werkgever me niet gunde. Bedankt, ziekenfonds, om me erop te wijzen dat een mens ook moet kunnen leven.

Dankjewel, overheid, voor de jeugdbeweging. Niet alleen was het voor mij de gedroomde escape van een onaangename thuis, het was betaalbaar dus het kon er wel af.

En uiteraard, dankjewel voor al die boeken en bibliotheken. Voor al die dansvoorstellingen en theaterstukken. Voor al die tentoonstellingen. Voor opera, voor goede cinema.

Cathérine Ongenae, journalist

***

Bedankt, overheid, dat mijn vaders ziekte - hoewel terminaal - met de beste zorgen behandeld werd. Dat de facturen voor ziekenhuisverblijf, thuisverpleging en palliatieve zorgen betaalbaar bleven. Dat mijn moeder tijdens die periode zorgverlof tegen betaling kon nemen, en een aanvullende ondersteuningspremie ontving. Dat ze na zijn overlijden verder kan met een overlevingspensioen. Het heeft de pijn niet zozeer verzacht, maar de kopzorgen wel een beetje beperkt.

En ook bedankt, overheid, voor het schoonste park van Brugge dat achter mijn deur ligt. Waar mijn kinders naar hartelust kunnen spelen en wij bijgevolg niet moeten onderdoen omdat we 'genen hof' hebben.

Ik ben een ongehuwde moeder met twee kinderen. U bood me destijds een verlaagd tarief voor de kinderopvang. U gunt me een vorm van huursubsidie, omdat private huur bijna 40% van mijn loon in beslag neemt. Uw sociaal stelsel maakt dat wekelijkse kinesitherapie voor mijn aangeboren beperking, betaalbaar zijn. Door u kunnen mijn kadeeën aan een democratische prijs genieten van jeugdkampen, en vrienden maken tijdens tal van socioculturele activiteiten. U weet dat de leefkost voor mij weegt. U helpt ze dragen.

Mag ik u vragen daar niet abrupt een punt achter te zetten? Niet onbezonnen te snoeien in sectoren die al meermaals bezuinigden? Niet de besparingslast consequent onderaan de sociale ladder te parkeren? Niet de kwetsbaren met de grootste kost van uw toekomstplannen op te zadelen? Op lange termijn te denken, en niet binnen één legislatuur?

Benedikte Van Eeghem, woordvoerder Samen Sterker

***

Dank je wel dat ik vandaag over een week al gewoon betaalbaar naar een revalidatiearts kan, die me hoogstwaarschijnlijk een stel betaalbare steunzolen zal aanmeten, waardoor ik weer gewoon zal kunnen wandelen in plaats van pijnlijk te manken zoals de afgelopen twee weken.

Miet Ooms, freelance vertaler

***

Bedankt om mij te laten opgroeien in een sfeer van vertrouwen. Bedankt om te zorgen voor een inkomen toen ik het even helemaal niet meer zag zitten en werken niet meer lukte. Het zorgde ervoor dat ik mezelf de nodige ademruimte kon gunnen om er nu weer bovenop te zijn.

Ik heb tot nu toe verder nog geen echt zware problemen of onbetaalbare facturen gekend. Maar een deel van mijn innerlijke gemoedsrust heb ik te danken aan het feit dat ik wist dat, mocht ik er ooit nood aan hebben, er een vangnet zou zijn. En innerlijke gemoedsrust, die bron van creativiteit en voorspoed, is zoals we weten onbetaalbaar.

Kristin Vanlierde, schrijver

***

Dankzij de sociale staat waren mijn broers en ik alledrie in staat om verder te kunnen studeren en was ik het eerste lid van de familie ooit dat een hoger diploma haalde. Eveneens dankzij die sociale staat is ons gezin niet financieel ten onder gegaan aan torenhoge ziekenhuisrekeningen voor mijn moeder. Of zaten we in de jaren dat we het financieel moeilijk hadden, nog met kwalitatieve televisie via antenne.

Jeroen Meuleman

***

Dankzij de overheid heb ik mijn hoger diploma kunnen halen zonder al te veel kosten voor ma en pa.

Mitta Van der Maat, actrice, regisseuse en zangeres

***

Bedankt dat kunstenaars hier toch nog iets betekenen. En dat ik dus voor niet-al-te-veel toch al eens een goed Belgisch boek kan lezen, naar het theater kan, of van dans kan genieten. Of échte cinema, ik zie dat al eens graag!

