Dinsdag 07/02/2023

Overzicht1 juli

Online shoppen duurder, uitkeringen omhoog: dit verandert vanaf 1 juli

null Beeld DM
Beeld DM

Nieuwe maand, nieuwe regels. Dat is in juli niet anders. Zo is onder meer vanaf vandaag, 1 juli, het coronacertificaat geldig in alle EU-landen, gaan vanaf vandaag heel wat uitkeringen omhoog en worden kleine aankopen van buiten de EU duurder.

In dit stuk bundelen we de belangrijkste veranderingen:

ADN

Covid-safe reizen in hele EU met coronacertificaat

Al sinds midden juni is het coronacertificaat in ons land beschikbaar, maar het is pas vanaf vandaag dat het geldig wordt in alle EU-landen. Het zogenaamde EU Digital COVID Certificate is intussen al een tiental dagen beschikbaar via verschillende platformen van de Belgische overheid, zoals de app CovidSafeBE, mijngezondheid.be of andere regionale websites zoals mijnburgerprofiel.be.

Iedereen die ouder is dan zes jaar zal vanaf vandaag een coronacertificaat nodig hebben om vlot te kunnen reizen binnen de Europese Unie. Voor 1 juli gelden nog de oude regels. Het certificaat toont aan dat je "Covid-safe" bent en dat je dus gevaccineerd bent, getest of hersteld bent van het coronavirus. Er kunnen bijgevolg drie types certificaten opgevraagd worden met elk een unieke QR-code. De QR-code kan op de gratis app van CovidSafeBE gedownload worden, als pdf bewaard worden of op papier uitgeprint worden.

Het is mogelijk dat EU-lidstaten afwijkende/bijkomende regels opleggen. Het blijft daarom belangrijk om voor vertrek de voorwaarden na te gaan op de Europese ReOpen-site of op de website van Buitenlandse Zaken.

null Beeld BELGA
Beeld BELGA

Resem uitkeringen gaan omhoog

Op 1 juli gaan heel wat uitkeringen omhoog. Dat is een gevolg van het vastleggen van de welvaartsenveloppe. De verbeteringen komen bovenop verhogingen die de federale regering eind 2020 al besliste. Het zijn de vakbonden en de werkgevers die de verdeling van de enveloppe - goed voor 700 miljoen euro - hebben vastgelegd.

In het bijzonder de laagste uitkeringen gaan omhoog. Zo stijgt vandaag een groot deel van de minimumuitkeringen, blijkt uit een overzicht van de christelijke vakbond. Dat is onder meer het geval voor de laagste pensioenen. Die gaan met 2 procent omhoog, bovenop de verhoging met 11 procent in vier stappen die eerder al door de regering werd beslist. Ook voor de zieken en invaliden met gezinslast die regelmatig gewerkt hebben, stijgen de minima, met 2,5 procent. Voor de andere minima voor arbeidsongeschikten (ook voor arbeidsongevallen en beroepziekten) is een stijging van 2 procent voorzien.

De grootste stijging is er voor de werklozen, daar zijn de minimumuitkeringen dan ook het laagst. De minimumuitkering voor tijdelijke werklozen stijgt met 3,5 procent ongeacht de gezinstoestand. Bij die voor volledig werklozen - inclusief SWT en jongeren met een inschakelingsuitkering - hangt de stijging van de gezinssituatie af. De minimumuitkering van gezinshoofden en bevoorrechte samenwonenden gaat met 3,5 procent omhoog. Bij alleenstaanden komt er 2,4 procent bij. Bij de gewone samenwonenden is dat 2 procent.

Kleine online aankopen van buiten EU worden duurder

Aankopen bij webwinkels die buiten de EU gevestigd zijn, worden vandaag iets duurder. België voert dan immers de Europese regelgeving in die bepaalt dat de btw-vrijstelling vervalt voor online aankopen tot 22 euro. Dat betekent dat de klant bij de levering soms zal moeten bijbetalen. Bpost heeft een speciale pagina op de website om je wegwijs te maken in de nieuwe procedure.

De regels voor verkopers van buiten de EU worden nu dezelfde als die voor EU-webwinkels: Europese webwinkels beschikken niet over het voordeel dat aankopen tot 22 euro vrijgesteld worden van btw. Consumenten zullen wel moeten opletten, want er is een verschil tussen geregistreerde en niet-geregistreerde webwinkels. Bij die laatsten zal de btw nog niet verrekend worden bij de aankoop. Het zal aan de koerierdienst zijn om de btw in rekening te brengen en vervolgens naar de fiscus door te storten. De koper zal dus aan de koerier moeten bijbetalen, en die dienst kan voor die dienstverlening kosten aanrekenen.

De consument zal zelf op de factuur moeten nagaan of er al btw in rekening is gebracht. Zo kan hij of zij weten of het al dan niet gaat om een geregistreerde verkoper. De meeste grote spelers zouden wel meestappen in het nieuwe systeem, en zouden de btw dus onmiddellijk bij aankoop aanrekenen.