Jo Mostert, student

***

Ik ben tevreden omdat ik als werkloze '50 plusser' niet naar het 'Leger des Heils' dien te gaan om een overnachtingsplaats te hebben. Als ik nauwelijks geld uitgeef aan eten, dan kan ik immers de huur en de vaste kosten van mijn appartement betalen, dankzij de werklozensteun. Ik ben ook blij voor de fantastische kleuterleidsters, onderwijzers, leraars, en professoren die aan me les gaven. Dank u voor het kwaliteitsonderwijs dat mij en zovele anderen een oerdegelijke algemene vorming gaf, en voor die prachtige, dikwijls grappige verhalen die door hen tussen de leerstof door verteld werden...

Ward Wouters

***

Bedankt dat mijn ouders niet al te vaak geaarzeld hebben om naar de dokter te gaan toen één van hun kinderen ziek was.

Dirk Jacobs, socioloog

***

Bedankt voor ons goed en goedkoop onderwijs, een goede gezondheidszorg, een behoorlijk werkend openbaar vervoer, wegen, water en electriciteit(voorlopig toch), bedankt dat wij van cultuur kunnen genieten in stad en dorp, bedankt voor onze musea en tentoonstellingen, bedankt voor bibliotheken, bedankt voor stations, bedankt voor de openbare televisie, bedankt voor betaalbare kinderopvang, jeugdbeweging, volwassenenonderwijs, bejaardenzorg, en voor nog veel meer. Daar gaat belastinggeld naartoe en daar wil ik best voor betalen.

Monique Jansen, fotograaf

***

Bedankt voor het recht op ziek worden, en dat ik dan gewoon rustig thuis mag blijven, tot ik weer helemaal beter ben.

Sarah Wagemans, docent NT2

***

En bedankt ook, overheid, om er toch tenminste hier en daar te tonen dat van stenen niet alleen blokken gebouwd konden worden maar dat er soms ook schoonheid uit ontstond, of lef; dat ik boeken heb mogen lezen, theaterstukken, films en concerten heb mogen meemaken die ervoor zorgden dat ik begreep dat er niet één, maar vele werelden leerde zien; bedankt dat ik nog naar een school kon gazn waar pedagogisch niets verantwoord was maar leraars me met hun ziel en zaligheid wel wisten te tonen wat de weg was die ik volgen wilde; dat ik vervolgens vier jaar lang filosofie mocht studeren, nutteloos maar oh zo zinvol. Bedankt overheid dat ik mocht proeven van een land dat een land was, een plek waar mensen samenleven en dus groot en klein, hoog en laag, slim en dom, alfa en beta, zoekenden en arrivisten, egoïsten en altruïsten, gelovigen en ongelovigen, samen mochten leven in de beste haalbare wereld, wat nog altijd niet hetzelfde is als de best mógelijke wereld.

Tom Rummens, verantwoordelijke internationale werking HetPaleis

***

Mijn grootste dank dat ik als mama met 1 inkomen , zonder moeite, mijn kinderen kunnen laten studeren heb, oneindig dankbaar.

Trea De Ville, bediende

***

Dankuwel overheid, dat u die paljassen die u willen opdoeken liefdevol en jarenlang laat genieten van financiering opdat zij niet naar de markt moeten om er hun centjes bijeen te scharrelen om hun politieke activiteiten te ondersteunen want daar komt alleen maar misbruik van. Dank u wel dat u ook die mensen die u op velerlei wijzen legaal oplichten en u niet betalen wat u eigenlijk toekomt over de bol blijft aaien en hen de kans geeft om verder op andere burgers die de achter- en voordeuren niet wensen te gebruiken of kunnen gebruiken op hun kop te schijten.Dank u wel dat u Bartjes De Wever en consoorten waarschijnlijk studiebeurzen hebt verleend om hun theorietjes van twee frank en een bezenkoeken later in politieke mandaten om te zetten.

Dirk Verstockt, www.boris.be

***

Dank u België, dat ik na 23 jaar voltijds, daarna 10 jaar halftijds werken/halftijds invaliditeit en nu al bijna 3 jaar volledige invaliditeit, toch van een uitkering kan genieten en zo kan (over)leven zonder me al te veel zorgen te moeten maken.