Bpost liet alvast weten dat in de My bpost-app en in de Track & Trace een nieuwe, veilige en gemakkelijke betaalmogelijkheid komt, zodat dat niet moet aan de postbode of het afhaalpunt. Verkopers zullen voor alle goederen een douaneaangifte moeten indienen. De vrijstelling van douanerechten voor goederen tot 150 euro aangekocht buiten de EU blijft wel behouden.

null Beeld BELGA
Beeld BELGA

Erven van vrienden wordt goedkoper met “vriendenerfenis”

Vanaf vandaag kunnen Vlamingen een bepaald deel van hun erfenis voordelig nalaten aan een of meer goede vrienden of verre familieleden. De lancering van die vriendenerfenis past binnen een hervorming van de Vlaamse erf- en schenkbelasting. Binnen die hervorming wordt ook het duolegaat fiscaal minder interessant gemaakt.

Met de vriendenerfenis is het mogelijk om tot maximaal 15.000 euro na te laten tegen het meest gunstige tarief van 3 procent. Op de vriendenerfenis is dus hetzelfde tarief van toepassing als op nalatenschappen in rechte lijn of tussen partners. Tot nu toe waren voor het erven van vrienden de hogere fiscale tarieven in de zijlijn van toepassing, tot 55 procent. Als er in totaal meer dan 15.000 euro nagelaten wordt aan vrienden, geldt voor het bedrag boven de 15.000 euro het gewone fiscale tarief van 25 procent.

Een ander aspect van de hervorming is dat de tarieven om aan een goed doel te vererven of te schenken, verlagen naar 0 procent. Dat nieuwe systeem vervangt het duolegaat. Bij het duolegaat ging een deel van de erfenis naar een goed doel, waarbij die organisatie alle erfbelastingen moet betalen, ook die van de andere erfgenamen. Bij de aankondiging van de hervorming zei bevoegd minister Matthias Diependaele (N-VA) dat het systeem rechtvaardiger moet zijn. “Altruïsme gaat voor op fiscale planning”, aldus Diependaele.

Het duolegaat blijft op zich ook na de hervorming mogelijk. Maar het zal geen fiscale optimalisatie meer opleveren voor de belastingfactuur van pakweg de neef of goede vriend.

Loon voor zorgpersoneel gaat omhoog

De overgrote meerderheid van het personeel in de zorginstellingen gaat vanaf vandaag meer verdienen. Die loonstijging geldt zowel voor het personeel onder bevoegdheid van het federale niveau, zoals de ziekenhuizen en de thuisverpleging, als voor personeel onder bevoegdheid van Vlaanderen, zoals de woonzorgcentra. De verhoging geldt niet per se voor iedereen, maar enkel voor zij die in het IFIC-systeem instappen, het instituut voor Functieclassificatie. De keuze is vrij, maar wie voor het nieuwe systeem kiest, doet dat wel definitief.

Voor de federale sectoren koos de helft van de werknemers in 2018 al voor IFIC. Voor die loonsverhoging maakte de federale regering vorig jaar 500 miljoen euro vrij. Tegelijk werd ook 100 miljoen euro vrijgemaakt voor verbeterde arbeidsomstandigheden. Gemiddeld gaat het personeel in de ziekenhuizen er met 6 procent op vooruit, lieten werkgevers en werknemers midden juni nog weten.

Ook in de woonzorgcentra en andere instellingen die onder de Vlaamse bevoegdheid vallen komt er meer loon. Daarover werd eind vorig jaar een akkoord bereikt, dat inhoudt dat de Vlaamse regering elk jaar 577 miljoen extra vrijmaakt, waarvan er 412 miljoen voorzien is voor extra koopkracht. “De inspanning die we leveren, is vergelijkbaar met de inspanningen die de federale regering geleverd heeft voor de ziekenhuizen”, zei Vlaams minister Wouter Beke bij de aankondiging.

In de Brusselse en Waalse geregionaliseerde sectoren worden de IFIC-barema’s nog niet geïmplementeerd. Vooral bij het ziekenhuispersoneel over de taalgrens ontstond de voorbije weken protest, omdat gevreesd wordt dat zij door de hervormingen zullen moeten inleveren. Vorige week gaf minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke aan dat niemand zal verliezen. “Ik weet dat er redelijk wat verwarring is over de IFIC-hervorming, maar niemand is verplicht mee in dit model te stappen. Op vraag kan er een simulatie gebeuren, en wie vaststelt dat hij of zij verliest, kan in het huidige systeem blijven.”

null Beeld David Legreve
Beeld David Legreve

Vlaanderen en Brussel indexeren kilometerheffing

Vanaf vandaag gelden in Vlaanderen en Brussel nieuwe tarieven voor de kilometerheffing. Het gaat om een indexaanpassing. De tarieven zijn van toepassing op alle Belgische en buitenlandse vrachtwagens met een maximaal toegelaten massa (MTM) van meer dan 3,5 ton en opleggertrekkende voertuigen van categorie N1 met carrosseriecode BC. Wallonië indexeerde de tarieven voor de kilometerheffing al op 1 januari.