Bedankt ook dat ik als alleenstaande moeder mijn beide dochters heb kunnen laten studeren en dat ze dankzij de studietoelage die ze van u kregen respectievelijk een Bachelor en Master diploma konden behalen.

Bedankt voor de sociale tegemoetkoming bij de aankoop van mijn kleine huisje, voor het feit dat ik, omdat ik 2 kinderen ten laste had en zelf meer dan 66% invalide ben, geen onroerende voorheffing moest betalen.

De belastingen die ik nog wel moest betalen ( en dat was niet min) wist ik besteed aan goede sociale en culturele doelen en betaalde ik dus met plezier.

Ik ben mijn land, de Belgische staat, heel dankbaar voor wat het voor me deed, maar vrees voor wat me te wachten staat nu een Vlaanderen dat niet het mijne is zal beslissen hoeveel recht op leven ik nog heb als invalide.

Zal ik nu echt als de profiteur beschouwd worden die ik nooit wou zijn?
Zal ik nu mijn al 3 kwart afbetaalde huisje alsnog moeten verkopen omdat ik de komende 5 jaar de eindjes niet meer aan mekaar ga kunnen knopen?

Zal ik nu in angst moeten leven dat ik de rekeningen die mijn ziekte met zich mee brengt niet meer ga kunnen betalen?
En dat allemaal omdat ik nu onder een Vlaamse regering leef waar ik niet voor gekozen heb.

Je pense que je vais apprendre le français et démenager vers la Wallonie.

Vera Henderickx, ex-bediende

***

Ik ben onze Belgische staat dankbaar dat ze onze belastingcenten volop investeert in nieuwe, comfortabeler treinstellen , waardoor reizen aangenamer word : topenbaar vervoer stimuleren is goed voor het milieu ... en ik ben nu al blij voor het protest dat jullie samen met mij gaan voeren als verdergegaan wordt met de privatisering van die kostbare publieke investeringen , die 'verkocht' zullen worden aan de privé voor een appel en een ei ( lees : het weggeven van ons zuurverdiende belastinggeld)

Inge De Vriendt

***

Bedankt voor het leuke hoger onderwijs en vooral bedankt voor het Erasmusprogramma. (Je kon ook vervelend doen zoals Zwitserland en niet meedoen, ondanks je centrale geografische ligging.) Bedankt voor de werkloosheidsuitkering die ik hoogstwaarschijnlijk eind september zal ontvangen omdat ik geen job heb en dan al een jaar afgestudeerd zal zijn. Dankzij jullie moet ik mijn spaargeld niet opsouperen en kan ik misschien toch ooit nog een huis kopen. Eerst een job vinden zodat ik via RSZ bijdragen kan teruggeven wat ik gekregen heb. Met plezier trouwens hé.

Lisa Leysen, journalist

***

Bedankt dat ik hier dankzij de sociale zekerheid überhaupt bewust kon kiezen om single mum te worden. Sociale zekerheid = ook vrouwenrechten.

Gisele Van Dessel, vormingswerker

***

Dank je om me de kans te geven om te studeren met je financiële hulp. Om me niet te veroordelen omdat ik geen moer begrijp van exacte wetenschappen, maar dankzij jou net een diploma kon behalen in iets waar ik al heel mijn leven door gepassioneerd was. Iets dat jammer genoeg door veel mensen als waardeloos wordt bestempeld. Hopelijk geef je me ook de kans om die liefde voor cultuur bij deze en anderen aan te wakkeren en te cultiveren. Dank je om in mij te geloven in een tijd waarin ik doodsbang ben voor de toekomst van niet alleen mezelf, maar voor die van de hele wereld.

Fay Haelterman, werkzoekend

***

Bedankt omdat u toen de moeder van mijn dochter haar kind op straat zette ik door verschillende diensten toch mijn dochter kon laten studeren ondanks mijn toen te lage inkomen , vzw's die subsidies kregen sprongen bij voor schoolgelden en boeken.

Bart Weytjens, werkzoekende

***

Merci dat ik naar de tandarts kan zonder eerst een maand met helse pijnen slechts droog brood te eten om genoeg centjes te sparen...