Het bedrag per gereden kilometer op betalende tolwegen hangt af van drie factoren: het gewest waar de weg ligt, de MTM en de Euro-emissienorm van het voertuig. De kilometerheffing hanteert drie MTM-categorieën (meer dan 3,5 ton tot 12 ton, meer dan 12 ton tot 32 ton, en meer dan 32 ton) en zeven Euronormen (van de meest vervuilende Euro 0-norm tot de meest milieuvriendelijke Euro 6-norm). Hoe hoger de Euronorm van het voertuig en hoe lager zijn MTM, hoe voordeliger het tarief per gereden kilometer.

De software van de OBU’s (On Board Units) van de dienstverleners die geaccrediteerd zijn voor de kilometerheffing in België wordt automatisch geüpdatet met de nieuwe tarieven.

Ook praktijktest nodig voor wie vaarbrevet wil halen

Wie een vaarbrevet wil halen, zal vanaf vandaag behalve een theoretisch examen ook een praktijktest moeten afleggen. De FOD Mobiliteit hoopt zo de veiligheid op het water, zowel op de binnenwateren als op de Noordzee, te verhogen.

Met de vaartest zullen zowel de praktische kunde als de vaardigheid getest worden. Vandaag behelst het praktijkonderdeel van het examen ofwel 12 uur varen met een begeleider die beschikt over een stuurbrevet, ofwel een vaaropleiding van 6 uur volgen.

Voor de nieuwe praktijktest zijn duidelijke eindtermen, waaronder manoeuvres, opgesomd. Er zijn verschillende soorten tests. Zo wordt er een onderscheid gemaakt tussen stuurbrevet en yachtman, en motorvaart en zeilen. De FOD zegt dat dit tot “duidelijkheid en uniformiteit” zal leiden. Vaarbrevetten die voor 1 juli behaald werden, blijven wel geldig. Inschrijven voor de test kan vanaf 15 jaar, het brevet kan dan vanaf 16 jaar aangevraagd worden. Erkende praktijktestcentra zullen instaan voor de afname van de test.

null Beeld Wannes Nimmegeers
Beeld Wannes Nimmegeers

Eerste stap in vertrek Rabobank.be: rente op wettelijk minimum

De Nederlandse groep Rabobank zet vandaag een eerste stap in het vertrek van Rabobank.be. Die dag zal de rente op de spaarrekeningen op het wettelijk minimum van 0,11 procent gezet worden. Dan gaat een transitiejaar van start, dat ervoor moet zorgen dat “alle getrouwheidspremies die tot nog toe in opbouw zijn, verworven worden”, liet de bank weten in een mail aan de klanten.

De spaarrekeningen zullen dan afgesloten worden op 1 juli 2022, de zichtrekeningen op een nog later moment. Het geld op de spaarrekeningen wordt op 1 juli volgend jaar automatisch op de zichtrekening geplaatst.

In maart werd gezegd dat er op de Rabobank.be-spaarrekeningen net geen 7 miljard euro stond. De bank telde eind vorig jaar 228.000 klanten. Rabobank.be bestaat sinds 2002 in België. De voorbije jaren werden de activiteiten stelselmatig afgebouwd.

Schoolabonnement MIVB kost nog slechts 12 euro

Vandaag daalt de prijs van een schoolabonnement bij de Brusselse openbaarvervoersmaatschappij MIVB van 50 naar 12 euro. De tariefdaling is een manier om scholieren en studenten tussen 12 en 24 jaar aan te zetten nog vaker het openbaar vervoer te gebruiken.

De laatste prijsdaling van het schoolabonnement dateert van begin 2016, toen de prijs van 120 naar 50 euro ging voor een eerste en tweede kind. De nieuwe daling die de Brusselse regering besliste komt nu neer op een symbolische euro per maand van het jaar, goed voor 12 euro per jaar. Een gezin betaalt dus 12 euro voor het schoolabonnement van het eerste en tweede kind en vanaf het derde kind is het gratis.

De nieuwe prijsdaling gaat in op 1 juli voor alle studenten tussen 12 en 24 jaar. De min 18-jarigen moeten geen schoolattest kunnen voorleggen, terwijl de studenten tussen 18 en 24 jaar wel een origineel schoolattest, afgeleverd door een school binnen de EU, moeten voorleggen als bewijs. Vanaf 1 februari 2022 breidt het voordeeltarief van 12 euro verder uit. Dan kunnen alle Brusselaars tussen 18 en 24 jaar, ook die geen student zijn, genieten van een MIVB-jaarabonnement voor 12 euro in plaats van de huidige 499 euro.

null Beeld Photo News
Beeld Photo News

Nu belangrijker dan ooit: steun kwaliteitsjournalistiek.

Neem een abonnement op De Morgen


Op alle artikelen, foto's en video's op demorgen.be rust auteursrecht. Deeplinken kan, maar dan zonder dat onze content in een nieuw frame op uw website verschijnt. Graag enkel de titel van onze website en de titel van het artikel vermelden in de link. Indien u teksten, foto's of video's op een andere manier wenst over te nemen, mail dan naar info@demorgen.be.
DPG Media nv – Mediaplein 1, 2018 Antwerpen – RPR Antwerpen nr. 0432.306.234