Robin De Groote, analyst-programmeur

***

Bedankt omdat zij en haar gezin diverse keren op degelijke gezondheidszorg kon terugvallen - Omdat er een school is voor ons zoontje met gemotiveerde leerkrachten vlakbij ons huis, er politie op straat is die voor veiligheid zorgt, de autowegen berijdbaar zijn en voor goede verbinding zorgen, alles netjes verlicht is s nachts, en er geheel vlakbij een fantastisch zwembad en bibliotheek waar het heerlijk is om als gezin te vertoeven. Omdat er een openbare omroep is die nog kwaliteit kan en mag leveren en zonder opgedrongen reclames. Omdat ik dankzij jullie een half jaar in Frankrijk mocht studeren en stage lopen. Omdat er nog zoveel meer is, die ik vergat te benoemen...

Eva Buyck, moeder

***

Ik dank graag even de overheid om haar onderwijs. Kwalitatief onderwijs dat betaalbaar was voor een meisje in een moeilijke thuissituatie. Dat het me verheven heeft, aangemoedigd, dat school soms de enige plaats was waar ik gerust kon zijn. Waar meisje zijn niet minderwaardig was. Waar mijn mening telde. En als de rekening al eens niet betaald werd, er geduld was en heel veel begrip.

Carmen De Vos, fotografe

***

België is meer dan uitkeringen. Het is ook gezondheidszorg algemeen, dus niet alleen de uitkeringen, leuke, veilige steden met vuilbakken, redelijke politiediensten, brandweer, onderwijs, redelijk openbaar vervoer, nutsvoorzieningen, ... Natuurlijk zijn er punten ter verbetering, maar als je vergelijkt met de overgrote meerderheid van landen op deze aardbol, dan zijn we met ons gat in de boter gevallen. Beste meneer Bourgeois: houden zo aub en aan de verbeterpunten werken. Het feit dat ik de bovengenoemde dingen tot nu toe niet nodig had betekend niet dat ik ze niet heel graag voor de andere bewoners van dit land zou willen behouden. Als het inschrijvingsgeld aan universiteiten en hogescholen in het astronomische stijgen, dan zullen mijn kinderen hun studies niet moeten afbreken, maar ik kom er slecht van als ik erover nadenk dat dit bij vele families wel het geval zal zijn. Hupsakee, terug naar de jaren stilletjes waar alleen de eerstgeboren zoon langer naar school mocht. De meisjes en de jongere broers moest zo vroeg mogelijk gaan werken of thuis mee werken. Of is dat een nieuwe vorm van vluchtelingenbeleid en/of ontwikkelingssamenwerking? Als we zelf niet meer voldoende hoger opgeleide mensen hebben, dan kunnen de jobs aan hoger opgeleide mensen uit andere landen gaan of de bedrijven, die hier geen geschikte werknemers meer vinden, die kunnen dan naar een of andere groeiland uitwijken.

Christine Van Den Broecke-Schneider, oprichter La Leche League Vlaanderen

***

Mijn vriend, die een creatief beroep heeft, is langurig werkloos, moest hij geen uitkering krijgen, zouden we ons huisje moeten verkopen. Zelf ben ik een kind van een alleenstaande moeder met drie kinderen, we overleefden op een leefloon en het kindergeld en studeerden alledrie dankzij een studiebeurs. Om het plaatje af te maken: ik werk als ambtenaar bij de sociale zekerheid, in extremis ben ik straks niet alleen mijn job kwijt, het zal nog de vraag zijn of er dan nog een noemenswaardig vangnet zal zijn. Ik moet denken aan het cliché van de ketting die zo sterk is als zijn zwakste schakel: een samenleving is zo gezond als zijn zwakste lid.

Rhode Hagmeijer, ambtenaar

Meer over

Nu belangrijker dan ooit: steun kwaliteitsjournalistiek.

Neem een abonnement op De Morgen


Op alle artikelen, foto's en video's op demorgen.be rust auteursrecht. Deeplinken kan, maar dan zonder dat onze content in een nieuw frame op uw website verschijnt. Graag enkel de titel van onze website en de titel van het artikel vermelden in de link. Indien u teksten, foto's of video's op een andere manier wenst over te nemen, mail dan naar info@demorgen.be.
DPG Media nv – Mediaplein 1, 2018 Antwerpen – RPR Antwerpen nr. 0432.306.234